Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Osman Kavala hakkındaki kararının Türkiye'de uygulanıp uygulanmadığının tespiti için dosyayı AİHM'e gönderdiğine ilişkin resmi açıklama bugün yapıldı.

Avrupa Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, dün Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin dosyayı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46/4. maddesi gereğince Kavala hakkındaki kararın uygulanıp uygulanmadığının tespiti için AİHM'e gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Komite'nin dün aldığı "ara karar" ile Türkiye'nin Kavala'yı derhal serbest bırakmayarak AİHM'in kararına uymayı reddettiği yönünde görüş belirttiği, öte yandan bu görüşe Türk yetkililerin itiraz ettiği belirtildi.

Açıklamada, AİHM'in Aralık 2019'da Kavala'nın yeterli delil olmadan tutuklu bulunduğuna ve Türkiye'nin Kavala'yı serbest bırakması için gerekli önlemleri alması gerektiğine karar verdiği hatırlatıldı.

Kavala dosyası, Mayıs 2020'de Bakanlar Komitesi'ne iletilmişti. Bakanlar Komitesi, 2 Aralık 2021'de toplanmış ve Kavala hakkındaki AİHM'in kararının uygulanıp uygulanmadığının tespiti için 2 Şubat 2022'de AİHM'e başvurma niyetinde olduğunu belirtmişti.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala davasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) havale edilmesine dair ara kararı oy çokluğuyla kabul etmesiyle "Türkiye'de devam eden bağımsız yargı sürecine müdahale niteliği taşıyan yaklaşımını devam ettirdiğini ve yargı sürecine saygı ilkesini ihlal ettiğini" bildirmişti.