Diyanet, hazırladığı FETÖ raporunda, devleti ve siyaseti eleştirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'FETÖ' raporu hazırladı.

Raporda, “Camilere bağlı gençlik kolları oluşturulmalı; il ve ilçelerde gençlik rehberi adıyla yeterli kadrolar ihdas edilmeli ve bu rehberler aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ideal bir gençliğin yetiştirilmesinde gerekli desteği vermelidir” denildi.

Sinan Tartanoğlu’nun Cumhuriyet'e yer alan haberine göre “Din İstismarı Hareketi FETÖ/PDY” raporunda dikkat çeken başlıklar şöyle:

Devletten güç devşirdi: Zahidane, mütevazı bir hayat görüntüsü veren örgüt, dershanelerin ve bilhassa yurtdışındaki okulların açılmasından sonra hem zenginlerden hem de devlet imkanlarından sayısız maddi güçler devşirmiştir. Gençlik yıllarından itibaren politikaya sözde mesafeli duran Gülen, siyasetle temasını sürekli güç ve menfaat teminini hedefleyerek faydacı ve pazarlıkçı bir çizgide yürütmüş, böylece adım adım seçilmeden muktedir olma stratejisi izlemiştir.

Montaj ve şantaj: O, gerçek amacını gizleyerek ileri gelen birçok yöneticiden hatırı sayılır destek almış ve böylece yıllar ilerledikçe gücüne güç katmıştır. Önceleri sözde hizmet hareketi iken, doksanlı yıllardan itibaren cebir, hile, entrika, montaj ve şantaj veya psikolojik baskı yöntemleri ile tahsil edilen bir himmet hareketine dönüşmüştür. Hapse atma gibi illegal eylemler: Kişilerin özel hayatından bilgiler ve görüntüler elde ederek bunları çeşitli hile ve montajlarla işleyip bir şantaj aracı olarak kullanmışlardır. Bu nedenle masum insanları görevden alma, hapse atma gibi illegal eylemlerle, çok sayıda mağduriyet üretmiş, kendilerine engel olmak isteyen ya da örgüt mensubu olmayan çok sayıda kişinin işini/kariyerini, itibarını, özgürlüğünü ve hatta hayatını kaybetmesine sebebiyet vermiştir.

Esaslı özeleştiri: Bu yapının teşekkülünde, gelişmesinde ve bugünlere gelmesinde toplumun bütün kesimlerinin esaslı bir özeleştiriye ihtiyacının olduğu açıktır. Bu noktaya nasıl gelindiği sorusuna cevap ararken, benzer durumların ortaya çıkmaması için Gülen’in suiniyeti kadar, ilgili herkesin ihmal ve kusurunun olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.

Diyanet genişlemeli: Diyanet İşleri Başkanlığı, bireylerin din ve inanç özgürlüklerine saygı çerçevesinde hareket etmekte ve dini referanslara dayalı farklı görüş ayrılıklarını rahmet ve genişlik olarak görmektedir. Bununla birlikte dinin istismarı ve suiistimali ile din görünümlü hareketlerin halkın inanç ve duygularını sömürmesinin engellenmesi; muhtemel, din, mezhep ve meşrep çatışmalarının önüne geçilmesi; toplumsal huzur ve birliğin temin edilmesi adına Başkanlık yasal yetki ve sorumlulukları genişletilmeli ve tahkim edilmelidir.

Cami gençlik kolları: Camilere bağlı gençlik kolları oluşturulmalı; il ve ilçelerde gençlik rehberi adıyla yeterli kadrolar ihdas edilmeli ve bu rehberler aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ideal bir gençliğin yetiştirilmesinde gerekli desteği vermelidir.