'Haliç Port Projesi İstanbul'un kalbini yıkıyor'

Tersaneciler Demokrasi Platformu, 'Tersaneme dokunma, mahalleme dokunma' diyor...

 'Haliç Port Projesi İstanbul'un kalbini yıkıyor'

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, geçen ay ihale edilen İstanbul Haliç Yat Limanı ve Kompleksi (Haliç Port) ihalesinin "Kamu yararına ve hukuka açıkça aykırı" olduğu belirtilerek yürütmesinin durdurularak ihalenin iptalini istemişti.

Haliç Port Projesi'ne bir tepki de, Tersaneciler Demokrasi Platformu'ndan geldi.

Bugün bir basın açıklaması yayınlayan Platform, Haliç kıyılarının tarihini anlatarak, bu projenin İstanbul'a ihanet demek olduğunu vurguladı ve rant odaklı bu projeye karşı Tersane emekçilerinin geliştirdiği, kamu yararına 'Bizim Haliç Projesi'ni savundu.

Tersaneciler Demokrasi Platformu'nun basın açıklamasının tam metni şöyle:

''2 Temmuz 2013 tarihinde Haliç Port ihalesi ülkemizin gündemine geldi ve kara bir bulut gibi tersanelerimizin üzerine çöktü. Yüreklerimiz yine acıyla sızladı.

Fatih Sultan Mehmet'in emri ile kurulan Tersane-i Amire tersaneleri yeniden yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır..

Yıllardır özelleştirme, üretimi azaltma, kapatma, devretme gibi türlü etkisizleştirme yolları denenmiştir.

Tersanelerimizi kullanılmaz hale sokarak kamuoyunda Haliç Port projesine gerekçe yapmak için metruk bir görüntü yaratılmıştır.

Biz; Tersane-i Amire'nin en büyük parçalarından olan Taşkızak ve Camialtı Tersanelerinin alanlarında AVM, otel ve rıhtımlarında yat limanı yapılmasını istemiyoruz.

Biz; başta Camialtı ve Taşkızak emektarları olmak üzere tüm TERSANECİLER olarak Haliç Port ihalesinin iptal edilmesini istiyoruz.

Temel hedefimiz ; 558 yıllık Tersane-i Amirenin,Gemi Yapım endüstrisindeki tarihsel mirasının devam ettirilmesidir.

6 asırı aşkın bir süredir Haliç kıyılarındaki tarihsel ,kültürel ve sosyal üretim ve yerleşim dokusunun korunması ,geliştirilmesi ve geleceğe taşınmasını amaçlıyoruz..

İstanbulun ilk yerleşimlerine tanıklık eden Haliç kıyıları dünyada eşi olmayan tarihsel bir zenginlik ,bir hazinedir.

Haliç Port projesi Ecdad Yadigarımız Tersane-i Amire'yi yok ediyor..

Tersane-i Amire Hasköy,Taşkızak,Camialtı ve Haliç Tersanesi ile 6 asır boyunca Osmanlının büyük gücünün kaynağı olmuştur

Asırlardır Haliç kıyılarında üretim ve yerleşim örgülü kent kültürü dokusu bulunmaktadır

Toplumsal vicdan açısından tarih,kültür ve endüstriyel mirasımız ile kentsel değerlerimizin yok olmasını kabul etmiyoruz.

HALİÇ PORT PROJESİ İSTANBUL'UN KALBİNİ YIKIYOR

İSTANBUL demek deniz demek, gemi demek, tersane demektir.

İstanbulu İstanbul yapan, bizi biz yapan tarihimiz yok ediliyor. Geçmişimize dair ne varsa ortadan kaldırılıyor.

Yüzyıllardır yaşamaya devam eden kentsel dokumuza , 558 yıllık Gemi yapımının sürdürüldüğü tersanelerimize ,

İstanbulun kalbi olan Haliç kıyılarına karşı RANT amaçlı bir zihniyet savaş açmış bulunmaktadır.

