Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi Ali Öztunç, dile getirilen “Gezi bir Alevi ayaklanmasıdır” yönündeki sözlerden dolayı CNN Türk televizyonunda yayınlanan Dört Bir Taraf programı hakkında RTÜK kanununun “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmünü içeren 8/b maddesi uyarınca rapor hazırlanmasını ve programın toplantı gündemine alınmasını istedi.

Ali Öztunç, RTÜK Başkanlığı’na yaptığı başvuruda, CNN Türk'te yayınlanan "Dört Bir Taraf" adlı tartışma programında gündeme ilişkin konuların yanı sıra Gezi Parkı protestoları sürecinin analizine de yer verildiğini bildirdi.

HALKI TAHRİK

Programda, gazeteci Nagehan Alçı’nın güvenlik birimlerinin Gezi süreciyle ilgili yaptığı araştırmaya atıfta bulunarak “Gezi protestosu bir Alevi ayaklanmasıdır.” şeklinde yorumda bulunduğunun görüldüğünü belirten Öztunç şöyle dedi:

“Emniyet güçlerinin gözaltına alınan protestocular üzerinden yaptığı ve bilimsel bir niteliği bulunmayan bu araştırmaya dayanarak söylenen söz konusu ifadelerin, 6112 sayılı Kanunun yayın hizmet ilkelerini belirleyen 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 'Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.' İlkesine aykırılık teşkil ettiği düşünülmektedir. Şöyle ki, öncelikle söz konusu araştırmanın bilimsel bir niteliği bulunmadığı ve sadece emniyetin kendi iç işlemlerine yönelik bir uygulama olduğu hususları kamuoyunca tartışılmaktadır. Bu tartışma, bilhassa araştırmanın bir fişleme mantığıyla yapıldığı iddialarını da kapsamaktadır.”

Sonuç olarak Nagehan Alçı’nın “Gezi protestosu bir Alevi ayaklanmasıdır” şeklindeki ifadelerinin toplumumuzun mezhepler üzerinden ayrımcılığını öngören ve bir protestoyu ayaklanma olarak niteleyerek bunları Alevilerin planladığı algısını yaratmayı amaçlayan ifadeler olduğunun dikkate alınmasını isteyen Öztunç, söz konusu programın RTÜK kanununun “(Yayın hizmetleri) Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmünü içeren 8/b maddesi uyarınca değerlendirilerek rapor hazırlanmasını ve konunun Üst Kurul gündemine getirilmesini istedi