209 imzacı: Alamos Gold Kazdağları’ndan tahliye edilsin!

209 imzacı: Alamos Gold Kazdağları’ndan tahliye edilsin!

Alamos Gold’a ait Kirazlı Altın Madeni Projesi’ne karşı 209 kişi ve kurum imzalı bir açıklama yayınlandı. Açıklada ile "Alamos Gold (Doğu Biga Madencilik), Çanakkale Kirazlı’dan acilen tahliye edilmeli, şirketin tüm projeleri iptal edilmelidir" denildi.

Açıklama ve imzacıların listesi şöyle:

AÇIK MEKTUBUMUZDUR;

Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi, Kazdağları, özellikle altın madenciliği projelerinin tehdidi altındadır. Bölgenin neredeyse her yanı ruhsatlandırılmış, yerli ve yabancı şirketlere satılmış durumdadır. Halihazırda TÜMAD Holding Lapseki’de üretime başlamıştır. Daha sonraki en ileri aşamadaki proje ise yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik olan Alamos Gold’a ait Kirazlı Altın Madeni Projesi’dir. Alamos Gold’un yine Kazdağları’nda Ağı Dağı ve Çamyurt projeleri bulunmaktadır. Gelen tepkiler üzerine Çamyurt projesi şimdilik geri çekilmiştir. Bu projeler dışında daha onlarca proje bulunmaktadır. Cengiz Holding’e satılan Halilağa Projesi ile ilgili olarak da civar köylerde çeşitli gelişmelerin olduğu gözlemlenmektedir.

Bilindiği gibi 2019’un ikinci yarısında Kirazlı Altın Madeni Projesi için Tarım ve Orman Bakanlığı marifetiyle 347 bin 815 ağacın kesilme görüntülerinin kamuoyuna yansıması sonucu gelişen tepkiler ülke çapına yayılmıştı. Kazdağları’nın savunusu için başlatılan çadırlı nöbet ise, 300 gündür Çanakkale’de Kirazlı Balaban mevkiinde sürdürülmektedir. Şirketin çalışmalarının gözlenmesi ve olası orman katliamının engellenmesi için sürdürülen çadırlı nöbet eylemine karşı itibarsızlaştırma girişimleri olmuş ve ormanda “yasal olmayan konaklama” iddiasıyla defalarca para cezaları kesilmiştir. Son aşamada da Kovid-19 bahanesiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına dayanarak alanın tahliyesi istenmiştir. Bu karara Çanakkale’deki STK’lar ve alanda bulunanlar itirazlarını yapmış ve tahliye kararının mesnetsiz olduğunu belirtilerek alanda kalınmaya devam edileceği ifade edilmiş, buna rağmen nöbettekilere toplam 57 bin 240 liralık idari para cezası kesilmiştir. Alanı tahliye etmesi gerekenler yaşam savunucuları değil, ruhsatı 13 Ekim 2019 tarihinde dolduğu ve yenilenmediği halde Kirazlı’yı işgal etmeye devam eden Alamos Gold’dur.

İçinde bulunduğumuz Kovid-19 süreci bizlere doğanın korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Altın madenciliği, termik santrallar ve son zamanlarda her tarafa yayıldığı görülen RES’ler Kazdağları’nın sonunu getirecektir.

Biz aşağıda imzası bulunanlar, tüm kamuoyuna sesleniyor, ilgili bakanlıkları, tüm milletvekillerini ve Çanakkale’deki tüm idari birimleri göreve çağırıyoruz:

1. Kazdağları’ndaki tüm altın madenciliği projelerinden acilen vazgeçilmeli, tüm ruhsatlar ve tahsisler iptal edilmelidir.

2. Maden Yasası ve Yönetmeliği çevre ve ekoloji örgütleri, ilgili odaların ve baroların katılımıyla açık, demokratik katılımcı bir şekilde yeniden düzenlenmelidir. Altın madenlerinde kullanılan siyanürlü liç yöntemi, halk sağlığına bir tehdit oluşturduğu için yasaklanmalıdır.

3. Alamos Gold (Doğu Biga Madencilik), Çanakkale Kirazlı’dan acilen tahliye edilmeli, şirketin tüm projeleri iptal edilmelidir.

4. Benzer projelerle başka şirketlerinin Kirazlı’ya göz dikmemesi ve ekosistemin tahribatının giderilebilmesi için Kirazlı Altın Madeni Projesi nedeniyle tıraşlanmış olan alan ekolojik yöntemlerle rehabilite edilmelidir.

5. Kirazlı ve çevresinde ve Kazdağları’nın diğer bölgelerinde ihtiyaç duyulan su, yol, gölet gibi alt yapı düzenlemeleri maden şirketleri eliyle değil, kamu eliyle yerine getirilmelidir. Kumarlar Köyü’nün su kaynakları ve meraları köylüye bırakılmalıdır.

