Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugün gerçekleşen Parti Meclisi toplantısında aralarında milletvekillerinin de olduğu PM üyelerinin, taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesi uygulamasında yaşanan sorunların, gündeme alınmasına ilişkin verdiği önerge kabul edildi.

CHP Parti Meclisi toplantısı gündemine, “Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi sürecinde yaşanan sorunların tespiti ve giderilmesi için politika ve stratejilerin belirlenebilmesi ile gerekli önlem ve direktiflerin oluşturulması” maddesi eklendi.

Önergenin gündeme alınmasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda, konunun incelenmesi, sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla parti içinde bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.

Önerge metninde, “Gelinen noktada kategorik olarak kapsam dışı bırakılanlar, emeklilik hakkını elde etmiş olanlar, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı şartını (% 70) karşılamayanlar, arşiv araştırması/güvenlik soruşturması olumsuz olanlar ile dava ve alacaklardan feragat şartı gibi gerekçelerle kadroya geçişlerde eşitsizlikler ve haksızlıklar ortaya çıkmıştır” denildi. 

Gündeme alınan önergede ayrıca, “sözkonusu eşitsizliklerin ve haksızlıkların, partizan gerekçelere dayandığı, 'taşeron işçileri kadroya alacağız' denilerek başlatılan uygulamanın iktidar partisi adına yeni bir kadrolaşmanın aracı haline getirildiğine” dikkat çeken milletvekilleri, “Bu uygulama iktidar kaynaklı olsa da, emekçiler, partili belediyelerimizin de bu konudaki uygulamalarından şikayet etmektedir. Bu nedenle partili belediyelerimizde  eylemler başlamıştır” dedi.

Bu kapsamda “Emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş demokratik sol bir siyasal parti olarak, bu konuda da yerimizin emekçilerin yanı olması gerektiği, taşeron işçilerin kadroya geçişlerinde herhangi bir hak kaybının oluşmaması için partimizin gerekli önlemleri ivedilikle alması gerektiği açıktır” değerlendirmesi yer aldı.