Apostil onayları, bir belgenin yabancı bir ülkede orijinal olarak tanınmasına izin veren kâğıt tabanlı bir sertifikadır. Genellikle doğum belgeleri, evlilik belgeleri ve vatandaşlık belgeleri gibi önemli belgeler için gereklidir. Apostil onayı kavramı, yasal işlemlerin uluslararası olarak doğrulanmasına ilişkin bir kavramdır. Yasa, herhangi bir yabancı ülkenin kendi topraklarında onaylı belgenin yasal düzenlemelerini tanımasını ve onaylamasını kapsar Apostil onayları kolay bir süreç olmadığı gibi zaman alıcı da olabilir.

Bununla birlikte, en çok ihtiyacı olan kişiye, yani belgesinin yurtdışında tanınmasına ihtiyacı olan kişiye gönül rahatlığı sağlar. Birçok ülkede, apostil onaylandıktan sonra, apostil veren ülkenin diplomatik misyonları veya konsoloslukları tarafından verilir. Türkiye’de apostil onayına ihtiyaç duyan kişiler bunun için kaymakamlık ya da valiliğe gitmek zorundadır. Adli belgelerde ağır ceza mahkemesine başvuru yapılmasının mümkün olduğu da belirtilmelidir. Tabi ki bunun öncesinde yeminli bir tercüme bürosunda belgenin tercüme ettirilmiş olması gerekir.

Apostil Onayı Süreci

Apostil onayının alınması için belirli işlemlerin yerine getirilmesi sağlanır. Apostil, bir ülkede düzenlenen ve başka bir ülkede tanınan bir belgenin gerçekliğini onaylayan bir mühür veya damgadır. Orijinal belge ile kopyası arasındaki denkliği kuran resmi, yasal bir tanımadır. Apostil işlemleri kapsamında ilk olarak belgenin yeminli bir tercüme bürosuna veya tercümana tercüme ettirilmesi gerekiyor. Bu belgede çevirmenin de imzası gerekiyor.

Ardından noter tarafından tasdiklenmesi gerekir. Noter tasdiki ile birlikte belge, aslı ile birlikte mühürlenir. Bu işlem, belgenin onaylandığını gösterir. Son aşamada ise kişinin bu mührün gerçekliği ve onayın doğruluğu konusunda valilik veya kaymakamlıktan onay almasıdır. Onayın ardından ilgili ülkenin konsolosluğuna belgeyi götürmek mümkündür. İşlem öncesinde çevirinin yeminli bir tercümana yaptırılması çok önemlidir. İnsanların bu konuya dikkat etmesi gerekir.

Apostil İçin Konsolosluk Onayı

Bir belgenin bir dilden diğerine tercüme edilmesi ve farklı bir ülkede kullanılabilmesi gerektiğinde bir apostil gereklidir. Tercümenin doğruluğundan emin olmak için, tercümenin yapıldığı yabancı devletin yetkili bir temsilcisi tarafından onaylanması gerekir. Belgeler göçmenlik amacıyla gönderildiğinde veya uluslararası kullanım için kimliklerinin doğrulanması gerektiğinde de bir apostil gereklidir.

 Apostil, belgenin içeriğinin bir dilden başka bir dile çevrildiğini ve hiçbir şekilde değiştirilmediğini onaylayan bir belgedir. Yasal olarak o ülkede geçerlilik sağlar. Bir belgenin orijinal bir belgenin aslı ve doğru tercümesi olduğunun tasdik edilmesi için apostil onayına ihtiyaç duyulur gereklidir. Bu sertifika herhangi bir yasal işlemde kanıt olarak kullanılabilir. Apostil veya konsolosluk onayı kapsamında belgelerin resmi olarak ülkede geçerli olması sağlanır.

Apostil Tercümesi Nerede Yapılır?

Apostil sürecinde en önemli aşamalardan birisi tercümedir. Tercüme edilen belgenin yasal olarak geçerli olması ve sürecin ilerlemesi için yeminli bir tercüman tarafından çevrilmesi gerekir. Apostil tercüme işlemi yeminli tercüman tarafından yapıldıktan sonra işlemlere devam edilebilir. https://www.glovegatercume.com/apostil-onayi/ linkinden detaylı bilgi alabilirsiniz.