Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak atanmasından beri Boğaziçi Üniversitesi’nde protestolar ve eleştiriler bitmiyor.

Bulu’nun ardından göreve atanan Prof. Dr. Naci İnci, genel sekreterlik görevine eski personel daire başkanı Dr. Nedim Malkoç’u getirmişti.

Malkoç’un Yeditepe Üniversitesi’nde yaptığı yüksek lisans tezi ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladığı doktora tezi hakkında intihal iddiasında bulunuldu.

İntihal iddiasıyla hazırlanan inceleme raporları 12 Ekim’den itibaren bireysel şikayetlerle kurumlara iletiliyor. Şu anda 10 kişinin üzerinde şikayetçi mevcut. YÖK, Yeditepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi ile birlikte söz konusu raporlar Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne de gönderildi.

Gerçek Gündem’in haberine göre, Yüksek lisans tezinde, intihal iddialarına konu olan bulgular şunlar:

Yüksek lisans tezinde toplam 68 sorunlu olarak nitelendirilebilecek bölüm saptandı.

51 alıntı, doğrudan alıntıdır; başkalarının yayınlarından ifadeler çoğunlukla kelimesi kelimesine kullanılmış, ender durumlarda belirleyici kısımlar alınmıştır.

Doğrudan alıntılar, tezde bazı noktaların anlamını güçlendirmek, zenginlik katmak ya da tartışmak üzere yapılır. Malkoç’un tezinin (anket bölümü hariç) yaklaşık %37’sini oluşturan doğrudan alıntılar, 22 sayfaya dağılmıştır. Bu kısımların alıntı olduğu belirgin hale getirilmediği gibi, büyük bir kısmında Malkoç’un tartıştığı bir konu ya da özgün tek bir cümlesi bulunmamaktadır.

Burada raporlanan doğrudan alıntılar, tezin anket bölümü hariç tümünde yoğun şekilde bulunuyor. Bunların bir kısmı atıfta bulunarak geçilmiş; tırnak işareti ve orijinal kaynak sayfa numarası verilmemiş ve sanki Malkoç’un okuduğu yayınlardan anladıklarını kendi ifade etmiş gibi gösterilmiştir.

8 alıntıda başka bir yayından cümleler birebir kullanılmış, atıf bile yapılmamıştır. Bazı alıntılarda, alıntı yapılan yayının kaynaklarına atıfta bulunulmuş ve doğrudan alıntı yapılan yayın, kaynaklar listesinde anılmamıştır.

Tezde verilen tablo ve şekiller de alıntı olduğu halde atıfta bulunulmuş ve sayfa numarası verilmemiştir.

Doktora tezinde intihal iddialarına konu olan bulgular:

Tezdeki 72 alıntı, doğrudan alıntıdır. Başkalarının yayınlarından ifadeler çoğunlukla kelimesi kelimesine kullanılmış, bazı durumlarda belirleyici kısımlar alınmıştır.

Malkoç’un tezinin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturan doğrudan alıntılar, 48 sayfaya dağılmıştır. Bu kısımların alıntı olduğu belirgin hale getirilmediği gibi, büyük bir kısmında Malkoç’un tartıştığı bir konu ya da özgün bir cümlesi bulunmamaktadır.

Doğrudan alıntılar, tezin özellikle literatür tarama bölümünde yoğun şekilde bulunmaktadır. Bunların çoğu atıfta bulunarak geçilmiş, tırnak işareti ve orijinal kaynak sayfa numarası verilmemiş ve sanki Malkoç’un okuduğu yayınlardan anladıklarını kendi ifade etmiş gibi gösterilmiştir. Rapordaki ilk beş alıntıda ise atıf bile bulunmamaktadır.

İlk 5 alıntıda başka bir yayından cümleler birebir kullanılmış, yayının kaynaklarına atıfta bulunulmuş ve alıntı yapılan yayın, kaynaklar listesinde anılmamıştır.

2’si hariç alıntılar dışındakilerin tamamı 2 satırdan daha uzun alıntılar ve paragraf girintisi ile verilmiş olması, orijinal kaynak ve sayfa numarası belirtilmiş olması gerekirdi. 2 alıntı ise 2 satırdan kısa alıntı olduğu için tırnak işareti arasına alınıp, hemen arkasından yine orijinal kaynak ve sayfa numarası belirtilmiş olmalıydı. Bu şekilde kurallara uygun yazmış olmak tezde alıntı yoğunluğunu çok bariz hale getirecek olduğundan olsa gerek, Malkoç, bu kurallara uymamıştır.

Tezde verilen tablo ve şekiller de alıntı olduğu halde atıfta bulunulmuş ve sayfa numarası verilmemiştir.