DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı: Partimiz siyasetin Z kuşağıdır

Prof. Dr. Mustafa Ergen, 'Z kuşağı gelecek birkaç yılda ifade özgürlüğü talebi ile siyasette aktif rol almaya gayret gösterecek' dedi.

Siyaset 05.02.2021 - 10:06 05.02.2021 - 10:06

'Z kuşağının kendilerini ifade etmek, yeniden tanımlamak ve şekillendirmek' istediğini belirten Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Eğitim Politikaları Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ergen bu kapsamda 'Z kuşağının' DEVA Partisi’ni tercih edeceklerini savunuyor ve DEVA Partisi’ni siyasetin Z kuşağı olarak nitelendiriyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile aynı üniversiteden mezun olan Ergen, siyasete giriş kararını, Türkiye’nin eğitim politikasını ve Z kuşağının siyasetteki rolünü Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce ile konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile aynı üniversiteden, aynı not ortalaması (4.00) ile mezunsunuz. Güzel bir tesadüf. Yollarınız nasıl kesişti?

Genel Başkanımız Ali Bey 2002 yılında siyaset sahnesine çıktığında başarıları ve duruşu ile bende çok olumlu izlenimler bırakmıştı. Bunda elbette okuldaş olmamızın da etkisi vardır. Son yıllarda dünyanın teknoloji temelli ekonomi ile hızla dönüşüme girmesi bütün ülkeleri bu hıza yetişme ve kendini konumlandırma yarışına soktu. Bu zamana kadar oluşturulmuş temel enstrümanların bu dalga karşısında yetersiz kaldığını bizler de ekonomik krizin getirdiği siyasi süreç ile son yıllarda görmeye başladık. Sayın Ali Babacan siyasi parti kurmaya karar verdiğinde kendisiyle tanıştık ve DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olmam için yaptığı daveti mutlulukla kabul ettim. Yollarımızın bu sürece bir cevap arayışı çerçevesinde kesiştiğini söyleyebilirim.

'EĞİTİMİ EKONOMİNİN DİNAMOSU OLARAK GÖRÜYORUZ'
 

Partinizin Başkanlık Kurulunda Eğitim Politikaları Başkanlığı görevini üstlendiniz. Bu alanda yapmak istediğiniz öncelikli projeler var mı? Uzun vadede nasıl bir politika yürüteceksiniz?

Teknolojinin, iletişimin ve finansmanın geniş kitlelerce ulaşılır olması dünyayı yeni bir sosyal, ekonomik ve kültürel değişime zorluyor. Bu sürece bizi hazırlayacak en temel kurumun eğitim sistemi olduğunu düşünüyoruz. Bugün bütün ülkeler, yeni nesil üniversiteyi, yeni nesil örgün eğitimi tartışıyor. Ülkelerin bu sürece hazırlanması maalesef temel yerleşik yapıların revizyonu ile yeterli gözükmüyor. Örneğin son 18 yılda eğitim sisteminde sayısız palyatif değişiklik gördük. DEVA Partisi olarak eğitimi ekonominin dinamosu olarak görüyoruz. Biliyoruz ki günümüzün eğitim sistemi, yüz yıl önce bizleri sanayi ekonomisine hazırlamak için kurgulandı. Şimdi dünün ve bugünün kalıplarını aşan yenilikçi, çeşitlikçi ve fırsat eşitliği temelli eğitim anlayışı yaratarak, öğrencilerimizin, geleceğin sosyal, ekonomik ve endüstriyel dünyasına ülkemiz için harika eserler yaratacakları bir vizyonla hazırlamalıyız. Eskisi gibi örnek alacağımız bir model de göremiyoruz, çünkü her ülke yeni bir model arayışında. Zaten başka örnek modellerini aldıkça Zenon’un Aşil paradoksu ile karşılaşıyoruz. Biz de kendi milli yapımıza uygun, geleceğe bakan, güçlü özelliklerimizi avantaja çevirecek bir sistemi tasarlamalıyız. Hepimiz gayet iyi biliyoruz ki insan odaklı şekillenen yeni dünyaya bizi, genç nüfusumuz taşıyacaktır. Bunun için her çocuğumuza temel insanlık hakkı olan nitelikli eğitimi sağlamak öncelikli hedefimiz olacaktır.

