DİSK: Taşeron Cumhuriyeti'ne geçit vermeyeceğiz

DİSK, 'Taşeron sistemini gidermek diye bir şeyin söz konusu olamayacağını' söyledi, AKP hükümetinin taşeron çalışmaya ilişkin çıkardığı yasalara tepki gösterdi...

DİSK: Taşeron Cumhuriyeti'ne geçit vermeyeceğiz

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yaptığı yazılı açıklamayla AKP hükümetinin taşeron çalışmaya ilişkin çıkardığı yasalara tepki gösterdi.

DİSK açıklamasında AKP hükümetinin işveren örgütlerinin talepleri doğrultusunda, taşeron uygulamasına ilişkin yasal düzenlemeleri esnetmeyi, yasal sınırları kaldırmayı amaçladığını söyledi.

"'İLE' BAĞLACI 'VEYA' İLE DEĞİŞTİRİLEREK NABIZ YOKLANIYOR"

Açıklamada, “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Taslağı'nda yer alan daha sonra taslaktan çıkarılan düzenlemede, asıl işlerin taşerona verilmesine ilişkin koşuldaki 'ile' bağlacının 'veya' şeklinde değiştirilmesi öngörülerek adeta nabız yoklaması yapılmış, geçtiğimiz aylarda kamuoyuna sızan yasa taslağında, asıl işlerin taşerona verilebilmesine ilişkin koşulun tümüyle kaldırılması öngörülmüştür" denildi.

Emek örgütlerinden yükselen tepki üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifini revize ettiği ve 12 Nisan 2013 tarihinde yapılan Üçlü Danışma Kurulu’nda işçi ve işveren konfederasyonlarına ilettiği belirtilen açıklamada, "Bakanlık 8 başlık altında durum tespitleri yapmış, ardından değişiklik önerilerini sunum olarak ortaya koymuş ve bu sunumu taraflara iletmiştir" diye kaydedildi.

"'TAŞERON CUMHURİYETİ'NE GİDEN YOL TÜMÜYLE AÇILACAK"

DİSK, tespit ve önerilere bakıldığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, taşeron sorununa ilişkin yasal düzenlemelere, sorunlara, uygulamalara, yargı kararlarına ve iş hukuku öğretisine vakıf olmadığı, ya taşeron gerçeğini bilmediği, nihayetinde Bakanlığın yanlış tanılar koyarak, yanlış tedaviler önerdiğinin görüldüğünü ifade etti.

Bakanlığın teklifinin asıl amacının asıl işlerin taşerona verilebilmesi için aranan "işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirme" koşullarının kaldırılması ve asıl işlerin de kolayca taşerona verilmesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirme koşulu ise kelimelerle oynanarak fiilen kaldırılacaktır" denildi.

Yapılan değişiklikle taşeron uygulamasının istisna olmaktan çıkarak kural haline geleceğini ve "Taşeron Cumhuriyeti"ne giden yolun tümüyle açılacağı kaydedilen açıklamada, "AKP hükümetinin amacının, taşeron işçilerin sorunlarını çözmek değil, sorunları bahane ederek, işverenlerin talepleri doğrultusunda asıl işlerin de kolayca taşerona verilebilmesi ile Taşeron Cumhuriyeti'ni inşa etmek, taşeronlaştırmayı kural haline getirmek, işçi sınıfını bir bütün olarak taşerona mahkum etmek olduğu ortaya çıkmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

'TAŞERON SİSTEMİN SORUNLARI GİDERMEK' DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU OLAMAZ

DİSK, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"DİSK ilke olarak, modern bir kölelik düzeni halini alan, mevcut sınırlamalara rağmen baş döndürücü hızda yaygınlaşan taşeron uygulamasının tümüyle kaldırılmasını savunmaktadır. Çok açıktır ki taşeron çalıştırma biçimi, doğası gereği sorun üreten bir sistemdir ve taşeron sistemin sorunlarını gidermek diye bir şey söz konusu olamaz. Türkiye'de taşeron uygulamalarının büyük çoğunluğu muvazaalıdır, hilelidir; taşeron şirketler kağıt üzerinde işverendir, gerçekte bir işveren niteliği taşımamaktadır. Fransız hukukuna göre “insan ticareti” sayılan, ucuz ve güvencesiz işçi çalıştırmaya dayalı bu uygulama, bir insan hakkı ihlalidir ve ortadan kaldırılmalıdır.

Asıl talebimiz taşeronun kaldırılması; kırmızı çizgimiz ise taşerona ilişkin mevcut sınırlamalar ve yasal yaptırımlardır. DİSK bu çerçevede her türlü mücadeleyi yürüteceğini ilan ederken, mevcut sınırlamaların kaldırılması yönünde atılacak her adıma karşı, tüm emek ve meslek örgütlerini, emekten yana tüm güçleri, taşeron işçisi olsun olmasın tüm işçileri ortak bir mücadele hattında buluşmaya, Taşeron Cumhuriyeti’ne karşı mücadeleye davet etmektedir." (ETHA)

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2013, 19:23
YORUM EKLE