Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 16.07.2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alım ilanının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı ve hukuksuzluklar içerdiği gerekçesiyle, 3 Ağustos günü idare mahkemesine başvurdu.

Söz konusu ilan kararının, bu kararın alınış biçiminin ve ilanda belirtilen kadro ihtiyaçlarının belirlenmesinin atamaya ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olmadığını ifade eden akademisyenler, bu tür işe alımların üniversiteye telafisi güç, hatta imkânsız zararlar vereceğini belirttiler. Akademisyenler, bu işlemin yürütmesinin durdurulmasını ve işe alım işleminin iptaline karar verilmesini istiyorlar.

Akademisyenlerin konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

DAHA ÖNCEKİ BAŞVURULAR

Daha önce Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararının ve üniversitemiz bünyesinde iki yeni fakültenin kurulma kararlarının iptali için Danıştay’a; ayrıca kurulmuş olan Hukuk Fakültesi’ne YÖK tarafından yapılan dekan atamasının iptali için İdare Mahkemesi’ne başvurularımızı yapmıştık. Sonrasında YÖK ve üniversitenin yeni yönetimince alınan hukuksuz kararların yürütmelerinin durdurulmalarını talep etmek amacıyla dört başvuru daha gerçekleştirdik. Bunlardan birincisi zaten kuruluş kararının yasal olmadığı gerekçesiyle Danıştay’a başvuruda bulunduğumuz İletişim Fakültesi’ne, bu defa rektörün vekaleten dekan olarak atanması kararının iptali içindi. İkincisi, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Muzaffer Eroğlu’nun, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuken tartışmalı görevlendirilmesinin iptalini talep ediyordu. Üçüncüsü, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Muzaffer Eroğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin senatörü olarak atanmasının iptali içindi. Dördüncüsü, üniversitenin yeni yönetimince senatoda yeterli oy çokluğuna ulaşarak, bir anlamda yasadışılıklarını yasallaştırma çabası olarak nitelenebilecek olan mükerrer oy kullanma hukuksuzluğunu gerçekleştirdikleri, 23 Haziran 2021 tarihli senato toplantısında alınan kararların yürütmelerinin durdurulmalarını talep etmekteydi. Yapılan tüm bu idari işlemler, bir idari işlemin hukuka uygunluğunu ifade eden tüm unsurlar bakımından sorunludur ve üniversiteyi telafisi güç, hatta imkânsız zararlar vermek pahasına idari açıdan tamamen kontrol etmeyi amaçlamaktadır.

YENİ BAŞVURU

Son olarak, daha önce Danıştay’a kuruluşunun dayandığı Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için başvuru yaptığımız Hukuk Fakültesi’ne, 16.07.2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan ilanla başlanılan, öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımı işleminin durdurulmasını talep etmek amacıyla, 3 Ağustos 2021 tarihinde yeni bir başvuru daha gerçekleştirdik. 16.07.2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan ilanla Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımı işlemi, ilan kararının alınış biçimi, ilanda belirtilen kadro ihtiyaçlarının belirlenmesi ve atamaya ilişkin mevzuat hükümlerine uygunluğu bakımından açık hukuka aykırılıklar taşımaktadır ve Üniversitedeki kamu düzenini ciddi biçimde bozarak telafisi güç yahut imkânsız zararlara yol açacağı çok açıktır. Bu işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve bilahare alım işleminin İPTALİNE karar verilmesini istemekteyiz.  

'Kriterlerin nasıl olması gerektiği belli değil'

Avukat Fırat Kuyurtar da konula ilgili açıklamasında şunları söyledi: "Verilen ilana göre açık doktor, doçent ve araştırma görevlisi kadrolarına belirtilen ilanla kadro alımı yapılmasına ilişkin işlemler hukuk tekniği açısından oldukça sorunlu. Ayrıca ilan metnine bakıldığında kişiye özel ilan verildiğine dair şüpheye düşmemizi haklı kılacak özellikler rahatlıkla görülebiliyor. Örneğin doktor adaylar için yurtdışı doktora şartı aranırken doçent kadrosu için istenmiyor. Neden? Başka örnekler de var ama asıl mesele şu: Yeni kurulmuş olan Hukuk Fakültesi’nin misyonu, vizyonu, eğitim-öğretim esasları, nasıl bir eğitim vereceği, bu esaslara göre atama yükseltme kriterlerinin nasıl olması gerektiği belli değil. Oysa ilan metnine baktığınızda, Boğaziçi Üniversitesi atama yükseltme kriterleri uygulanır diyor. Soruyoruz, hukuk fakültesi ile uyumlu olmayan bu kriterleri atamalarda nasıl uygulayacaksınız? Yoksa bu kriterler uyumlu değil, başka üniversitelerin kriterlerini kıyasen uygulayacağız mı diyeceksiniz? Yahut hukuk fakültesi atamalarını bu kriterlerden muaf mı tutacaksınız? Kriterleri uygularsanız, yayın şartını sağlayacak hukukçu bulmanız çok zor. O halde gerçekleşmesi imkânsız bir işlemi neden tesis ediyorsunuz?"