KESK: GREV!

KESK Genel Başkanı Lami Özgen, Mülkiyeliler Birliği'nde kahvaltılı basın toplantısı düzenledi.

KESK: GREV!

Özgen, KESK'e bağlı tüm sendikaların 21 Aralık'ta hizmet üretiminden gelen güçlerini kullanarak greve gideceğini söyledi.

 

Toplumun tüm kesimlerinin baskı, gözaltı ve tutuklamalarla sindirilmek istendiğine dikkat çeken KESK Genel Başkanı, iktidarın uzmanlaştığı tek alanın gerçekleri çarpıtmak olduğunu söyledi.

 

Özgen, AKP iktidarının kamu emekçileri ile toplu sözleşme yapmak değil sadece yapıyor gibi görünmek istediğini belirterek, uygar dünya ülkelerine 50 yıl önce tanınan grevli toplu sözleşme hakkının iktidar tarafından çok görüldüğünü vurguladı.

 

Yasa taslağında kamu emekçilerinin grev hakkı, örgütlenme özgürlüğü, özlük ve demokratik haklarının olmadığını kaydeden Özgen, yeni bir sendika yasasında olması gereken vazgeçilmez düzenlemelerinde bulunmadığını ifade etti.

 

Sağlık meslek örgütleri ve sendikalarının 21 Aralık günü greve gideceklerini hatırlatan KESK Başkanı Özgen, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumakla görevli her sendika ve konfederasyonun yapması gerektiği gibi uluslararası sözleşme ve anlaşmaların yanı sıra anayasanın kendilerine tanıdığı hakkı kullanarak kendilerinin de 21 Aralık'taki grevi destekleyeceğini belirtti.

 

Taleplerini sıralayan KESK Genel Başkanı, "Kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesi ve 'KHK demokrasi'sine son verilmesi, tüm çalışanlara kadrolu iş güvencesi, insan onuruna yakışır bir ücret ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması, çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi, emekçilere dayatılan angarya ve zorunlu fazla mesaiye son verilmesi, temel ücretlerin artırılarak, eşit işe eşit ücretin gerçekten hayata geçirilmesi, ek ödemelerin tüm emekçiler için eşitlenerek emekliliğe yansıtılması, net asgari ücretin açlık sınırı olan 1.000 TL'ye çıkarılarak tüm ücret ve maaşlarda bu tutarın vergi kesintisi dışında bırakılması, hukuksuz, haksız ve mesnetsiz biçimde yapılan gözaltı ve tutuklamalara son verilmesi, tutukluların serbest bırakılması için" mücadele edeceklerini söyledi.

 

Özgen şu çağrıda bulundu: "Dişimizle tırnağımızla verdiğimiz mücadelemizle kazandığımız haklarımızın yok edilmesine seyirci kalmayacağımızı ifade ediyoruz. Buradan diğer konfederasyonlara ve tüm kamu emekçilerine çağrıda bulunuyoruz: Hiçbir şekilde sorumlusu olmadığımız bu çarpık düzenin bedelini ödememek için, temel haklarımız için, gelin hep birlikte mücadeleyi yükseltelim. 21 Aralık’ta yapacağımız grevle haklarımıza yapılan saldırılara sessiz kalmayacağımızı hep birlikte gösterelim."

 

Özgen, mücadele ederek kazandıkları hakların yok edilmesine seyirci kalmayacaklarını sözlerine ekledi. (ETHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER