Enis Berberoğlu'nun hak ihlaline uğradığı gerekçesiyle yeniden yargılanması gerektiğine karar veren Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ardından İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da reddedildi.

Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar, yeniden yargılanması için bir üst mahkeme olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı.

BAŞVURUDA NE DENMİŞTİ?

İtiraz dilekçesinde, "Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı gereğince yeniden yargılamaya başladığına dair karar alınmasını ve bu kararla birlikte bir temel hak veya özgürlüğü ihlal ettiği Anayasa Mahkemesi'nce tespit edilen önceki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2016/205 Esas 2017/97 Karar sayılı kararı ile 13/10/2020 tarihili ek kararının kaldırılmasını, 6216 sayılı Kanun'un 50. maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması hükmüne uygun olarak, yeniden yargılamaya hükmolunmasına, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 20/09/2018 tarih ve 2018/2088 esas, 2018/2728 karar sayılı onama kararına bağlı sonuçların geri alınması amacıyla yeniden yargılama kararına bağlı olarak müvekkilimiz hakkındaki yargılamanın CMK m 223/3-8 uyarınca dosya hakkında ivedi şekilde durma kararına hükmolunmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz" denilmişti.

MHP'DEN TEPKİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Enis Berberoğlu hakkındaki yerel mahkemenin itiraza ret kararını eleştirdi. Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” kararını da yerel mahkemenin ret kararının da anayasaya aykırı olduğunu belirten Yıldız, “Mahkeme, ilk genel seçimlere kadar infazın durdurulmasına karar vererek, yeniden yargılamayı dosya üzerinden sonlandırabilirdi” dedi.

Yıldız’ın sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirme şöyle oldu:

“Berberoğlu davasında Yerel Mahkeme de AYM de Anayasaya açıkça aykırı hüküm kurmuştur. AYM, dokunulmazlığın istisnası olan Anayasanın Geçici 20. Özel maddesini gerekçeye aykırı şekilde yeniden yorumlamış, kendisi adeta pozitif kanun koyucuya dönüşmüştür. Yerel mahkemenin izlediği usül de Anayasanın 153. maddesine aykırıdır. Mahkeme, ilk genel seçimlere kadar infazın durdurulmasına karar vererek, yeniden yargılamayı dosya üzerinden sonlandırabilirdi.”

Daha önce İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itirazı, değerlendirilmek üzere bir üst mahkemeye göndermişti.