İşçi ölümü istatistiklerinde büyük fark

İş Cinayeti Almanağı 1924, SGK 1405 diyor

İşçi ölümü istatistiklerinde büyük fark

Eylem Can / Demokrat Haber

İşçi ölümlerine ilişkin SGK ve Adalet Arayana Destek Grubu’nun 2016 rakamları arasında büyük fark var. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2016 yılına ait “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri”ne göre 2016’da 1396’sı erkek, 36’sı kadın 1405 sigortalı “iş kazası” sonucunda hayatını kaybetti. 2012’den beri Adalet Arayana Destek Grubu’nun basına yansıyan işçi ölümlerini tarayarak hazırladığı İş Cinayeti Almanağı’ndaki 2016 yılı raporuna göreyse 1819’u erkek, 105’i kadın en az 1924 işçi hayatını kaybetti. Yani İş Cinayeti Almanağı verileri SGK verilerinden 519 kişi daha fazla. Bunda SGK’nın sadece sigortalı işçi ölümlerini baz almasının etkisi büyük.

EN ÇOK ÖLÜM HAZİRAN’DA

2016 özelinde istatistiklere daha yakından baktığımızda SGK’nın verilerine göre 152 işçinin hayatını kaybettiği Haziran ayı iş cinayetlerinin en yoğun meydana geldiği ay oldu. Haziran’ı 151 iş cinayetiyle Temmuz ve 141 iş cinayetiyle Kasım ayları takip etti. İş Cinayeti Almanağı 2016 verilerine göreyse 206 iş cinayeti yaşanan Haziran ayını, 194 iş cinayetiyle Kasım ve 190 iş cinayetiyle Ağustos ayları izledi. Her iki raporda da Ocak ayı iş cinayetlerinin en düşük olduğu ay olarak kaydedildi. (SGK 78, Almanak 100.)

SİGORTALI 15 ÇOCUK ÖLDÜ

2016’da SGK verilerine göre 14 yaş ve altında 1 çocuk işçi; 15-17 yaş arasında 11 çocuk/genç işçi; 18-27 yaş arasında 253 işçi; 28-50 yaş arasında 821 işçi, 51 yaş ve üstünde 319 işçi hayatını kaybetti.

Almanak verilerine göreyse 14 yaş ve altında 18 çocuk işçi; 15-17 yaş arasında 34 çocuk/genç işçi; 18-27 yaş arasında 314 işçi; 28-50 yaş arasında 946 işçi, 51 yaş ve üstünde 445 işçi, yaşı belirlenemeyen 167 işçi hayatını kaybetti. SGK verilerine göre hayatını kaybeden en genç işçi 14 yaşında bir çocuktu, en yaşlı işçiyse 74 yaşındaydı. Her iki rapora göre de en çok 28-50 yaş grubu aralığındaki işçiler hayatını kaybetti. (SGK 821, Almanak 944.)

İŞÇİLERE İSTANBUL’UN VAADİ: MEZARLIK

SGK verilerine göre iş cinayetlerinin en fazla meydana geldiği illerin başında 317 ölümle İstanbul geliyor. Diğer illerdeki işçi ölümleri şöyle sıralanıyor: Ankara’da 102, İzmir’de 66, Bursa’da 66, Antalya’da 48, Mersin’de 47, Adana’da 46, Konya’da 40, Kocaeli’nde 39, Kayseri’de 26.

Almanak verilerine göreyse İstanbul’da 271, Kocaeli’nde 85, Ankara’da 82, Bursa’da 77, Antalya’da 69, İzmir’de 65, Konya’da 60, Manisa’da 56, Adana’da 49 ve Aydın’da 48 işçinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

İŞÇİLER EN ÇOK İNŞAATLARDA ÖLÜYOR

İş kollarına göre iş cinayetlerinin dağılımına baktığımızda SGK verilerine göre ilk sırada 496 iş cinayetiyle yer alan inşaat iş kolunu, 83 iş cinayetiyle madencilik ve 222 iş cinayetiyle taşımacılık iş kolları takip etti. Almanak verilerine göreyse 426 iş cinayetiyle inşaat iş kolunu, 380 iş cinayetiyle tarım, 285 iş cinayetiyle taşımacılık izledi.

20 İŞÇİ İLK İŞ GÜNÜNDE ÖLDÜ

SGK verilerine göre işçilerin 376’sı ilk yıllarında çalıştıkları yerlerde hayatını kaybetti. 266’sı 3 aydır çalışan işçilerdi. İşteki ilk gününde 20 işçi hayatını kaybetti. Yine SGK verilerine göre 11 işçi fiziksel veya ruhsal baskı nedeniyle hayatını kaybetti.

RAKAMLARA GÖRE MESLEK HASTALIĞINDAN ÖLEN YOK

SGK’nın 2016 verilerine göre 568’i erkek, 29’u kadın 597 işçi “meslek hastalığına tutuldu”. Bu verilere göre 2016’da meslek hastalığı tanısı konmuş hiçbir çalışan ölmedi. Profesör Doktor İbrahim Akkurt’a göre, ülkemizde yılda en az 100.000 meslek hastalığı kayıt altına alınmamakta, bu hastalıklara bağlı ölümler normal ölüm gibi gösterilmekte. 2013’te ILO’nun meslek hastalıklarını tüm dünyadaki en yaygın “gizli salgın” olarak tanımladığını vurgulayan Akkurt, “Ülkemizde meslek hastalıklarından ölüm sayısı yılda en fazla 10 olarak kayıtlara geçmiştir. Oysa ülkemizde meslek hastalıklarından ölüm sayısının yılda en az 20 binlerde olduğu ILO yetkililerinin de ifadesidir” diyor.

YORUM EKLE