Dünyanın yaşayan en eski tersanesi olan Tersane-i Amire ; Osmanlının ağır sanayisinin kurulduğu ve geliştiği ana rahmidir.

Zamanının teknolojik yeniliklerinin hazinesi ve araştırmalar ile asırlık teknoloji üretim üssüdür

Gemi yapımının yanı sıra diğer mesleklerin,zanaatların ve iş kollarının doğum yeridir.

Osmanlının döneminin gemi sanayindeki Rönesansı'dır.

Bir tarihsel dönemin izlerini taşıyan büyük bir zenginliktir. .

İlk mühendislik eğitim kurumlarının kurulduğu yerlerdir.

Cumhuriyet döneminde Gemi sanayinin tekrar canladığı,mayalandığı ana kaynaktır.

6 asırlık endüstriyel mirası ile İstanbulun en değerli yaşayan bir müzesidir.

Azapkapıdan başlayan ve Halıcıoğluna kadar devam eden tersaneler bir bütündür.

Haliç Port ihalesi ile Haliç Tersaneleri dilim dilim bölünerek tarihe gömülüyor.

HALİÇ PORT PROJESİ VANDALLIK PROJESİDİR

Tersanelerin civarındaki mahalleler hem tersane çalışanlarının yerleştiği hemde yeni mesleklerin ve diğer destekleyici endüstriyel işlerin görüldüğü yerleşim alanları olmuştur.

Osmanlı dan önce hatta Bizans öncesi yerleşim yeri olarak antik çağa giden bir arkeolojik önem taşımaktadır.

Haliç kıyıları; camileri, türbeleri, mezarları,zindanları, kitabeleri, çeşmeleri, medreseleri, okulları, hastaneleri, kışlaları, iskeleleri, rıhtımları ve çınarları ile taşı toprağı tarihtir.

Depremlerin yıkamadığı Haliç kıyıları şimdi RANT için yıkılıyor.

Olası İstanbul depreminde tek acil yardım kapısı olacak Tersane rıhtımları halka kapatılarak YAT LİMANI oluyor.

HALİÇ PORT PROJESİ TRAJİKOMİK BİR PROJEDİR

Tarihi değerlerimizi,yapılarımızı,eserlerimizi ve geçmişimizi siyasi rant için kullananlar bugün tarihi ortadan kaldırıyorlar.

Sürekli övündükleri tarihimiz gizli ,saklı,kapalı kapılar ardında yerle bir ediliyor.

Fatih Sultan Mehmetin temellerini attığı Tersane-i Amire yi yok ederek siyasi alandaki yalanların şampiyonluğunu yapıyorlar.

Ecdad yadigarı tersanelerimizi yok etmek demek ,ecdadımıza karşı yapılmış en büyük ihanettir.

Fatihin,Selimin,Kanuninin,Barbarosun,Sokollunun kemikleri sızlıyor.
Tarihimizi yok edenlerden tarih hesap soracaktır.

HALİÇ PORT PROJESİ RANT LOBİLERİNİN PROJESİDİR

Ülke çıkarlarımızın değil,projelerin maketlerini ve çalışmalarını yurtdışında yaptıran, kökü dışarıda olan RANT lobilerinin çıkarınadır.

Rant uğruna Tarihimiz ve Tersanelerimiz yok ediliyor. Tersane-i Amire yi küresel kumar masalarında kurban ediyorlar.

Gelecek nesillere bırakacağımız mirasımız, mirasyedilerce harcanıyor.

Camialtı ve Taşkızak tersanelerindeki RANT hortumu dalgası bütün Haliç kıyılarına,mahalelelere doğru ilerlemektedir.

Küresel RANT lobilerinin azgınlaşan art niyetleri TERSANEMİZE, MAHALLEMİZE gelip dayanmıştır.

HALİÇ PORT PROJESİ KENT YIKIM PROJESİDİR

Toplumsal ve sosyal hiç bir kamu yararı olmayan bu proje Haliç kıyılarının halka kapatılmasının projesidir.

