DİSK-AR, "Eylül 2017 Hane Halkı İşgücü Araştırması" sonuçlarını değerlendiren İstihdam ve İşsizlik Raporu'nu yayınladı.

Gençler arasındaki işsizlik oranının yükseldiğine dikkat çekilen raporda, genç kadınların oranının ise yüzde 26,7 olduğunu duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül ayı işgücü araştırmasını değerlendiren DİSK, özellikle gençlerde işsizlik oranının yükseldiğine dikkat çekti.

Gerçek işsizlik oranının yüzde 17,2 olduğunu bildiren DİSK-AR'a göre işsiz sayısı 5 milyon 900 bin.

GENÇ KADINLARDA İŞSİZLİK ORANI 26,7'YE ÇIKTI

Özellikle genç nüfusta işsizliğin tırmandığının belirtildiği raporda genç işsizliğinin yüzde 20, kadınlarda ise yüzde 26,7 oranında gerçekleştiği kaydedildi.

Rapora göre üniversite mezunlarında işsizlik artarken en fazla işsizlik sosyal hizmet, iş güvenliği ve gazetecilik mezunlarında görüldü.

DİSK-AR raporunda "TÜİK’in Eylül 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları özellikle genç, kadın ve üniversite mezunları arasında işsizliğin vahim durumunu sürdürdüğünü ve hatta bu kategorilerde işsizliğin tırmandığını gösteriyor" diye belirtildi.

'KADIN İSTİHDAMI ARTIRILMALI, CİNSİYETÇİ UYGULAMALAR SONA ERMELİ'

DİSK, işsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı, güvenceli artış sağlanması bir dizi öneride bulundu:

-Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.

-İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.

-'Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması' ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

'GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYA SON VERİLMELİ'

-Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.

-Kiralık işçilik yasası (6715) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir. Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

-Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimi işçi statüsüne geçirilmelidir.

-İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir.

Kaynak: BirGün