Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerdeki vicdani retçilerin yaşadıklarını da düzenli olarak raporlayan Avrupa Vicdani Ret Ofisi son toplantısını 9-10 Kasım’da Brüksel'deki Maison de la Paix / Barış Evi'nde gerçekleştirdi.

EBCO (Avrupa Vicdani Ret Ofisi) Avrupa konseyine, konseye bağlı ülkelerdeki vicdani retçilerin yaşadıklarını raporlarken, diğer yandan bu ülkelerdeki vicdani ret, antimilitarist, savaşkarşıtı, barış mücadelesi yürüten kurum, dernek, örgüt ve inisiyatiflerin de şemsiye örgütü konumunda.

Toplantıda Türkiye'deki vicdani retçilerin yaşadıkları yargılanma pratikleri ve vicdani retçilerin mahkum edildikleri "sivil ölüm" üzerine değerlendirmeler yapıldı.

En son madde 318’den kendisine dava açılan Furkan Çelik ve Askeri Ceza Kanunu 63/1 -d ve Türk Ceza Kanunu 53/1 maddelerinden yargılanan Şendoğan Yazıcı'nın durumu paylaşıldı. Vicdani retçi ve Objection de Conscience Pour la Paix-Paris (Barış için Vicdani Ret - Paris) çalışma grubundan Ercan Jan Aktaş, " Türkiye'de uzun yıllardır vicdani retçiler madde 318 (halkı askerlikten soğutma), madde 63/1 - d (askeri yasalara muhalefet etmek), Askeri Ceza Kanunu 87.  Maddesi (emre itaatsizlikte ısrar) ve Türk Ceza Kanunu madde 301’den (Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar) yargılandılar. Son olarak vicdani retçi Burak Özgüner ve Şendoğan Yazıcı’nın banka hesapları bloke edildi. Bu süreci daha önce vicdani retçi Yavuz Atan yaşadı. Son olarak Şendoğan Yazıcı'nın yargılandığı Türk Ceza Kanunu 53/1 maddesi ile "sivil ölüm" artık yasalarla yeni bir aşamaya sıçratılıyor. Zira madde 53/1 -Kamu görevi ve memuriyetten men edilme, -seçme ve seçilme hakkından men -Velayet ve vesayet haklarından men -Vakıf, dernek, şirket, siyasi parti destekçisi, üyesi ya da yöneticisi olmaktan men, bir meslek kuruluşu iznine tabi bir meslek yada sanatı icra edememek anlamına geliyor” dedi.

Jan Aktaş, 'bizler vicdani retçiler olarak madde 318 ile yargılandığımız zamanları arar olduk' diyerek aktarımlarını tamamladı.