DİSK Başkanı Kani Beko, hükümetin kıdem tazminatında yapmaya planladığı değişiklik konusunda işçileri yanıltmaya çalıştığını ileri sürdü

Kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı DİSK'in örgütlü olduğu tüm bölgelerde 7 Haziran'da Çalışma Genel Müdürlükleri önünde eşzamanlı kitlesel açıklamalar yapılacak. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, kıdem tazminatını fona devredilmesi ile çalışanların iş güvencesinin azaltıldığını belirtti. 

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), hükümetin kıdem tazminatını fona devretmesi planına ilişkin genel merkez binasında toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, işçi sınıfının en temel haklarından olan kıdem tazminatına yönelik saldırının hız kazandığını belirtti. Beko, "Süreç tam da referandum öncesinde DİSK’in öngördüğü gibi gelişiyor. Anayasa referandumu öncesi anlattığımız gibi AKP iktidarı sermayenin tarihsel özlemlerini hayata geçirmek için emekçilerin temel haklarına yönelik saldırıyı zaman kaybetmeden başlattı" dedi. 

'MÜZAKERE İŞLETİLMİYOR'

1936’dan beri Türkiye işçi sınıfının temel kazanımı olan kıdem tazminatı kurumunun “fona devredilerek” fiilen ortadan kaldırılması planının bu kez ana akım medyanın desteğiyle yürütüldüğünü söyleyen Beko, şunları aktardı: "Basında yer alan son haberlerden şu anda Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı bir yasa taslağının olduğu ve bu tasarının Bakanlar Kurulu ile paylaşıldığı anlaşılıyor. Bu denli kritik ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir konuda sağlıklı bir kamusal tartışma ortamı yaratılmamaktadır. Sosyal taraflarla sosyal diyaloga dayalı bir müzakere süreci işletilmemekte, buna karşın kamuoyu kaynağı belirsiz birtakım bilgilerle yönlendirilmeye çalışılmaktadır." 

Beko, sürecin daha şeffaf yürütülmesi çağrısında bulundu. 

'HÜKÜMET KIDEM TAZMİNATINI YOK ETMEYE ÇALIŞMAKTADIR'

Kıdem tazminatının önemine değinen Beko, "Kıdem tazminatı bir yük değil Türkiye işçi sınıfının 80 yıllık kazanımıdır. Kıdem tazminatından yasal olarak kurtulamayan işverenlerin önemli bir bölümü hile ile kıdem tazminatını ödemekten kaçınmaktadırlar. Sosyal bir hukuk devletinin yapması gereken, her işçinin kıdem tazminatı alabilmesini güvence altına almaktır. Hükümet ise kıdem tazminatı yükümlülüğünden hile ile kaçınan işverenlerin üzerine gitmek yerine, onlarla bir olup kıdem tazminatını yok etmeye çalışmaktadır" şeklinde konuştu.

HDP 5. Olağan Kongresi'nde neler konuşuldu, hangi konular öne çıktı? HDP 5. Olağan Kongresi'nde neler konuşuldu, hangi konular öne çıktı?

Beko, hükümetin kıdem tazminatını bireysel fona devredilmesi planının kıdem tazminatının yok edilmesi anlamına geldiğini söyledi. 

'İŞ GÜVENCESİ AZALACAK'

Kıdem tazminatının fona devredilmesinin sakıncalarına da değinen Beko, şöyle devam etti: "Kıdem tazminatının doğrudan işveren tarafından ödenmesi yerine fona devredilmesi işten çıkarmaları kolaylaştıracak ve çalışanların iş güvencesini azaltacaktır. İşçi çıkarırken kıdem tazminatı ödemek gibi bir zorunluluğu kalmayan işveren daha kolay işçi çıkarabilecektir. Kıdem tazminatının fona devri, kıdem tazminatı miktarının düşmesi anlamına gelecektir. Kıdem tazminatı halen işçinin son ücreti üzerinden ve 30 gün tutarında ödenmektedir. Hükümetin gündeme getirdiği bireysel kıdem tazminatı fonu ile kıdem tazminatı tutarı düşecektir." 

TALEPLER

7 Haziran 2017 tarihinde DİSK’in örgütlü olduğu tüm bölgelerde, Çalışma Genel Müdürlükleri önünde eşzamanlı kitlesel basın açıklamalarının yapılmasının planlandığını aktaran Beko, taleplerini şu şekilde sıraladı:

* Mevcut yasada tek kelimelik değişiklik yapılsın ve bir gün çalışana bile kıdem tazminatı ödenmesi sağlansın.

* İflas nedeniyle ödenmeyen kıdem tazminatını devlet ödesin ve işverenden haciz yoluyla tahsil etsin.

* İflas halinde bankaların, devletin değil işçilerin alacaklarının ödenmesi öncelikli ve imtiyazlı olsun.

* Kıdem tazminatı ödemeyen işverenlere ağır yaptırımlar getirilsin.

* Sendikalaşma önündeki engeller/barajlar kaldırılsın. Böylece örgütlenen işçiler haklarını savunabilsin.