Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, "Dünyanın her yerinde olağanüstünün olağanlaşması diye bir olgudan bahsedilir. Bu da olağanüstü hal (OHAL) rejiminin bir süre sonra olağan araçlarla OHAL rejimi ilan edilmeden devam etmesi anlamına gelir. Bu belki de OHAL rejimlerinin sonrasındaki en büyük tehlikedir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemelerine düşen de olağanüstünün olağanlaşmasını engellemektir" dedi.

"MİLLETLER ARASI HUKUKTAN DOĞAN HÜKÜMLER İHLAL EDİLEMEZ"

Konuşmasında OHAL rejiminde sınırlandırmanın Anayasanın 15'nci maddesinde düzenlendiğini, bu sınırlamaların olağan ve olağanüstü dönemler olarak ikiye ayrıldığını belirten Arslan, "Anayasa Mahkemesi 15'nci maddeyi yorumlarken; özellikle olağanüstü halin hukuki bir rejim olduğunu, otoritelere sınırsız bir yetki tanımadığını ve dolayısıyla 15'nci maddede öngörülen özellikli durumun gerektirdiği ölçüde kritere uyulması gerektiği sıklıkla vurgulamaktadır. Olağanüstü halde milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilemez. Olağanüstü halde durumun gerektirdiği ölçüyü aşan sınırlamalar yapılamaz. Ve olağanüstü halde Anayasamıza göre masuniyet karinesi ve işkence yasağı gibi mutlak, çekirdek haklara dokunulamaz" dedi.

KANUNLAŞAN KHK'LERİN 4'TE 1'İ İPTAL EDİLDİ

Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Anayasa Mahkemesinin yoğun bir iş yüküyle karşı karşıya kaldığını belirten Arslan, Mahkemenin bu süreçte, bireysel başvuru ve norm denetiminde çeşitli içtihatlar ortaya koyduğunu aktardı.

Mahkemeye, "Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin norm denetiminin yapılamadığı" yönünde eleştiriler geldiğini, bunların haklı olmadığını dile getiren Başkan Arslan, Anayasa Mahkemesinin sınırsız güç kullanan bir organ olmadığını, kendisine çizilen sınırlar çerçevesinde yetkilerini kullandığını vurguladı.

Başkan Arslan, OHAL'de çıkarılan KHK'lerin şekil ve esas bakımından Anayasa Mahkemesine taşınamayacağını belirten Arslan, bunun siyasal bir tercih olduğunu ifade etti.

OHAL'den sonra KHK'lerin neredeyse tamamının kanunlaştırıldığını belirten Arslan, bundan sonra gerekli denetimin yapıldığını, kanunlaşan KHK'lerin 4'te 1'inden fazlasının Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildiğini bildirdi.

"AYM'YE DÜŞEN OLAĞANÜSTÜNÜN OLAĞANLAŞMASINI ENGELLEMEK"

OHAL'in geçici niteliğinden bahseden Arslan, "Buna rağmen dünyanın her yerinde olağanüstünün olağanlaşması diye bir olgudan bahsedilir. Bu da OHAL rejiminin bir süre sonra olağan araçlarla OHAL rejimi ilan edilmeden devam etmesi anlamına gelir. Bu belki de OHAL rejimlerinin sonrasındaki en büyük tehlikedir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemelerine düşen de olağanüstünün olağanlaşmasını engellemektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Evrensel