'Z KUŞAĞI YAŞLANAN NESİLLERİN ÇIKAR ÇATIŞMALARINI, HIRSLARINI ANLAMLI BULMUYORLAR'
 

Z kuşağı, Türkiye’nin geleceği olarak adlandırılıyor. 2023 yılında yapılacak seçimlerde 7 milyon genç oy kullanacak. Bu siyasi partiler için bir oy potansiyeli anlamına geliyor. Bugünün Türkiye’sine de bakıldığında bu kuşağın siyasi tercihleri nasıl şekillenecek?

Aslında biz gençlerimizi kuşaklar olarak gruplara ayırma ve buna göre politika üretme amacında değiliz. Özellikle de 1996 ve 2010 yılları arasında doğan Z ve önceki X ile Y kuşaklarının Batı dünyası tanımları olduğunu unutmayarak, ülkemizdeki kuşakların, 20’ler, 68’ler, 80’ler ve 2000’ler gibi önemli siyasi ve ekonomik dönüşümlerden büyük ölçüde etkilendiğini hep göz önünde tutuyoruz. Z kuşağı neredeyse doğdukları gün WEB 2.0 ile tanıştılar. WEB 2.0 onlara sadece internet üzerinde bulunan veriye, bilgiye erişme olanağını değil, o dünyayı değiştirme, şekillendirme, kendilerini ifade etme ve yeniden tanımlama olanaklarını da sağladı. Bir anlamda ülkeler arasındaki kuşaklar yakınsayarak aynı hayat ritimlerini göstermeye başladılar. Hemen hepsi daha iyi eğitimli, daha fazla kural, ahlak, vicdan ve adalet farkındalığı olan bu gençler doğaya, hayata, canlılara ve insanlığa karşı daha duyarlılar. Yaşlanan nesillerin kısa dönemli çıkar çatışmalarını, içgüdüsel dürtülerle şekillenen hırslarını anlamlı bulmuyorlar ve hep geleceği, uzun dönemi dikkate alan bir fayda optimizasyonu arayışındalar. Sürdürülebilirlik, insanlığın ortak kaderi gibi kavramlar, Z kuşağı için, yıkıcı rekabetten, doğal kaynakları tüketen sürdürülemez anlık refah hayallerinden, tek bir toplumun hükmetmesinden daha üstün ve daha öncelikli.

'Z KUŞAĞI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TALEPLERİ İÇİN SİYASETTE AKTİF ROL OYNAYACAK'
 

O zaman Z kuşağının siyasi örgütlenme ve karar alma süreçleri bu kavramlar üzerinden belirlenecek diyebilir miyiz?

Tabi ki... 2016 yılında dünya genelinde Varkey Vakfı tarafından yapılan bir çalışmada, ülkemizden ankete katılan Z kuşağı temsilcileri 20 ülkedeki akranları arasında en fazla ifade özgürlüğü isteyen grubu oluşturmuşlar. Ayrıca, bu çalışmaya göre Türkiye’deki Z kuşağının yüzde 83’ü, geleceğe umutla bakmalarının en büyük nedeni olarak teknoloji temelli girişimcilik konusunda gelişmeleri göstermiş. Bu açıdan bakıldığında, gelecek seçimlerdeki oy davranışlarından çok, siyasi örgütlenme ve karar alma süreçlerini analiz etmekte fayda var. Bana kalırsa, Z kuşağı gelecek birkaç yılda ifade özgürlüğünü ısrarla talep edecek ve bunun için siyasette aktif rol almaya gayret gösterecek. Ayrıca, siyasi kararlarını şekillendirmede basit birkaç tweet veya haber değil, küresel ölçekte doğrulanmış ve derinlikli bilgi kaynakları belirleyici rol oynayacak. Bunun da ötesinde ekonomik olarak kendisine vizyon çizen siyaseti bekleyecektir. Girişimci olmak ve geleceğin mesleklerine ulaşmak için eğitim sistemimizin yeniden ve doğru kurgulanmasını isteyecektir. Bu yeni kurguda, bireyler olarak özerk, girişimci, ülkemize ekonomik büyüklük ve toplumsal hayata zenginlik katarak ilerleyen yeni üniversite sistemleri talep edeceklerdir.

'Z KUŞAĞI OKULLARDA FORMASYONA GİRMİYOR, ZATEN OKULLARA BİLGİLİ GELİYOR'
 

Türkiye siyasi arenada Z kuşağına hitap eden siyasi partiyi soracak olursak DEVA Partisi, hangi yönüyle diğer partilerden ayrılıyor?