6. Yöre halkının iş ve istihdam talebi, maden şirketleri üzerinden değil, yöreye uygun, ekolojik tarımı ve turizmi önceleyen projeler üzerinden kamu tarafından karşılanmalı, bölgede tarımsal üretim kooperatifleri özendirilmeli ve desteklenmelidir.

7. Yaşam savunucularına kesilen tüm cezalar iptal edilmelidir.

Bilinmelidir ki; Kazdağları’nı korumaya ve savunmaya devam edeceğiz. Onlar ormandan gidene kadar Kirazlı’yı terk etmeyeceğiz. Kovid-19 krizinin fırsata dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz.

Bir kez daha yineliyoruz:

“Alamos Gold Kazdağları’ndan Acilen Tahliye Edilsin”.

#KazdağlarıHepimizin , #KazdağlarıEvimiz

İMZACILAR

1 Heryerkazdağları

2 Kazdağları Kardeşliği

3 Kazdağları İstanbul Dayanışması (KİD)

4 Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

5 Kazdağları Sanatçı Dayanışması

6 Kazdağları Yalova Dayanışması

7 Agonya Doğa Koruma Girişimi

8 Alakır Nehri Kardeşliği

9 Anadolu Çocuk Eğitim Platformu

10 Anadolu’da Yaşam Tüketim Kooperatifi

11 Antalya Ekoloji Meclisi

12 Arıkbaşı Köyü Eğitim ve Kültür Derneği

13 Artvin Çevre Platformu

14 Ataköy Doğa ve Yaşam Derneği (ADOYAD)

15 Ataol Behramoğlu

16 Ataşehir Dayanışma Ağı

17 Avcılar Çevre Kültürünü Geliştirme ve Eğitimi Afet Yardım Derneği (AVÇEDER)

18 Avcılar Dayanışma Ağı

19 Avcılar Kültür Sanat Derneği

20 Ayancık Çevre Derneği

21 Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP)

22 Aydın Engin

23 Ayvalık Tabiat Platformu

24 Bahçelievler Dayanışma Ağı

25 Bakırköy Kent Savunması

26 Bakırtepe Çevre Platformu

27 Balıkesir Barosu Çevre Komisyonu

28 Barış Yarkadaş

29 Bartın Çevre Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği

30 Bartın Güzel Sanatlar ve Turizm Derneği

31 Bartın Kadın Dayanışma Derneği

32 Bartın Platformu

33 Batı Antalya Gıda Topluluğu

34 Bayramtepe Dayanışma Ağı

35 Bergama Çevre Platformu

36 Beşiktaş Dayanışma Ağı

37 Beydağları Kardeşliği

38 Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV)

39 birbuçuk kolektif

40 Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği

41 Bozcaada Forum

42 Britanya Alevi Federasyonu

43 Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP)

44 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek

45 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan

46 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Eren Erdem

47 Cumhuriyet Kadınları Derneği Beşiktaş Şubesi

48 Çağıl Kaya

49 Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu

50 Çanakkale-Büro Emekçileri Sendikası (BES)

51 Çanakkale-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı

52 Çanakkale-Çan Çevre Derneği

53 Çanakkale-Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen)

54 Çanakkale-Emek Partisi (EMEP) İl Örgütü

55 Çanakkale Halkevi

56 Çanakkale Haziran Meclisi

57 Çanakkale-İnsan Hakları Derneği

58 Çanakkale Kadın Platformu

59 Çanakkale Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneği

60 Çanakkale-Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

61 Çanakkale Sivil İnisiyatif

62 Çanakkale-Sol Parti İl Örgütü

63 Çanakkale Tabip Odası

64 Çanakkale-Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen)

65 Çanakkale-Türkiye İşçi Partisi (TİP) İl Örgütü

66 Çanakkale-Yeşil Sol Parti İl Örgütü

67 Çekerek Irmağı Özgür Akacak Platformu

68 Çekmeköy Dayanışma Ağı

69 Çekmeköy Dayanışma Derneği

70 Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu

71 ÇİYAP Çine Yaşam Platformu

72 Deniz İkizler

73 Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği

74 Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Genel Merkezi

75 DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) Genel Merkezi

76 Didim Çevre Platformu (DİÇEP)

77 Dikili Çevre Platformu

78 Dinar Menderes Havza İnisiyatifi

79 Divriği Kültür Derneği

80 Doğa Derneği (DD)

81 Doğanın Çocukları

82 Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER)

83 Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE)

84 Doğu Antalya Gıda Topluluğu

85 Donkişot Bisiklet Kolektifi

86 DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu

87 Edremit Çevre Platformu

88 Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)

89 Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Yalova Şubesi

90 Ekoloji Birliği

91 Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD)

