Demokrasi için Birlik Meclisi (DİB), 16 Ocak’ta gerçekleştirdiği meclis toplantının sonuç bildirgesini yayımladı.

Gelecek dönem mücadele tarzı ile demokrasi güçlerinin birliğinin hangi somut hedefler etrafında, nasıl hayata geçireceğinin tartışıldığı toplantıda, Demokrasi Konferansı düzenleme kararı alındı.

DEMOKRASİ GÜÇLERİNİN BİRLİĞİ

Bildirgede, ülkenin her yanında seslerini yükselten emekçilerin, kadınların, yaşam alanlarını korumak için mücadele eden köylülerin, kayyım rektöre karşı mücadele eden Boğaziçi ve diğer üniversite öğrenci ve öğretim üyelerinin direnişinin tartışıldığı belirtilerek, direnişlerin umut yarattığı ancak demokrasi güçlerinin bütün itirazların akacağı meşru bir mecra yaratmak için ortaklaşma konusunda eksik kaldığı vurgulandı.

Muhalefetin çok parçalı bir görünüme sahip olduğuna işaret edilen bildirgede, sesleri ve eylemleri birleştirmenin ve her kesime yönelik hak ihlallerine hep birlikte yanıt vermenin önemi üzerinde durulduğunu ve demokrasi güçlerinin birliğinin sağlanması yolunda daha etkili adımların atılması konusunda fikir birliğine varıldığı ifade edildi.

ÖNERİLER

Bildirgede, toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmasının katılımcılık, işsizlik, yoksulluk, güvencesizlik gibi yakıcı sorunlarının da dahil edildiği bir çerçevede sürdürülmesi, ekmekçilerin grevlerinin ve Baldo grevi gibi sembolik grevlerin DİB heyeti tarafından ziyaret edilip dayanışma gösterilmesi, TTB’ye geniş destek vererek aşı sürecinin şeffaflaştırılmasıyla ve aşı adaletiyle ilgili bir kampanya yapılması önerilerinin yapıldığı belirtildi.

DEMOKRASİ KONFERANSI ÖNERİSİ

Demokrasi konferansı önerisinin genel çerçevesiyle meclis katılımcılarının tümü tarafından desteklendiği kaydedilen bildirgede konferansın içeriğine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

* Faşizme karşı en geniş cepheyi oluşturma amacını taşıması,

* Demokrasi mücadelesini bir ileri aşamaya yükseltmesi,

* Konferansa giden hazırlık sürecinin katılımcı, iyi çerçevelendirilmiş, iyi tartışılmış konu başlıklarında en geniş mutabakatı sağlayarak, doğru bir takvim içinde örülmesi,

* Siyasi hak ve özgürlüklerle birlikte kadınların hak ve taleplerinin, ülkenin çoğunluğunu oluşturan yoksul ve emekçilerin güvencesizlik, işsizlik ve yoksullukla ilgili yakıcı taleplerinin de mutlaka demokratik hak ve özgürlükler başlığı altında yer alması,

* Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik saldırıların aslında toplumsal muhalefetin bütününe yöneldiği ve buna en geniş karşı koyuşu sağlamak için demokrasi konferansının önemli olduğu,

* Konferansın ulusal değil, uluslararası bir nitelik kazanması.

GELİR GÜVENCESİ MÜCADELESİ

Özellikle Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından dile getirilen 2 hafta tam kapanma ve pandeminin ağırlaştırdığı ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik ve güvencesizlik koşullarında temel gelir güvencesinin bir toplumsal talep haline getirilmesinin önemi konusunda genel bir fikir birliği oluştuğuna dikkat çekilen bildirgede, gelir güvencesi talebinin, somut bir hedef etrafında demokrasi güçlerinin birliğini sağlamak açısından da önemli olduğu kaydedildi.