Torba yasa bomba dolu

Memura grev yasağı ve sürgün. Belediye işçileri "ihtiyaç fazlası." Meslek liselilere staj sömürüsü. Sağlıkta cepten ödeme. Silikozis hastaları "özürlü."

Torba yasa bomba dolu

İşte, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Torba Yasa.

ANKARA- Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması iddiasıyla yapıldı. Kamuoyu, Torba Yasa adını verdi. Meclis alt komisyonundan geçen yasa çok konuşulacak; ama borçların yapılandırmasından çok, çalışma hayatına getirdikleriyle.

Torba Yasa Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Tasarı, Meclis'e verilen 10 günlük aranın ardından temel yasa olarak Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.

Torba çorba oldu


Kamunun vergi ile sosyal güvenlik prim alacaklarını yeniden yapılandıran ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler içeren Torba Yasa Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Birbiriyle ilgisiz değişik pek çok konuyu içermesi nedeniyle ‘Torba’ yerine ‘Çorba’ da denen yasa tasarısı, öğrenci affından vergi borçlarının silinmesine, silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü kaybedenlere aylık bağlanmasından BDDK ve SPK’nın İstanbul’a taşınmasına kadar çok sayıda değişikliğe imza atıyor.
 
Devlet alacaklarından vazgeçecek

Aralıklarla yaklaşık bir aylık süreçte komisyonda ele alınan tasarıya göre, 31 Aralık 2010 tarihine kadar olan ödenmemiş vergiler, trafik cezaları, idari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, belediyelerin su bedeli alacakları, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeline ilişkin alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak. Kamu alacaklarının ödenmemiş kısımları, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek. Tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş 120 TL’nin altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Tütün mamulü tüketimiyle ilgili idari para cezaları, bu hükmün dışında tutulacak. Tutarı 12 lira ve altında kalan geçiş ücretleri de tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanlar da tahsil edilmeyecek. Gümrük Müsteşarlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan, vadesi 31 Temmuz 2010 tarihinden önceki alacakların 50 lirayı aşmayanlarının da tahsilinden vazgeçilecek.

TÜRK-İŞ DİYALOG DİYOR

Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, 4 Ocak'ta Başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini ve Başbakan'ın Çalışma Bakanı'na konuyla ilgili talimat verdiğini savunmuştu. Türk-İş, "diyalog" yolunu seçerken, tasarıda sendikaların istediği hiçbir değişiklik yer almadı.

NELER GETİRİYOR?

Kamu alacaklarını yeniden yapılandıran tasarının çalışma hayatına ilişkin hükümleri şöyle:

Grev yasağı

Kamuda sözleşmeli çalışanlar sendikaya üye olabilecek, ama greve katılamayacak, hatta bir grevi destekleyemeyecek.

Geçici görev veya sürgün

Memur, kendisi istemese de başka bir kuruma ve yere gönderilebilecek. Memurun isteği olmaksızın yapılacak bu görevlendirme 6 ay sürebilecek.

Ceza alan memura kademe cezası

Memurlar, kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolacak. Her memur için bir özlük dosyası tutulacak.

Tasarıyla, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası alan memurların atanamayacakları görevler yeniden düzenleniyor. Aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl, kademe ilerlemesi durdurulanlar 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üst düzey kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamayacak.

Belediye işçileri 'ihtiyaç fazlası'

174 bin belediye işçisi "ihtiyaç fazlası" olarak tanımlanan işçilerin rızası alınmadan, eğitimine ve vasfına bakmadan okullarda ya da karakollarda hademeliğe gönderilecek.

Staj sömürüsü

Meslek liseli öğrencilerin staj yapabilecekleri işletmelere, 10 işçiden fazla işçi çalıştıran işletmeler de staj kapsamına alınıyor. 10 işçiden fazla işçi çalıştıran işletmeler, staj yapan meslek liseli öğrencilere asgari ücretin üçte birini verirken, 20’den fazla işçi çalıştıran yerlerin asgari ücretin üçte ikisini öğrencilere ücret olarak verecek. Sendikalar, bu maddeyi staj sömürüsünün genişlemesi olarak yorumluyor.

Denkleştirme 4 aya çıkarıldı

Turizm sektöründe 2 ay olan denkleştirme süresi toplu 4 aya kadar çıkarılabilecek. Dört ay süreyle çalıştırılan işçiler işten çıkarılabilecek.

Esnek çalışma

Torba'ya son yıllarda fiilen uygulanan esneklik modelleri de girdi. Tasarıyla "Evden çalışma", "uzaktan çalışma" ve "çağrı üzerine çalışma" gibi esnek çalışma modelleri yasal dayanağa kavuşturuluyor.

Meslek hastaları 'özürlü' sayılıyor

Tasarıda ölümcül silikozis hastalığına yakalanan kot kumlama işçilerini yakından ilgilendiren bir madde yer alıyor. İşçilerin, "özürlü değiliz" diyerek karşı çıktığı madde aynen geçti. Sigortalı olmayan ve silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 40 kaybedenlere, SGK'ca aylık bağlanacak.

Fon patronlara açıldı

Ekonomik kriz döneminde uygulamaya koyulan kısa çalışma ödeneğinin uygulama alanı genişletilerek ödenek miktarı yeniden düzenleniyor. Buna göre, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz nedeniyle haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması, işyerinin faaliyetinin kısmen veya geçici olarak durdurulması hallerinde işyerinde 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilecek.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan kısa çalışma ödeneği verilecek. Ödenek, brüt ücretin yüzde 60'ı oranında olacak. Miktar, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemeyecek. Bakanlar Kurulu, kısa çalışma ödeneğinin süresini 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

Tasarıyla 31 Aralık 2015 tarihine kadar ilk defa işe alınacak her bir sigortalı için, özel sektör işverenine sigorta primi desteği getiriliyor. Buna göre, sigortalının, sigorta primlerinin işverene ait tutarı, işe alındıktan sonra belirli sürelerle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Özel'den kamuya atama

Bazı üst düzey kamu görevlerine özel sektörden atama yapılabilecek. Yapılacak atamalarda, özel sektörde geçen hizmet süresi de dikkate alınacak.

Sağlıkta cepten ödeme hızlanıyor

Haftalık çalışma süresi 30 saatin altında olan, esnek çalışma türlerini kapsayan kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan sigortalılar, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik sürelerini ceplerinden tamamlamak şartıyla sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Kaynaklar: Etkin Haber Ajansı / TARAF

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER