'HES projelerinde kamu denetimi yok'

EMO’ya göre, ikibine yakın HES projesinin bulunduğu Karadeniz’de kamu denetimi bulunmuyor…

'HES projelerinde kamu denetimi yok'
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Doğu Karadeniz Bölgesi HES Teknik Gezisi Raporu'nu açıkladı. Rapora göre;  Hidroelektrik santralı (HES) projelerinde kamu denetimi yok. Bazı tesisler hiç cansuyu bırakmıyor, 'balık geçitleri' sadece yasak savma amacıyla yapılıyor

Bölgedeki HES projelerinde kamu denetiminin olmamasını eleştiren Apaçık, ‘can suyundan balık geçitlerine, inşaat hafriyatından, dağıtım ve iletim bağlantı sorunlarına, şirketlerin azami kâr amacıyla kuralsız çalışmalarından işyerlerinde taşeronlaşma’ya kadar uzanan tespitleri sıraladı. EMO’nun yıllardır hidrolik potansiyelimizin değerlendirilmesinin önemini vurguladığını kaydeden Apaçık, “Ancak derelerimiz toplum yararı gözetilmeksizin, piyasacı bir anlayışla özel sektöre devredilmiştir” dedi.

Rapor şöyle:

Bazı tesisler, özellikle doğal dokuyla uyumlu olmayan yapılar imal ediyor. Özellikle ‘balık geçitleri’ sadece yasak savma amacıyla yapılıyor.

Cansuyu kontrolü için yapılan ölçüm tesisleri yeterli değil. Bunların işletmelerinde sorunlar yaşanacağı ortada. Bazı tesisler bırakması gereken cansuyunu hiç bırakmıyor ya da belirlenen değerin altında bırakıyor.

Malzemelerin dökülmesinde kural gözetilmiyor. Bazı firmalar üretim tesislerini taşkın yatağının içerisine yerleştiriyor. Bazı tesislerin ek düzenlemeleri, mühendislik kuralları yok sayılarak yapılıyor. Özellikle dere yatakları için yapılan müdahaleler taşkın oluşmasına neden olabilir.

Bitki örtüsü ve özellikle ağaçlar büyük zarar görüyor. Jeolojik yapının uygun olmaması ya da jeolojik yapıya uygun imalat yapılmamasından dolayı bazı tesis binaları heyelan altında kalıyor.

İşçi güvenliğine ilişkin önlemler yetersiz. Çevre köylerin ulaşım yollarının güvenliği için hiçbir kurala uyulmuyor.” (T24.com)
YORUM EKLE