Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında tüm baro başkanlıklarına ve parti kadrolarındaki avukatlara mektup gönderdi. Ahmet Davutoğlu imzası ile gönderilen mektupta yargı bağımsızlığı, hukuk ve adalet vurguları yapıldı.

‘SİSTEMİN İÇİNDEN SAVUNMAYI ÇEKERSENİZ HUKUK DEVLETİNDEN SÖZ EDEMEZSİNİZ’

“Devlet tahayyülümüzün, hukuk anlayışımızın ve siyaset felsefemizin en temel dayanağı adalettir” diyen Davutoğlu, mektupta şunları kaydetti:

“Bağımsız savunma bağımsız ve tarafsız yargıda, bağımsız ve tarafsız yargı hukuk devletinde, hukuk devleti demokraside hayat bulur ve yaşar. Şüphesiz demokratik hukuk devletinin olmazsa olmazları birbirlerini dengeleyen ve denetleyen yasama, yürütme ve yargı erkleridir. Yargının birbirini tamamlayan üç unsuru ise iddia, savunma ve yargılamadır. Sonuç itibariyle savunma, savunma görevini ifa eden avukatlar ve avukatların anayasal, yasal yapılanması olan barolar, demokratik bir hukuk devletinin ayrılmaz birer parçası ve hatta varlık sebebidirler. Bir sistemin içinden savunmayı çekip alırsanız ya da savunmayı işlevsiz hale getirirseniz yahut evrensel temel hukuk ölçütleri dışında bir savunma kurgularsanız artık o sistemde demokratik hukuk devletinden söz edemezsiniz.”

TOPLUMUN ADALET İHTİYACI ACİL BİR HAL ALMIŞTIR

Ülkemizde de 85 milyon vatandaşımızı hukukun üstünlüğü, insan hakları çerçevesinde, bütün farklarına rağmen, farklılıklarını zenginlik kabul ederek bir arada tutacak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine taşıyacak olan devlet modeli de şüphesiz demokratik hukuk devletidir. Böyle bir devlet ve böyle bir devlette farklılıklara rağmen birlikte yaşamak, adaletle, adaletin tesisi ise –hâkimi, savcısı, avukatı ile- nitelikli ve teminat altındaki hukukçular marifetiyle mümkündür. Yine böyle bir devlette hâkimin, savcının ve avukatın yaptıkları işle, yüklendikleri sorumlulukla ve aldıkları riskle orantılı bir koruma, güvence ve imkânlar içinde olmaları gerekir ve bu beklenir. Gelin görün ki, ülkemizdeki adalet açığı ve toplumun adalet ihtiyacı, acil bir hâl almıştır. Adaletin örselendiğine, devlet düzeninin ve toplumsal barışın temelinden sarsıldığına üzülerek şahitlik etmekteyiz. Gelecek Partisi, ülkemizdeki ekonomik, siyasal ve sosyal sorunların temelinde hak ve adaletten uzaklaşmanın yattığının farkındadır. Bu nedenle devlet tahayyülümüzün, hukuk anlayışımızın ve siyaset felsefemizin en temel dayanağı adalettir.

AVUKATLARININ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN ATILACAK ADIMLARI DESTEKLİYORUZ

Avukatlar; hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesidir. Bu bakımdan avukatın her tür kamu kurumu ve kamu gücü karşısında hiçbir zorlukla karşılaşmadan mesleğini ifa edebilmesi gerekir. Gelecek Partisi olarak yargının diğer kurucu unsurları ile birlikte avukatların da mesleki, sosyo-ekonomik sorunlarının halledilmesiyle ilgili engellerin ivedilikle kaldırılmasını savunuyor ve bu yönde atılacak adımları destekliyoruz. Bu vesileyle, şahsınızın, yönetim kurulu üyesi meslektaşlarınız ile baronuzun üyesi adalet savaşçısı tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü tebrik ediyor, daha adil, daha müreffeh bir Türkiye’yi birlikte inşa edebilme ümit ve dileğiyle, şahsınızda baronuzun mensuplarını sevgi ve saygı ile selamlıyorum.”