Demokrasi ve laiklik buluşmaları kapsamında aleviler pek çok kentte "Zorunlu Din Dersleri Kaldırılsın" talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi. "Düşünceye özgürlük, inançlara eşitlik" şiarıyla yapılan açıklamalarda cemevlerinin ibadethane sayılması, gerçek laikliğin tesisi gibi talepler vurgulandı.

İSTANBUL

Zorunlu din dersine karşı Kadıköy’de bulunan Rıhtım Meydanı'nda bir araya gelen Aleviler, eşit yurttaşlık talebinde bulundu.

Alevi örgütleri, okullarda zorunlu din dersi verilmesine karşı Kadıköy’de bulunan Rıhtım Meydanı'nda "Demokrasi ve laiklik" mitingi düzenliyor. Açıklamaya katılan yüzlerce kişi, "Eşit yurttaşlık hakkı tanınsın, diyanet lağvedilsin. Cemevleri ibadethanemizidir, dergahlarımızı istiyoruz, zorunlu din dersleri kaldırılsın" pankartını açarken, "Parasız, bilimsel anadilde eğitim", "Halklara özgürlük inançlara özgürlük" dövizlerini taşıdı.

KAYSERİ

Kayseri Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği, “Eşit yurttaşlık temelinde, demokratik ve laik bir ülke istiyoruz” talebiyle Cumhuriyet Meydanı’nda kitlesel basın açıklaması gerçekleştirdi. “Düşünceye özgürlük, inançlara eşitlik” denilen açıklamada “zorunlu din dersleri kaldırılsın, cem evleri konut ya da ticarethane değil Alevilerin ibadethaneleridir” talebi öne çıktı. Çok sayıda Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği yöneticilerinin ve üyelerinin katıldığı açıklamaya emek ve demokrasi güçleri de destek verdi. “Bilimsel Eğitim İstiyoruz”, “Eşit Yurttaşlık İstiyoruz”, “Laik bir ülke istiyoruz” sloganları atıldı.

"BU GİDİŞATA HAYIR DİYORUZ"

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan açıklamayı okuyan Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Rüstem Gümüş, “Demokrasiyi, laikliği, özgürlüğü, adalet ve eşitliği isteyenler olarak bugün ülkemizin dört bir yanında meydanlardayız.  Ekonomi, siyaset, memleket krizde. Eğitim de sağlıkta, hukukta çöküş var. Geçinemeyen milyonlar, ekmek, adalet ve özgürlük istiyor. AKP hükümeti faturayı halka yüklüyor. Gençlerimiz intihara itiliyor. Çocuklar istismara maruz bırakılıyor. Doğamız talan ediliyor. Halklar ve inançlar; kimlikleri, dilleri, kültürleri, inançları dolayısıyla asimilasyona uğruyor. Bu gidişata hayır diyoruz” dedi.

"MİLLİ EĞİTİM ŞURASI KARARINI GERİ ÇEKİN"

Eğitimin amacı bireyin yeteneklerini keşfedip bunu geliştirmesini sağlamak olmalıyken, bugün eğitim kurumlarının tarikatlara, cemaatlere, Diyanet İşleri Başkanlığı’na teslim edilerek dindar ve kindar bir nesil yetiştirmenin merkezi haline geldiğini söyleyen Gümüş, “Bizler bu ülkede vergilerimiz siz şeriata yatırım yapın, çocuklarımızın geleceğini çalın diye vermiyoruz. Tarikatçı Vakıfların isteğiyle seçmeli dersler adı altında dört tane daha dinsel içerikli ders, müfredatta zorunlu hale getirildi. Hükümet bununla da yetinmedi. Milli Eğitim Şura toplantısında 4-6 yaşındaki anaokulu çocuklarına din dersi verilmesi tavsiye edildi. Bizler bu duruma karşı çıkmazsak Mart’ta kesinleşmiş olarak karşımıza çıkacaktır. Bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz. Milli Eğitim Şurası kararını geri çekin!” diye konuştu.

"ZORUNLU DİN DERSLERİNE HAYIR"

Gümüş, “Zorunlu din dersi, başta alevi çocuklar olmak üzere farklı inançtaki çocuklar için bir zulüm haline gelmiştir. Çocuklar kimsenin siyaset malzemesi değildir. 4-6 yaş çocuklarının gelişimi esnasında din dersi vermek çocukların dünyasını soyut kavramlar ile alt üst etmektir. Bu tavsiye, Evrensel Çocuk Hakları’na uygun olmadığı gibi laikliğe de aykırıdır. Çocuklar bu toplumun özneleridir. Bu kararda ısrar edilirse, Alevi toplumu olarak sivil itaatsizlik de dahil olmak üzere itirazlarımızı dile getiren eylemliklerimizi büyüterek devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Tekçi, inkarcı, asimilasyoncu, cinsiyetçi eğitime karşı, çocuk haklarının korunduğu, herkesin erişebildiği, her çocuk için eşit koşullarda bilimsel, laik, anadilde ve kamusal eğitimin koşulu bir an önce hazırlanmalıdır” diyen Gümüş, “Her seviyede zorunlu din dersleri, sözde seçmeli olanlar dahil kaldırılmalı, ana sınıfına kadar indirilen tavsiye kararı yok sayılmalı, AİHM’nin Alevi çocukların zorunlu din derslerinden muafiyetiyle ilgili kararları bir an önce uygulanmalıdır. Eğitimin gerici, dinci vakıflara kamu kaynaklarının aktarılmasına son diyoruz. Yoksul öğrenciler, tarikat yapılanmalarının içinde kültürel ve inançsal olarak eritilmeye çalışılıyor. Milli Eğitim Şuraları demokratik ve bağımsız bir danışma kuruluna dönüştürülmeli, bu kurullarda toplumun her kesimi temsil edilmelidir” şeklinde konuştu.

Kayseri Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Rüstem Gümüş, talepleri sıraladı:

Tekçi, cinsiyetçi, ötekileştirici, laik olmayan, bilimsel eğitimden uzak ve asimilasyoncu eğitime hayırSusmuyoruz, sessiz ya da seyirci kalmıyoruz, gücümüz birliğimiz,AHİM kararları derhal uygulansın ve zorunlu din dersleri kaldırılsın,Okul öncesi din dersi dayatmasını kabul etmiyoruzBilimsel, demokratik, laik anadilde bir eğitim istiyoruz,Eşit yurttaşlık istiyoruz,Toplumsal cinsiyet eşitliği istiyoruz,Cem evleri ticarethane ya da konut değildir, cemevleri Alevilerin ibadethaneleridir,Laik bir ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurum olmamalıdırDemokrasi ve laiklik eşit ve özgür bir toplumun temelidirDemokratik, halkçı, özgürlükçü, laik bir ülkede yaşamak istiyoruz! 

ADANA

Adana'da Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Demokrasi İçin Birlik Platformu’nun çağrısıyla gerçekleşen açıklamaya pek çok siyasi parti, sivil toplum örgütü ve sendika destek verdi.

Kurumlar adına açıklamayı okuyan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adana Şube Başkanı Sevim Alkan, sözlerine Yannis Ritsos’un ‘Barış’ ile başlayarak bugün ülkenin dört bir meydanında olduklarını ifade etti.

AKP-MHP iktidarının siyasal ve ekonomik krizin faturasını halka çıkardığını ifade eden Alkan, eğitim, sağlık, hukukta çöküş olduğunu söyledi, kadın cinayetlerine ve İstanbul Sözleşmesi’ne dikkat çekti.

Alevi inancına yönelik asimilasyon ve ayrımcılık politikalarına her gün bir yenisinin eklendiğini belirten Alkan, okullarında gerici kuşatma aldığını söyledi. Tarikatçı vakıfların isteğiyle 4 tane daha dinsel içerikli dersin müfredatta zorunlu hale getirildiğini belirten Alkan, Millî Eğitim Şûrası kararının da geri çekilmesini talep etti. 1-3 Aralık 2021’de gerçekleşen Şura toplantısında 4-6 yaşındaki anaokulu çocuklarına da din dersi verilmesi tavsiye edildiğini belirten Alkan, bu içerikli derslerin toplumda ayrımcılığı körüklediğini, bilimsel olmadığını ve AİHM’nin Alevi çocukların zorunlu din derslerinden muafiyetle ilgili kararları bir an önce uygulanması gerektiğini söyledi.

Açıklamasında cemevlerine yönelik ticarethane, konut evi yaklaşımlarını eleştiren Alkan, Diyanet İşleri Başkanlığı kurumunun laik bir ülkede olamayacağını ifade ederek taleplerini sıraladı: ‘’Bilimsel, demokratik, laik, anadilinde bir eğitim ve eşit yurttaşlık istiyoruz. Cemevleri Alevilerin ibadethaneleridir.’’

Alkan’ın ardından söz alan Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı Hüseyin Kaya ise sendika olarak laik ve bilimsel eğitim için de mücadele verdiklerini ve açıklanan taleplerin kendi talepleri de olduklarını, birlikte mücadele edeceklerini söyledi. 

MUĞLA

Alevi örgütlerinin zorunlu din derslerine karşı başlattıkları kampanya kapsamında Muğla’daki Alevi örgütleri Sınırsızlık Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

13 alevi örgütünün çağrısıyla bir araya gelen ve mitinge destek veren çeşitli dernek ve siyasi partiler, düşünceye özgürlük inançlara eşitlik taleplerini dile getirdi.

Açıklamayı okuyan Cahit Gümüş, demokrasiyi, laikliği, özgürlüğü, adaleti ve eşitliği isteyenler olarak ülkenin dört bir yanında alanlarda olduklarını söyledi.

“KRİZİN BEDELİ TOPLUMA FATURA EDİLİYOR"

Gümüş, “Ekonomi krizde, Siyaset krizde, Memleket krizde. Eğitimde, sağlıkta, hukukta çöküş var. Geçinemeyen milyonlar, ekmek, adalet ve özgürlük istiyor. AKP-MHP İktidarı, sorumlusu olduğu siyasal ve ekonomik krizin bedelini topluma fatura ediyor” dedi.

“DİNDAR DEĞİL ÖZGÜR NESİL İSTİYORUZ”

Cemevlerinin ibadet yeri olduğunu hatırlatan Gümüş, ibadet özgürlüğe değindi. Eğitimin laik ve bilimsel olması gerektiğinin altını çizen Gümüş, “Dindar nesil değil özgür nesil istiyoruz" dedi. Irkçı gerici eğitime karşı olduklarını aktaran Gümüş, din derslerinin zoru olmaktan çıkarmasını istediklerinin bir kez daha dile getirdi. (Muğla/EVRENSEL)

BALIKESİR - EDREMİT

Altınoluk Alevi Kültür Derneği ile Edremit Pir Sultan Abdal Derneği'nin çağrısıyla bir araya gelen emek ve demokrasi güçleri zorunlu din derslerine hayır dedi.

Altınoluk Cumhuriyet Meydanında yapılan etkinliğe Alevi derneklerinin yanı sıra KESK Eğitim Sen, DİSK Emekli Sen, Tüm Emekli Sen, Emek Partisi, CHP, HDP, HDK, Sol Parti ve TİP katıldı.

Açılış Konuşmasını Alevi Örgütleri adına Veli Doğan yaptı. Doğan, 20. MEB şurasında kabul edilen 4-6 yaş çocuklarına din dersinin bilime, pedagojiye, çocuk haklarına ve insan haklarına aykırı olduğunu ve derhal geri çekilmesini istedi.

Edremit Eğitim Sen Baştemsilcisi Fikriye Yadırgı yaptığı konuşmada; iktidarın dindar ve kindar nesil yaratma doğrultusunda laik ve bilimsel eğitimi adim adım yok ettiğini söyledi. Yadırgı, "20. MEB şurasında okul öncesi eğitiminde 4-6 yaş çocuklarına zorunlu din dersinin getirilmesi kabul edilemez. Henüz soyut düşünme yeteneği gelişmemiş çocuklara din eğitimi pedagojik, bilimsel, çocuk gelişimi ve çocuğun üstün yararı açısından asla kabul edilemez. Eğitim Sen olarak; bilimsel, demokratik, laik, anadilinde eğitim, demokratik Türkiye için halkımızı mücadeleye çağırıyoruz" dedi.

Merkezi Alevi Dernek ve Federasyonları adına ortak açıklamayı Dilek Aslan okudu. Açıklamada; dünyanın yeniden paylaşım savaşına sahne olduğunu, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın tüm insanlığa acı, yıkım, gözyaşı ve ölüm getirdiğini ve savaşa hayır dediklerini söyledi. 

Aslan, "Aleviler barıştan, eşitlikten, kardeşlikten, özgürlükten yanadır. Alevileri, farklı inançları, kültürleri yok sayan zorunlu din derslerini kabul etmiyoruz, bilimsel, laik demokratik eğitim istiyoruz, diyanet işleri başkanlığı kapatılsın, alevi kurumları tanınsın, eşit yurttaşlık istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik Meral/Süleyman Yağız'ın saz eşliğinde söylediği deyişlerle devam etti.