Haliç Port projesi ile Haliç kıyılarındaki mahallelerin yüzyıllardır süren yerleşik yapısını değiştirme amacı taşımaktadır.

Bu yıkım projeleri Haliç kıyılarının tarihsel ve sosyal dokusunun yok edilerek İstanbulun zümreleştirilmesi ve soylulaştırılmasıdır.

Yeni gettolar yaratarak İstanbulun tarihine yabancılaştırılmasıdır

Yeryüzünü yıkmaya ,gökyüzünü delmeye çalışan ,gök kubbeye kafes ören zihniyet İstanbulu Dubaileştiriyor.

Biz ne istiyor , ne öneriyoruz.!....

Biz ; BİZİM HALİÇ PROJESİ..istiyoruz

Yerel yönetimlerinin katılımcı demokrasi anlayışı ile kent yaşamına duyarlı mimar ve mühendislerin hazırlayacağı ,bölgedeki semt sakinlerinin ve tersane emektarlarının ,
tüm İstanbul halkının katkı sunacağı tarihi,kültürel,sosyal zenginliğimizin devamı olan BİZİM HALİÇ PROJEMİZ hazırlanmalıdır.

Tersaneler tarihi misyonları gereği, işlevsel olarak gemi üretimine devam etmelidir.

Kızaklarında çevreci ve yeni teknolojiler ile küçük tekne ve yatlar üretilmelidir.

İstanbul vapurlarının bakım ve onarım çalışmaları yapılmalıdır.

Camialtı ve Taşkızak Tersane alanlarında eskiden olduğu gibi

Denizcilik ve Gemi yapımı ile ilgili Eğitim kurumları kurulmalıdır.

6 asır önce kurulan üretim ile eğitim birlikteliğinin günümüzde sürdürülmesi tarihin geleceğe eklemlenmesidir.

Denizcilik ve Gemi yapımı üzerine teknolojik yeniliklerin araştırıldığı, dünya denizciliği ve gemi yapım endüstrileri ile entegrasyonun sağlandığı eskiden olduğu gibi teknoloji üretim üssünün kurulması ile geçmiş ile gelecek arasında tarihi bir teknoloji köprüsü kurulmuş olacaktır.

Haliç kıyıları tarihsel,sosyal,kültürel ve deniz spor etkinliklerin sürdürüldüğü İstanbulun kalbi olan bir sosyal ve toplumsal merkez olmalıdır.

Bu proje ile hem tarihimize sahip çıkan ,hem üretimin sürdürülebilir olduğu, hem de Haliç kıyılarının binlerce yıl daha değerleri ile yaşanabilir kılacak bir insanlık mirasını ortaya çıkabiliriz.

Bu mirası dünya insanlığının görme ve gezme fırsatı yaratarak turizm açısından varolanlardan farklı yaşayan müze konseptinde tarihi yarımada gibi yepyeni çekim merkezi yaratabiliriz.

BİZİM HALİÇ PROJEMİZ ile Marka şehir olma yolunda İstanbul'a büyük bir katma değer kazandırılmış olacaktır.

BİZİM HALİÇ PROJEMİZ dünya insanlığına armağanımız olacaktır.

Tersanelerin işlevsel olarak gemi üretimine devam etmesi ile bölgedeki emek potansiyeli artacak,işsizlik azalacak,eskiden olduğu esnaftan alış veriş yapanlar çoğalacak, Haliç kıyılarındaki sosyal yaşam canlanacak ve eski ihtişamlı günlerine geri dönecektir.

BİZİM HALİÇ Toplumsal bir ihtiyaçtır. Sosyal bir gereksinimdir. Olanaklı ve gereklidir.

Haliçport ihalesine hep birlikte karşı çıkalım

Haydi hep birlikte hep bir ağızdan

Vira Vira Vira Bismillah Diyelim

Tersane-i Amire yi kurtaralım ....

TERSANEME DOKUNMA
MAHALLEME DOKUNMA ....''

DEMOKRAT HABER

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2013, 17:54
YORUM EKLE