Environmental Research dergisinin hava kirliliği araştırmasının bugün yayınlanan sonuçlarına göre, dünya çapında 15 yaş ve üzeri insanlar arasında her beş ölümden birinin sebebi fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan hava kirliliği. Araştırmaya göre, 2018 yılında 15 yaş ve üzeri 8 milyondan fazla insan, kömür, gaz, mazot gibi fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan hava kirliliği nedeniyle öldü.

Çalışmaya göre, Çin ve Hindistan bu durumdan en çok etkilenen ülkeler. Hava kirliliğinden kaynaklanan 8 milyon ölümün yarısından fazlası her ülkeden 2,5 milyon olmak üzere Hindistan ve Çin'de oluyor. Bu ülkeleri ise yüksek ölüm oranlarıyla Japonya, Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Bangladeş takip ediyor. Araştırmacılara göre, Almanya'da her yıl 198 bin 569 insan fosil yakıtların yarattığı hava kirliliği nedeniyle ölüyor.

Harvard, Birmingham, Leicester ve Londra Üniversitesi araştırmacılarına göre, petrol, gaz ve özellikle kömürün yakılmasından kaynaklanan hava kirliliğinin Asya'daki 6 ülkede tüm ölümlerin dörtte birinden sorumlu olduğunu ortaya koyuyor.

Harvard Üniversitesi'nden araştırmacı Joel Schwartz, "Genelde fosil yakıtların tehlikesini iklim değişikliği üzerinden konuşuyoruz ve insan sağlığına etkilerini görmezden geliyoruz. Ortalama yaşam süresinin kısalması da sera gazı emisyonunun azaltılması talepleri için bir gerekçe oluşturmalı” diyor.

Daha önceki çalışmalar, fosil yakıtların kullanılmasının ortalama yaşam süresini 2 yıldan fazla kısalttığını ortaya koymuştu. Avrupa'da sekiz ay olan bu oran Çin ve Hindistan'da dört yıla kadar yükseliyor. Yeni araştırma ise fosil yakıtların yakılmasından kaynaklı ölümlerin 2 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. 

Türkiye'de de durum değişmiyor. OECD verilerine göre Türkiye'de her yıl en az 30 bin kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Hava kirliliğinin en büyük nedenlerinden olan termik santraller, pek çok Avrupa ülkesinde kapanırken Türkiye'de sayıları artarak işlemeye devam ediyor. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, "Türkiye'de 28 tane aktif kömürlü termik santralin" olduğunu ve  "30'dan fazlasının da planlama aşamasında" olduğunu söylüyor.