92 Eko-Öğrenci Hareketi

93 Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi

94 Emekliler Dayanışma Sendikası

95 Erdek Körfezi Dayanışma Platformu

96 Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Merkezi

97 Fatsa Ünye Doğa Koruma Platformu

98 Foça Forum

99 Gazi Dayanışma Ağı

100 Gölet Gönüllüleri

101 Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği

102 Güney Marmara Dayanışması

103 Güngören Demokrasi Platformu

104 Güzelbahçe Çevre Derneği (Gülder)

105 Güzeltepe Kültür Evi Derneği

106 Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Ekoloji Meclisi

107 Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ekoloji Komisyonu

108 Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu

109 Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züheyla Gülüm

110 Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir Milletvekili Murat Çepni

111 Hasankeyf Yaşatma Girişimi

112 Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP)

113 Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM)

114 Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi

115 Hewsel Koruma Platformu

116 İlke Mühendisler Grubu

117 İstanbul Kent Savunması (İKS)

118 İşçiler Dayanışma Ağı

119 İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu

120 İzmir Yaşam Alanları

121 Kadıköy Dayanışma Ağı

122 Kadıköy Kent Dayanışması

123 Kadıköy Tiyatroları Platformu

124 Kadın Partisi

125 Kadın Savunma Ağı

126 Karaburun Kent Konseyi

127 Karadeniz Çevre Haber

128 Karadeniz İsyandadır Platformu

129 Karaman Ekoloji Derneği

130 Kartal Dayanışma Ağı

131 Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

132 Kırıntı Köyü Çevre Platformu

133 Kırmızı Biber Derneği

134 Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği

135 Kocaeli Çevre Savunması

136 Kuşadası Çevre Platformu

137 Kuzey Ormanları Savunması (KOS)

138 Küçükçekmece Dayanışma Ağı

139 Levent Üzümcü

140 Loç Vadisi Koruma Platformu

141 Maltepe Forumu

142 Maltepe Sokak Kültür Derneği

143 Memleket Sevdalıları Derneği (MSD)

144 Mersin Nükleer Karşıtı Platform (Mersin NKP)

145 Merzifon Çevre Platformu (MERÇEP)

146 Metin Türkcan

147 Mezopotamya Ekoloji Hareketi

148 Milli Merkez

149 Mor Dayanışma

150 Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)

151 Munzur Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği

152 Munzur Koruma Kurulu (DEDEF)

153 Murat Dağı Çevre Koruma Platformu

154 Mustafa Horasan

155 Nazilli Çevre Platformu

156 Ne Münasebet Band

157 Nurtepe-Güzeltepe Dayanışma Ağı

158 ODTÜ Kavaklık İnisiyatifi

159 Okmeydanı Dayanışma Ağı

160 Onbirinci Kültür Sanat

161 Ordu Çevre Derneği (ORÇEV)

162 Orhan Aydın

163 Orhanlar Dayanışması

164 Polen Ekoloji

165 Politeknik-Halkın Mühendisleri Mimarları Şehir Plancıları

166 Praksis

167 Refikler Komünü

168 Salihli Çevre Derneği

169 Samanlı Dağları Çevre ve Kültür Derneği (SAMDER)

170 Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP)

171 Sarıyer Dayanışma Ağı

172 Sinop Çevre Dostları Derneği

173 Sinop Nükleer Karşıtı Platform (SİNOP NKP)

174 SNKPDER

175 Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Genel Merkezi

176 Söke Çevre Platformu (SÖKEÇEP)

177 sub inisiyatifi

178 Sunay Akın

179 Şişli Dayanışma Ağı

180 Şişli Demokrasi Meclisi

181 Şişli Kent Konseyi

182 Tamer Temel

183 Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orman-İş Sendikası) Genel Merkezi

184 Tarlabaşı Dayanışma Ağı

185 tayfa bandista

186 Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP)

187 Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer)

188 Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Merkezi

189 Türkiye Ziraatçılar Derneği

190 Uğur Poyraz

191 Uşak Murat Dağı Yok Olmasın Platformu

192 Validebağ Gönüllüleri Derneği

193 Validebağ Savunması

194 Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu

195 Yalova Barosu

196 Yalova Platformu

197 Yaşam ve Dayanışma Yolcuları

198 Yeni Foça Forum

199 Yeni İnsan Yayınevi

200 Yeryüzü Derneği

201 Yeryüzü Vegan Kolektifi

202 Yeşil Alan Sakinleri

203 Yeşil Artvin Derneği

204 Yeşil Direniş-Ekoloji ve Yaşam Gazetesi

205 Yeşil Sol Parti Genel Merkezi

206 Yeşil Sol Parti Beyoğlu İlçe Örgütü

207 Yeşil ve Sol Çalışma Grubu

208 Yunuslara Özgürlük Platformu

209 10. Köy Derneği

#KazdağlarıHepimizin

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 21:48

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER