Ormanlık alanları işletmelere açan kanuna iptal davası

‘Orman Kanunu’na iptal davası...

Ormanlık alanları işletmelere açan kanuna iptal davası

Türkiye Barolar Birliği (TBB), ormanlık alanları petrol boru hatları, enerji santralları, petrol ve doğalgaz aramaları gibi işletmelere açan yönetmeliğin iptali için Danıştay’a dava açtı.

Hürriyet’ten Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, TBB’nin başvuru dilekçesinde, yönetmeliğin uygulanması durumunda uzun vadede ormanların talanına yol açacağı vurgulandı.

Dilekçede, Anayasa ile güvence altına alınan bir hakkın, "belirsiz ifadeler içeren bir yönetmelik" ve "idareye sınırsız takdir hakkı veren bir düzenleme ile kısıtlanmasının" hukuka açıkça aykırılık teşkil ettiğine dikkat çekilerek, yönetmeliğin iptali istendi ve şöyle denildi:

"Anayasa’nın 169’uncu Maddesi ile yerleşik Anayasa Mahkemesi kararları uyarınca da, devlet ormanları üzerinde ancak kamu yararı ve zorunluluk hallerinde irtifak hakkı tesisine olanak tanınacağının belirtildiği ve ormanlık arazi üzerinde yapılaşmanın zorunluluğunun tespitinde, yapılaşmaya konu kamu yararı ile; ormanın, orman olarak korunmasındaki kamu yararının karşılaştırılması ve üstün olan kamu yararının tercih edilerek ona göre izin verilmesinin gerekli olduğu” ifadelerine dikkat çekildi.

YÖNETMELİK NE GETİRİYOR?

TBB'nin iptalini istediği yönetmelik ile, ormanlık alanlarda enerji üretim santralleri, petrol ve doğalgaz boru hattı, petrol ve doğalgaz arama tesislerinin kurulmasına izin verilmesinin önü açıldı.

Yönetmelik hükümlerine göre ormanlık alanlarda ayrıca, haberleşme tesisleri, işletilme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına ilişkin tesisler ile eğitim ve sportesislerine, yol, liman geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesislerine izin verilebilecek.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2014, 18:05
YORUM EKLE