DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi, kadın işçilerin çalışma hayatında karşılaştığı sorunlarını görünür kılmak amacıyla yayınladığı Kadın Emeği Raporu’nun dördüncüsünü açıkladı.

TÜİK, OECD, ILO, ÇSGB ve İŞKUR verilerinden yararlanarak hazırlanan rapora göre, her 10 kadından 3'ü çalışma hayatına katılabiliyor.

2018 yılının Kasım ayında kadınların istihdama katılım oranı yüzde 29,1 olurken AB ülkelerinde bu oran yüzde 45,9, OECD üye ülkelerinde ise yüzde 44,4 oldu.

Ücret eşitsizlik oranı Portekiz, İngiltere, İspanya, Fransa gibi yüksek gelirli ülkelerde yüzde 15,5 olurken üst-orta gelir grubunda yer alan Brezilya, Meksika, Tayland ve Türkiye’nin de içinde yer aldığı ülkelerde bu oran yüzde 20,9. Türkiye’de cinsiyete dayalı gelir eşitsizliği oranı ise yüzde 12.

Ekonomik krizin patlak verdiği 2018 yılında kadın işsizlik oranı yüzde 15’lere ulaşırken bu oran erkeklerde yüzde 11,2.

2018 yılında işsizlik ödeneği için yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre yüzde 57,7 artış gösterdi. Geçen yıl, 46 bin 737 kadın işsizlik ödeneğine başvurdu.

 DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne atfen TÜİK, OECD, ILO, ÇSGB ve İŞKUR verilerinden yararlanarak açıkladığı raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

HER 10 KADINDAN SADECE 3’Ü İSTİHDAM EDİLİYOR

Türkiye’de kadın emeğinin çalışma hayatındaki görünümü bu yıl da değişmedi. 2017 yılında her 10 kadından sadece 3’ü istihdam içerisinde yer aldı.

Kadınların istihdama katılım oranı yüzde 28,9’da kalırken, erkeklerin istihdama katılım oranı yüzde 65,1 oldu. 2018 yılının Kasım ayında ise kadınların istihdama katılım oranı yüzde 29,1 olmuştur. AB üye ülke ortalamalarında kadın istihdam oranı yüzde 45,9, OECD üye ülkelerinde ise yüzde 44,4’tür.

20 MİLYONDAN FAZLA KADIN ÇALIŞMA HAYATININ DIŞINDA

Türkiye’de kadın emeğinin çalışma hayatındaki görünümü bu yıl da değişmedi. 2017 yılında her 10 kadından sadece 3’ü istihdam içerisinde yer aldı. 2018 yılının Kasım ayında ise kadınların istihdama katılım oranı yüzde 29,1 olmuştur. Bu oran ile Türkiye, AB ve OECD ortalamalarının çok altındadır. AB üye ülke ortalamalarında kadın istihdam oranı yüzde 45,9, OECD üye ülkelerinde ise yüzde 44,4’tür.

3 MİLYON KADIN HAFTALIK 45 SAATTEN FAZLA ÇALIŞIYOR

Çalışma hayatında yer alan kadınlar toplumsal rollerinden kaynaklı çifte mesai yapıyor. Haftalık 45 saatten fazla çalışan kadın işçi sayısı 2014 yılında 2 milyon 774 bin kadın iken 2017 yılında 200 bin kişi yüzde sekiz artarak 2 milyon 974 bin olmuştur. Bununla birlikte haftalık 45 saatten fazla çalışan kadınların kayıt dışılığı da oldukça yüksektir.

KRİZ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI: 2018 KASIM AYI İTİBARİYLE KADIN İŞSİZLİĞİ YÜZDE 15’İ BULDU

Ekonomik krizin patlak verdiği 2018 yılında ise kadınların işsizlik düzeyinin arttığı görülmektedir. Krizin etkilerini aylara göre incelediğimizde; kadın işsizliği Nisan ayına kadar düşme eğilimindeyken, Haziran ayından itibaren artmaya başlamış, Kasım ayı itibariyle de bu oran yüzde 15’lere ulaşmıştır.  Erkeklerde ise bu oran yüzde 11,2 olmuştur. Tarım dışı işsizlik oranlarına baktığımızda ise işsizliğin en çok kadınları etkilediğini görmekteyiz. Kadınlarda tarım dışı işsizlik oranı yüzde 18,5, erkeklerde ise yüzde 12,6’dır.

İŞSİZLİK SİGORTASINA BAŞVURAN KADIN SAYISI BİR YILDA YÜZDE 57,7 ARTTI

Ekonomik krizin etkisi ile kadın işsizliğinin artması, işsizlik sigortasına başvuran kadın sayısını da artırmıştır.  2018 yılında işsizlik ödeneği için yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre yüzde 57,7 artış göstermiştir. Bir önceki yılın Aralık ayında işsizlik ödeneğine yapılan başvuru sayısı 29 bin 631 iken 2018 yılı Aralık ayında işsizlik ödeneğine yapılan başvuru sayısı 17 bin 106 kişi artarak 46 bin 737’ye ulaşmıştır.

KADINLAR ERKEKLERE GÖRE DAHA AZ KAZANIYOR, ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yapılan araştırmaya göre dünya genelinde cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği oranı yüzde 18,8’dir. Bu oran ülkelerin gelir gruplarına göre değişmektedir. Portekiz, İngiltere, İspanya, Fransa gibi yüksek gelirli ülkelerde ücret eşitsizliği ortalama yüzde 15,5’tir. Üst-orta gelir grubunda yer alan Brezilya, Meksika, Tayland ve Türkiye’nin de içinde yer aldığı ülkelerde ücret eşitsizliği ortalaması yüzde 20,9, Sri-Lanka, Endonezya, Tunus ve Mısır gibi ülkelerin içinde yer aldığı düşük-orta gelir gruplarda ücret eşitsizliği ortalaması yüzde 16,9’dur.  En düşük gelirli ülkeler grubunda ise eşitsizlik oranı ortalaması yüzde 12,6‘dır.  Türkiye’de cinsiyete dayalı gelir eşitsizliği oranı yüzde 12’dir.