Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi aleyhine açılan davayı oy birliğiyle reddetti.

2017 yılında kurulan Türkiye İşçi Partisi'nin, 2533 sayılı kanunla feshedilmiş bir parti olan Türkiye İşçi Partisi'nin ismini ve rumuzunu kullanmasında bir engel bulunmadığına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye İşçi Partisi aleyhine açılan, “Türkiye İşçi Partisi ismi ve TİP rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkine karar verilmesi” talebini reddetti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılan bir partinin isim ve rumuzuyla aynı olduğu gerekçesiyle Türkiye İşçi Partisi’nin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkine karar verilmesini talep ettiği hatırlatıldı.

Söz konusu talebe ilişkin parti savunmasında, Anayasa Mahkemesi kararıyla 1971 yılında kapatılan Türkiye İşçi Partisi’nin 1975 yılında aynı isim ve amblemle tekrar kurulduğunun, bu partinin de 1980 askeri darbesiyle diğerleri gibi feshedildiğinin belirtildiği aktarıldı.

Daha sonra 19 Haziran 1992 tarihli ve 3821 sayılı kanun ile 16 Ekim 1981 tarihli ve 2533 sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanun’un Yürürlükten Kaldırılmasına ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre, Türkiye İşçi Partisi’nin 2010 yılında tekrar kurulduğu ve 2017 yılında kapanma kararı aldığı kaydedildi.

KARAR: KAZANILMIŞ HAK

Söz konusu duruma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın herhangi bir itirazının olmadığı, bunun “zımni kabul” anlamına geldiği ve bu durumun da kazanılmış bir hak oluşturduğuna değinilen savunmada, ayrıca 2820 sayılı kanuna 1992’de eklenen ve Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılan siyasi partilerin isim, amblem ve rumuzlarının kullanılmasını yasaklayan düzenlemenin, bu hükümden önce kapatılan partiler hakkında uygulanmak suretiyle geçmişe yürütülmemesi gerektiği ifade edildi.

‘İSMİNİ VE RUMUZUNU KULLANABİLİR’

Anayasa Mahkemesi kararında, Türkiye İşçi Partisi’nin 2533 sayılı kanunla feshedilmiş bir parti olduğu, 3821 sayılı kanunda “Milli Güvenlik Konseyi tarafından çıkarılan 2533 sayılı kanunla kapatılan siyasi partilerin tekrar kurulmasına, belirtilen süre içerisinde kurulmayan partilerin ise isim, rumuz ve amblemlerinin başka partiler tarafından kullanılmasına müsaade edildiği” bilgisine yer verildi.

Yüksek Mahkeme, 3821 sayılı kanunun verdiği söz konusu açık izin ortadayken 2017 yılında kurulan Türkiye İşçi Partisi’nin, 2533 sayılı kanunla feshedilmiş bir parti olan Türkiye İşçi Partisi’nin ismini ve rumuzunu kullanmasında bir engel bulunmadığına hükmetti. Kararda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Türkiye İşçi Partisi’nin isminin ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkine karar verilmesi şeklindeki talebi ‘oy birliğiyle’ reddedildiği açıklandı.

Kaynak: Cumhuriyet