Yüksek Mahkeme ilk kararını bir eylem sırasında vücuduna gaz fişeği isabet eden yurttaş hakkında verdi. Kararda, gaz fişeği kapsülünün isabet etmesi sonucu yaralanan yurttaş hakkındaki ceza soruşturmasının etkili yürütülmemesi nedeniyle başvuru yapıldığı aktarıldı. Başvuruda, yurttaşın uğradığı zarar hakkında etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddia edildi.

Eziyet yasağının ihlal edildiğine hükmeden AYM, buna bağlı olarak etkili başvuru hakkının da çiğnendiğini değerlendirdi.
AYM bir diğer kararında ise bir mültecinin sınır dışı edilmesi ve bulunduğu geri gönderme merkezinde tutulma koşullarıyla ilgili hak ihlaline hükmetti.Yüksek Mahkeme, başvurucunun kötü muamele yasağının ihlal edildiğine kanaat getirdi.

Öte yandan Yüksek Mahkeme öğretim üyesi olan hekimlere, devlet memuru olarak görev yapan hekimlere nöbet ücretinin ödenmemesini de hak ihlali saydı. AYM’de yapılan başvuruda uzman hekimlere nöbet ücretlerinin ödenmemesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği öne sürüldü. Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın mülkiyet hakkına ilişkin maddesini anımsatarak hekimlerin ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi.