İstanbul’da konferans düzenleniyor

Dersim Araştırmaları Merkezi, Taxsim Hill Hotel’de, ‘Alevilikte Kavramsal Kargaşa;  ne, nasıl ve niçin adlandırılmaktadır?’ adlı bir konferans düzenleyecek.

4 Haziran 2016 tarihinde 10:00-18:00 saatleri arasında yapılacak konferansta başta “Alevi” kavramı olmak üzere, Kızılbaşlık, Kızılbaş Alevilik, Kurmanc, Yol, Rê, Rêya Heq, Raa Haq, Bektaşilik gibi bir dizi kavram tartışılacak.

Hem gelenekten hem de akademisyenlerden oluşan bir tartışma platformunda konu değerlendirilecek.

İlk oturumda Araştırmacı Hüseyin Ayrılmaz’ın moderatörlüğünde, gelenekten gelen İlhami Bütün, Hüseyin Metin Gazi, Aziz Güler, İbrahim Kete, Hamza Takmaz konuya dair değerlendirmeler yapıp tartışmalar sürdürecek.

İkinci kısımda ise Yrd. Doç. Dr. Dilşah Deniz’in moderatörlüğünde konuya dair çalışmaları bulunan akademisyenler Prof. Dr. Kadri Yıldırım, Doç. Dr. Aziz Yağan, Yrd. Doç. Dr. Ferhat Battal Odabaşı ve Sosyolog Abbas Kılıçoğlu değerlendirmeleriyle akademik olarak kavramlar üzerinde tartışmalar yürütecek. (Demokrat Haber)