İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Pazarlama Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süphan Nasır başkanlığında Türkiye'de Seçmenlerin Siyasi Kimlik Temelli Profil Analizi yapıldı. Burada siyasi partilerden bağımsız olarak Türkiye'deki seçmenlerin profil analizinin yapıldığını söyleyen Nasır, seçmenleri sağ, sol ve merkez olarak ele aldıklarını, merkez seçmenin seçimin kaderini belirleyeceğini ifade etti.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre Nasır, “Araştırmamızda katılımcılara ülke ekonomisi ile ilgili olarak genel memnuniyet düzeyleri sorulduğunda, katılımcıların yüzde 90.5'i memnuniyet düzeylerini düşük ve çok düşük olarak belirttiler” dedi.

ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞILAR

Araştırmaya katılanların yüzde 56.9'unun serbest piyasaya ve ekonomiye ne kadar az müdahale edilirse ülke ekonomisinin o kadar iyi olacağı görüşünde olduğunu anlatan Nasır, “Katılımcıların yüzde 81.3'ü lise ve üniversite eğitiminin devlet tarafından gerçekleşmesini, yüzde 82.4'ü ise kamu işletme ve iştiraklerinin özelleştirilmemesi gerektiğini ifade ediyorlar” diye konuştu.

GENÇ KUŞAK EVRENSEL İLKELERE ÖNEM VERİYOR

Araştırmada ideolojik bağlılığı daha çok jenerasyon X dedikleri ileri yaş gruplarında gördüklerini belirten Nasır, jenerasyon Y'nin büyük bir bölümü ile jenerasyon Z'de böyle kuvvetli bir ideolojik bağın olmadığını, bu jenerasyonların daha çok evrensel ilkelere önem verdiğini kaydetti. Nasır, şöyle konuştu:

“Genç nüfus seçim sistemine dahil olmaya başladıkça, siyasi partilerin ideolojik bağla seçmenleri kendilerine bağlamaları giderek zorlaşacak. Seçimlerin kaderini merkez seçmen kadar seçim sistemine yeni dahil olan Z kuşağı belirleyecek.”

"MERKEZ SEÇMEN SEÇİMİN KADERİNİ BELİRLEYECEK"

Türkiye'deki siyasi yelpazeyi büyük bir kitle olan merkez seçmenlerin net bir şekilde etkileyeceğini söyleyen Prof. Dr. Süphan Nasır, partilerin seçmen tabanlarının yüzde 20-60'ı arasının kendisini merkez seçmen olarak tanımladıklarını belirtti.

Nasır, “Ülkemiz siyasetinin yeni partilerinden olan DEVA Partisi'nin seçmen profilinin yüzde 60.5'i, İYİ Parti seçmeninin yüzde 52.3'ü, AK Parti seçmeninin yüzde 34.3'ü, MHP'nin yüzde 22.9'u, CHP'nin yüzde 21.6'sı, HDP'nin yüzde 17.1'i kendisini merkez seçmen olarak ifade etmektedir” dedi.