Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Genel Merkezi, Şex Said ve arkadaşlarının 29 Haziran 1925 tarihinde Diyarbakır’daki Dağkapı Meydanı’nda idam edilişlerinin yıldönümünde yazılı bir mesaj yayımladı. 

13 Şubat 1925 yılında Piran’da (Silvan) başlayan ve Kürdistan’ın birçok iline yayılan Şeyh Said isyanının aylar sonra bastırıldığı ve isyan önderlerinin esir alındığını belirtilen mesajda, Şeyh Said ve 47 yoldaşının direngen tavrı sonrasında göstermelik İstiklal Mahkemelerinde yargılanmaları ve idam edilmelerinin üzerinden 96 yıl geçtiği hatırlatıldı. Cumhuriyetin ilk yılları ile birlikte devletin katı politik anlayışı, ulus devlet oluşumu için ırkçı politikaların yürütülmesi, devlet eliyle geliştirilen baskıcı rejimin, bu isyanın çıkış nedenlerini oluşturduğu vurgulandı.

İSYANIN NEDENİ

Çok kültürlü toprakları katı merkeziyetçi bir anlayış ile biçimlendirmek isteyenlerin, özgürlükleri kısıtlayıp adaletsizliği dayatanların, halkları despotik yöntemlerle hakimiyetleri altına almak isteyenlere karşı bir isyan başlatıldığı kaydedilen mesajda, “Bu isyan kan ve katliamla bastırılmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze sorunun çözümü yüzleşerek değil de katliamlarla bastırıldığından dolayı sorunlar büyüyerek günümüze kadar devam etmiştir. Sorunlarla yüzleşmedikçe, sorunun çözümünü demokratik yöntemlerde aramadıkça, bu topraklarda çözüm gerçekleşmeyecektir. Şex Said isyanı sonrasında Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılmış, Kürtler yaşadığı bölgelerden zorla göç ettirilmişlerdir. Bu göç yöntemleri ile Kürtler köksüzleştirilmek istenmiştir. Takrir-i Sükun Kanunları ve İstiklal Mahkemeleri Kürtler için kalıcılaştırılmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında uyguladığı baskı ve zor politikaları daha sonraki yıllarda daimi hale gelmiştir” denildi.

BAŞARILI OLUNMADI

Bu topraklarda muhaliflerin her hak arayışının cumhuriyet tarafından baskı ve zor ile kesintiye uğratıldığı kaydedilen mesajda, zor aygıtları ile yapılan bu uygulamaların, sorunların daha da derinleşip, yıllar sonrasında büyüyerek ortaya çıkmalarına sebep olduğunun  altı çizildi.

Mesajda, yine Dersim İsyanı, 49’lar Davası, 68 Hareketi ve bunların sonrasında gelişen 71 ve 80 darbelerinin muhaliflerin hak arayışlarını, iktidarın ise soruna yaklaşımını gösterdiği belirtilerek, bu yaklaşımların tarihin hiçbir evresinde başarılı olamadığı vurgulandı.

KATLİAM DAYATILIYOR

Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne devam eden katliamlara karşı Kürtlerin her defasında direniş ile cevap verdiği ve asla boyun eğmediği belirtilen mesajın devamında şunlar kaydedildi: “Şex Said isyanının nedenleri ile yüzleşmeyen anlayış günümüzde de devam etmektedir. Demokratik çözüm dayatmalarına karşın silahlı çatışmayı derinleştiren devlet aygıtı, Kürtlere karşı yeni bir katliam dayatmaktadır. Sınır ötesinde ve sınır içerisinde derinleştirilen bu saldırılar ile sonuç alınmak istenmektedir. Şex Said’in idamıyla yüzleşmeyen, mezarlarını dahi saklayan ceberut anlayış, bugün de aynı yöntemleri uygulayarak başarıya gideceğini sanmaktadır. Kürtlerin direnişi bu yöntemleri başarısız kılmaktadır. Daha önce defalarca denenen ve başarısız olan çatışmalı yöntemlerin bir an önce terk edilip, demokratik yöntemlerin esas alınacağı bir anlayışın geliştirilmesinin önünün açılması konusunda ısrarımızı sürdürürken, bir an önce mezar yerlerinin açığa çıkarılmasını ve ailelerine teslim edilmelerini talep ediyoruz. Şex Said ve 47 yoldaşını 96. ölüm yıl dönümlerinde saygıyla anıyoruz.”