Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararda, “Olay kapsamında ihmalleri olduğu ileri sürülerek kimlikleri tespit edilen İstanbul ve Trabzon’daki kamu görevlilerinin cinayet üzerinden uzunca bir süre geçmiş olmasına rağmen halen ifadelerinin bağımsız adli birimlerce alınamadığı, olaydaki rollerinin saptanamadığı, öldürülenin yakınlarının ancak kendi çabaları ile soruşturma sürecinden haberdar olabildikleri ya da katılabildikleri, soruşturmanın makul bir özen ve hızla yapılamadığı anlaşılmış olduğundan hakkın özüne zarar verecek şekilde yürütülen bu soruşturmanın bir bütün olarak etkisiz olduğunun kabul edilmesi gerekir” ifadelerine yer verildi.

BAZI KISIMLAR 'KONU BAKIMINDAN YETERSİZ' BULUNDU

Gerekçeli kararda AYM, başvurucuların Anayasa’nın 17. maddesinin ihlal edildiğine dair iddialarının açıkça dayanaktan yoksun olmadığını ve başka bir kabul edilmezlik nedeni bulunmadığından başvurunun bu kısmının kabul edilebilir olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, başvurucuların anayasanın 36. maddesine dayanan ihlal iddialarının konusunun anayasada güvence altına alınmış olduğundan ve AHİM kapsamında olan temel hak ve özgürlüklerin koruma alanı dışında kaldığından başvurunun bu kısmının ‘konu bakımından yetersizlik’ nedeni ile kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerektiği ifade edildi.

"DEVLET KAPSAMLI BİR CEZAİ SORUŞTURMA YÖNETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR"

Üçüncü kişilerin eylemleri sonucunda ortaya çıkan öldürme olaylarına yönelik devletin kapsamlı ve etkin bir cezai soruşturma yönetmesi yükümlülüğü olduğunun vurgulandığı gerekçeli kararda, “Önleyici tedbir alınmaması sonucu meydana gelen can kayıplarından devletin sorumluluğunu gerektiren durumlarda Anayasa’nın 17. maddesi gereğince oluşturulması gereken ‘etkin bir yargısal sistem’ kapsamında, etkinliğe dair belirlenmiş asgari standartları karşılayan ve soruşturmanın bulguları çerçevesinde adli cezaların uygulanmasını sağlayan bağımsız ve tarafsız bir resmi soruşturma usulünün bulunması gerekir. Bu gibi davalarda yetkili makamlar büyük bir gayretle, ivedilikle çalışmalı ve ilk olarak olayın meydana geliş koşulları ile denetim sisteminin işleyişindeki aksaklıkları ele almalı, ikinci olarak da söz konusu olaylar zincirinde herhangi bir şekilde rol oynayan devlet görevlileri ya da makamları tespit etmek için resen soruşturma açmalıdır” denildi.

Kaynak: İleri Haber, Dokuz8haber