Z kuşağının temel özelliğinin çeşitlilik temeline dayalı birliktelik olarak tanımlayabiliriz. Z kuşağı okullarda formasyona girmiyor, internetin ve sosyal medyanın imkanları ile okullara bilgili ve belli bir formasyon çerçevesinde geliyorlar. DEVA Partisi siyasetin Z kuşağıdır! Farklı fikirlerin tek bir vizyon çerçevesinde kendinden ödün vermeden ama ortak müştereklerde birleşebilecek bir parti yapısı başından beri amacımız oldu. Partinin DNA’sı iki düstur üzerine bina ediliyor; birincisi görev alacak insanların iyi insan olması, ikincisi ise işini iyi yapan kişiler olması üzerinedir. Bu kriterler öncelikle kurucu genel başkanımız Ali Babacan tarafından kurucular davet edilirken ve akabinde kurucuların teşkilat kurulumunda, şimdi de teşkilatın örgütlenmesinde uygulanıyor. Bu DNA’nın bünyeyi sağlıklı tutacağını, yanlışları uzaklaştıracağını ve bu anlayışın DEVA iktidarında bütün Türkiye’ye sirayet edeceğini düşünüyorum. Kurucularımız arasında halen üniversite öğrencisi olanlar, otuz yaş altı genel başkan yardımcılarımız var. Teşkilat örgütlenmelerinde ise internet başvuruları ile ilerliyoruz. Bugüne kadar internetten yapılan müracaatlarda gençlerin oranı mutluluk verici düzeyde hep yüksek oldu. Bütün bunların yarattığı güçlü çekim içerisinde, ilk kez oy kullanacak gençlerin kendilerini DEVA’da bulacağını düşünüyorum.

'GENÇLİĞİN GÜCÜNÜN ORTAYA ÇIKMASINDAKİ TEK ENGEL YAŞLI SİYASET'
 

Z kuşağının Türkiye geleceğindeki rolü, potansiyeli nasıl biçimlenecek?

Ülkemizin, dünyanın belki de yakın bir zamanda uzayda kurulacak yeni insanlık topluluklarının geleceğinde Z kuşağı belirleyici olacak. Belirttiğiniz gibi ülkemiz Z kuşağının kendi geleceğini belirlemesi ve insanlığın geleceğine şekil vermesi Türkiye’nin en önemli misyonu olmalıdır. Ülkemiz gençleri, beden, akıl, gayret, ahlak ve vicdan bakımından dünyaya liderlik edebilecek bir potansiyele sahip ve bu potansiyeli giderek daha artan şekilde küresel ölçekte sergiliyorlar. Önemli olan bu potansiyelin açığa çıkmasına sistematik yaklaşmak ve mümkün olan tüm olanaklarla gençlerimizin potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olmak olmalıdır. Gençliğin gücünün ortaya çıkmasının ve gelişmesinin önünde ülkemizdeki en büyük engel dar kalıplara ve günlük çıkarlara sıkışmış yaşlı siyaset. Daha önce de ifade ettiğim gibi, gençler, özellikle Z kuşağı kendilerini ifade etmek ve yeniden tanımlamak, şekillendirmek istiyor. Aile ve toplumdan aldıkları değerleri önemsiyor, benimsiyorlar ancak bir yandan da bu değerleri evrensel değerlerle birleştirerek değer yaratmak için, nesnel, bilimsel süzgeçlerden geçirmek istiyorlar. Bu açıdan bakıldığında, sağlam, doğru ve güvenilir bilgi kaynaklarına ihtiyaç duyuyorlar. İşte Z kuşağının gelecekteki rolünü ve potansiyelini biçimlendirecek olan temel unsurlar da bunlar: değer yaratma ve kendini, toplumu yeniden tanımlama özgürlüğü, kendi kuşakları içinden ahlak, vicdan, adalet ve akıl yönünden güçlü kanaat önderleri ve bilimsel ve evrensel güvenilir bilgi. Atatürk “Bütün ümidim gençliktedir!” demişti ve o zaman sayıları az olan gençlerin de katkılarıyla Cumhuriyeti kurmuştur. Bugün genç nüfusumuzun büyüklüğüne nicelik olarak da, nitelik olarak da baktığımızda hala aynı söz geçerli duruyor.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@