Evlilik süreci eşler arasında karşılıklı saygı, sevgi, anlayış olduğu sürece devam etmektedir. Ancak bazı durumlarda taraflar artık bu birlikteliği sürdürmek istemeyebilmektedir. İşte bu halde boşanma davası gündeme gelir.

Eşlerden biri boşanmaya karar verdiğinde akıllarına boşanma davası nasıl açılır sorusu gelmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki boşanma davası iki türlü açılabilmektedir. Taraflar boşanma sonucu verilecek hükümler üzerinde ortak bir karara varmışlar ise o halde anlaşmalı boşanma protokolü düzenleyerek anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Ancak bu durum evliliğin problemli bir şekilde sonlandığı hallerde pek de mümkün olmamaktadır zira taraflar boşanmaya ilişkin çoğu konuda ihtilafa düşmektedir. İşte bu halde de çekişmeli boşanma davası açılmaktadır.

Boşanma davası açmak isteyen taraf bir boşanma dilekçesi hazırlamalıdır. Hazırlanan boşanma dilekçesinde boşanma nedeni açıklanmalıdır. Boşanma nedeni ile birlikte boşanma sonrasında malların paylaşımı, müşterek çocuklar var ise onların velayeti, boşanma sırasında uygulanacak geçici tedbirler, nafaka gibi hususlara yönelik açıklamalar ve talepler de yer almalıdır.

Boşanma davası, avukat ile takibi zorunlu olan bir dava türü değildir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi boşanma davası bir boşanma dilekçesinin hazırlanması ile açılır. Boşanma dilekçesinde yer alan talepler ve bu taleplerin dayanağı olan fiillere yönelik ayrıntılı açıklamaların yapılması, bu açıklamaların hukuki bir dil ile ifade edilmesi dava sonucunda verilecek hükmü belirleyecek unsurlardır. Bu aşamada bir boşanma avukatı desteği almak boşanma sonucu lehe hüküm kurulmasını isteyen taraf için son derece mühim bir meseledir. Boşanma avukatı İstanbul boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgi ve tecrübesini kullanarak hem taraf lehine hüküm kurulmasını hem de davanın olabilecek en hızlı şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlayabilmektedir.

Boşanma davası hazırlanan dava dilekçesinin Aile Mahkemesine sunulması ile açılır. Bu aşamada dosya masrafları için belirli bir ücret ödenir. Ödemelerin ardından dilekçeye yönelik değerlendirme neticesinde taraflara gün, saat bilgisi verilir. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere boşanma davası Aile Mahkemelerinde açılmaktadır. Ancak her ilde Aile Mahkemesi bulunmamaktadır bu sebeple Aile Mahkemelerinin olmadığı illerde boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmaktadır.

Boşanma davası açıldıktan sonra davanın ne kadar süreceği hazırlanan dilekçenin açıklayıcılığına, mahkemelerin yoğunluğuna, tarafların hangi hususlarda anlaştıklarına, iddia edilen olayların ispatına gibi sebeplere göre değişmektedir. Hakim bu konuda gerekli gördüğü durumlarda davanın uzatılmasına yetkili olan kişidir.

Boşanma davası sürecinde eşlerin duruşmaya katılma zorunluluğu şu hususlara göre belirlenmektedir:

Eğer çekişmeli boşanma davası açılmış ise davanız vekil ile takip ediliyorsa duruşmaya katılma zorunluluğunuz yoktur zira vekiliniz sizin yerinize duruşmaya katılmaktadır ancak vekiliniz bulunmuyorsa o halde duruşmaya katılımınız zorunludur. Anlaşmalı boşanmada ise vekil ile dava takip ediliyorsa bile tarafların duruşmaya katılımı zorunludur.

Tüm bu ifade edilenlerden sonra hakim tarafları, tanıkları, varsa müşterek çocukları dinleyip delilleri değerlendirir ardından hükmü verir. Tarafların verilen hüküm sonrası istinaf ve temyiz yollarına başvurmaları mümkündür.