DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 2018 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 2300 liraya çıkarılmasını ve vergiden muaf tutulmasını talep etti.

Asgari ücretlinin enflasyon ve milli gelirdeki payı itibariyle hep kaybettiğini ve yoksullaştığını vurgulayan Beko, tüm işçileri 2300 lira net ücret talebine sahip çıkmaya çağırdı.

Asgari ücrete ilişkin DİSK Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına DİSK ve bağlı sendikaların yöneticileri de katıldı. Komisyonun ilk toplantısında Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun işçilerden fedakarlık istediğini hatırlatan Beko, “Asgari ücret fedakarlık ücreti değildir. Sermaye çevreleri ise uygulanan istihdam teşviklerinin devam etmesini ve asgari ücretin düşük tutulmasını istiyorlar. Asgari ücret bir ticari faaliyet değil, iş hukukunun ortaya çıkış ilkelerinden biri olan işçiyi koruma ilkesinin sonucudur” dedi.

TÜM İŞÇİLERE ÇAĞRI

Asgari ücretin zaten fedakarlık ücreti olduğunu dile getiren Beko, işçilerin, ücretlinin büyümeden ve milli gelir artışından pay alamadığını, çalışma sürelerinin Avrupa ortalamasının üzerinde olduğunu ve asgari ücretin hala geçim ücreti olmaktan uzak olduğunu söyledi. Asgari ücretin sadece asgari ücretlileri değil tüm çalışanları ilgilendirdiğini ve  tüm ücretleri belirlediğini vurgulayan Beko, “Tüm işçileri 2300 TL net asgari ücret talebine sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi.

DİSK-AR: ASGARİ ÜCRETLİ HEP KAYBETTİ

Kani Beko basın toplantısında DİSK-Ar tarafından hazırlanan raporu da paylaştı:

-AKP döneminde asgari ücret milli gelir artışının yüzde 30 gerisinde kaldı.

2004 yılı baz alındığında asgari ücret 2017’ye kadar enflasyon karşısında yüzde 36 artarken reel Gayri Safi Yurtiçi Hasılayani milli gelir reel olarak 95 oranında artmıştır. Bu durum karşısında reel asgari ücretin reel milli gelire oranı yüzde 30,5 oranında gerilemiştir. Asgari ücretli milli gelirden düzenli pay almış olsaydı 2017’de asgari ücret brüt 2600 TL olmalıydı.

- Asgari ücret 2017 yılında enflasyona yenildi
2017 yılında net asgari ücrete yapılan yüzde 7,9’luk zam oranına karşılık kasım ayı enflasyon oranı yüzde 12,98 olarak açıklandı. Böylece 2017 yılında asgari ücret enflasyon karşısında yaklaşık yüzde 4,5 oranında kayıp yaşadı.

- Asgari ücret dolar karşısında eridi
Asgari ücret dolar karşısında ciddi bir erimeyle yüz yüze. 2008 yılının başında aylık 414 ABD doları olan asgari ücret 2017 Aralık ayı itibariyle 358 dolara geriledi. Aynı biçimde asgari ücretin işveren maliyeti de dolar cinsinden azaldı. Bundan dolayı ücret artışının rekabeti olumsuz etkileşeceği iddiaları geçerli değildir.

- Asgari ücretin işveren maliyeti yüzde 70’den yüzde 50’ye indi
Son yıllarda işverenlere sağlanan istihdam teşvikleri sonunda net asgari ücret ile asgari ücretin işverene maliyeti arasındaki fark azaldı. 2007 yılında asgari ücretin işverene maliyeti, net asgari ücretin yüzde 70’i kadar daha fazlaydı. 2017 itibariyle asgari ücretin işverene maliyeti net asgari ücretin yüzde 49 fazlasıdır.

- İddiaların aksine Türkiye düşük asgari ücretli ülkeler arasında
OECD 2016 verilerine göre asgari ücretin satın alma gücü açısından Türkiye OECD ülkeleri içinde 17. sıra ile ücretin düşük olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. AB ülkeleri satın alma gücü paritesine göre Türkiye’nin 2 ile 2,5 kat daha yüksek asgari ücrete sahiptir.

DİSK’İN TALEPLERİ

- Asgari ücret tespitinde uluslararası ilkelere, yönetmeliğe ve TÜİK hesabına uyulmalıdır. Türkiye’de asgari ücretin belirlenmesi aşamasında asgari ücreti işçinin kendi asgari ihtiyaçları ile ölçülmektedir. Bu tespit yöntemi değişmeli, işçinin ailesini de alan bir tespit yöntemi kabul edilmelidir.

- Tüm çalışanlar için, işçi-memur ayrımı yapılmadan tek asgari ücret saptanmalıdır.

- Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. Mevcut uygulamada asgari ücret AGİ yoluyla kademeli olarak vergiden muaf tutulmaktadır. Evli ve 5 çocuklu çalışan tümüyle vergiden muaf olabilmektedir. Ücretin asgari ücret kadar bölümü tümüyle vergiden muaf tutulmalıdır.

-Asgari ücret net 2300 TL olmalıdır. 2017 yılında enflasyonun yüzde 12-13 olacağı ve büyüme hedefinin yüzde 5, 2018 büyüme hedefinin yüzde 5,5 olduğu dikkate alınarak enflasyon ve büyüme oranında bir artışla asgari ücretin net 2300 TL olması gerekir.

-Asgari ücretin tespitine ilişkin 131 sayılı ILO sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır.

-Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalıdır.

TAŞERONA KADRODA DETAY YOK

DİSK Genel Başkanı Beko, gazetecilerin 'taşerona kadro' ile ilgili soruya ilişkin şöyle konuştu: “Çalışma Bakanı üçlü danışma kurulu toplantısından 3 gün önce beni aradı. Üçlü danışma kurulunda konuşulacaktı. Cumhurbaşkanı bu hafta içerisinde taslağın gönderilmesini talep etmiş. Taslakları gönderebilir misiniz diye sordum. Şuanda gönderemeyeceğini söyledi. Türk-İş ve Hak-İş ile görüştüğümde taslak olmadığını söyledi. Detaylı bildiğimiz olduğunda açıklama yapacağız.” 

Kaynak: Evrensel