Raporda, “Rahim ağzı kanserlerine karşı aşılama yapılmasının tıbben gerekli olduğu kanaati oluşmaktadır” denildi

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin HPV aşısının ulusal bağışlama programına alınması için 23 ayrı yerde açtığı davada, ilk bilirkişi raporu geldi.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, eczacı ve sosyal güvenlik uzmanının hazırladığı raporda, “Rahim ağzı kanserlerine karşı aşılama yapılmasının tıbben gerekli olduğu kanaati oluşmaktadır” dendi.

Henüz SGK’nın karşılamadığı HPV aşıları, başta rahim ağzı kanserleri olmak üzere kadın ve erkekleri genital bölge, ağız-baş-boyun kanserleri ve genital siğillerden koruyor.

Aşının ücretsiz olması için kampanyalar yaparken, hukuki mücadeleyi de sürdüren derneğin başkanı Müjde Tozbey Erden, “Açtığımız davalarda haklı olduğumuz ortaya çıktı. Davamız kritik bir aşamaya geldi” dedi.

Derneğin davayı kazanması halinde, üç doz aşı için 2 bin 100 lira ödeyenler bu tutarı geri isteyebilecek. Uzun vadede de aşı SGK kapsamına alınabilecek.

87 ÜLKENİN ULUSAL AŞILAMA PROGRAMINDA 

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Hidayet Yazar, SGK uzmanı Cüneyd Kökten ve eczacı Pınar Aydın’dan oluşan bilirkişi heyetinin raporunda şu ifadeler yer aldı:

“Ödeyici Kurumu ilgilendiren 5510 sayılı kanunun 63. Maddesinde, sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri kısmında ‘hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri’ yazmaktadır. Rahim ağzı kanseri (serviks kanseri) ülkemizde de görülen, Human Papilloma Virus (HPV) bulaşması ile oluşan, ölümcül, başta aşı ve diğer yöntemlerle önlenebilir bir hastalık olduğu güncel tıbbi bilgilerle sabittir. Sağlık Bakanlığımızın yayınlarında da dünya tıbbı ile uyumlu şekilde işlenmiştir.

Bazı hastalıkların aşı ile önlenebileceği ve yok edilebileceği bilimsel bir gerçektir. Bunlar arasında rahim ağzı kanseri aşısı da vardır. Dünyada rahim ağzı kanserlerini önlemeye yönelik aşılama (HPV aşısı) 87 ülkede ulusal aşılama programına dahildir. Rahim ağzı kanserlerine yakalanıldığında hastalığın ölümcül olduğu gerçeğinden hareketle aşı hayati öneme haizdir Aşıların içerdiği HPV suşları markalar arasında farklıdır. Aşının, içerdiği virüs suşları çeşidine karşı koruyuculuğu %99,7 olarak kabul edilmektedir. Aşı literatürde maliyet etkin olarak kabul edilmektedir.

Gözden kaçırmayın

Kütahyalı: 'Koç Ailesi, otellerini teröristlerin karargahı yaptı' demem istendi Kütahyalı: 'Koç Ailesi, otellerini teröristlerin karargahı yaptı' demem istendi

Bu veriler ışığında rahim ağzı kanserlerine karşı aşılama yapılmasının tıbben gerekli olduğu kanaati oluşmaktadır. Yukarıda sayılan Kanun hükümlerinin uygulama esasları Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile belirlenmekte olup, dava konusu HPV aşısının ödeneceğine dair bir hüküm içermemektedir. Ayrıca Kurumca (SGK) bedeli karşılanan muadili aşı yoktur. Delillerin değerlendirilmesi ve hukuki durumun takdiri sayın mahkemeye ait olmak üzere HPV aşısı bedelinin ödenip ödenmeyeceğine dair hükmün sayın mahkemeye ait olduğuna dair raporumuzu arz ederiz.”

Kaynak: Diken