TBMM Genel Kurulu’nda HDP, TÜGVA’nın; CHP ise bütçeden yardım alan vakıfların araştırılması için önerge verdi.

AKP İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, “Rahatsızlık millî ve manevi değerlere sahip gençlik yetiştirmeye çalışanlardan rahatsızlık ama kusura bakmayın rahatsızlık vermeye devam edeceğiz” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda HDP’nin “TÜGVA”, CHP’nin ise bütçeden yardım alan vakıfların araştırılması ile grup önerileri görüşüldü.

HDP’nin “TÜGVA’nın faaliyetlerinin araştırılması” ile ilgili önerisinin görüşmelerinde grubu adına konuşan HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, şunları söyledi:

“Kamudan alınan birçok bina TÜGVA'ya veriliyor, kayyum atanan birçok şirketin yerleri tekrar buraya veriliyor; dershaneler, yurtlar. Bunlar dışında düşük kirayla kamunun yerleri onlara veriliyor. Dışarıdan yer kiralanıyor, kendi belediyelerine ödettiriliyor. Bir bakıyoruz ki iş başvuru merkezi gibi çalışıyor; hâkim, polis, kolluk gücü, subay, astsubay atamalarında işe gireceklerin listesi veriliyor. Arşiv taraması yapıyor, valilerin özel hayatlarına kadar her yeri araştırıyorlar.”

AKP grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ise şöyle konuştu:

“Hepinizin bildiği gibi, adına kısaca yönetişim dediğimiz, kamu karar ve hizmetlerinin sivil toplum örgütleriyle beraber tüm taraflarca verilmesi ve uygulanmasına dayalı modern yönetim yaklaşımı özellikle kültürel, sosyal ve eğitsel faaliyetlerin sivil toplum örgütleri eliyle görülmesini teşvik etmektedir. Bu anlayış çerçevesinde de merkezi kamuda olsun, belediyelerde olsun birçok faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bunlar bir tanesi de Sayın İmamoğlu'nun Başkanı olduğu dönemde Beylikdüzü'nde yapılmıştır, 5 bin küsur metrekarelik bir alanda dernekler yerleşkesi yapılmış ve bu yerleşke derneklere tahsis edilmiştir, gayet hukukidir, normaldir, itirazımız yok. Burası, Çağdaş Yaşamı Desteleme Derneği'ne tahsisat yapılmıştır, Atatürkçü Düşünce Derneği'ne tahsisat yapılmış, Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği'ne tahsisat yapılmış, yapılsın itirazımız yok; ama kimi belediyelerimiz tarafından TÜGVA gibi millî ve manevi değerlere sahip gençlik yetiştirmekten başka arzusu olmayan STK'lere tahsisat yapılınca kıyamet koparmak...Bunu anlamak mümkün değil.

AKP'Lİ ŞENTÜRK: GOEBBELS MANTIĞIYLA YÜRÜTÜLEN KAMPANYALARA ŞAHİT OLMAKTAYIZ

Son zamanlarda ne yazık ki bir yalan rüzgârı sürekli kullanılıyor, faşist Goebbels'in günümüzdeki gölgesi hâlen varlığını sürdürüyor, bir iddianın yalan olduğu ortaya çıkarıldığında bir başka yalanla bu fiyasko örtülmeye çalışılıyor. İşte, TÜGVA ve benzeri vakıflarla ilgili son dönemde tam bir Goebbels mantığıyla yürütülen kampanyalara şahit olmaktayız. TÜGVA Başkanı bir açıklama yapıyor masumane bir biçimde, açıklamasında diyor ki: ‘Bazı belgeler kurumumuzdan alınmış, içine masa başında yalan ve kurmaca belgeler eklenerek... Bu belgelerle yıpratılmak isteniyoruz.’ Buradaki ‘yalan’ ve ‘kurmaca’ ifadeleri siliniyor. ‘Sızdırıldığını itiraf etti’ gibi bir yalan ve bir çarpıtma... Allah aşkına bu nasıl pejmürde bir yaklaşımdır, bu nasıl bir mantıktır.

Buradaki rahatsızlığın nereden olduğu belli. Rahatsızlık PKK'nın arka bahçesini temizleyen kayyumlardan rahatsızlık; rahatsızlık millî ve manevi değerlere sahip gençlik yetiştirmeye çalışanlardan rahatsızlık ama kusura bakmayın rahatsızlık vermeye devam edeceğiz.”

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“TÜGVA millî ve manevi değerlere uygun gençlik yetiştiriyor mu bilmiyorum ama bütün gençlerin eğitim hakkını, çalışma hakkını, olanaklardan eşit yararlanma hakkını tamamen ortadan kaldırdığını biliyoruz. Bu ülkede üniversite okuyan, çok zeki olan, istediği yerde işe giremeyen yüz binlerce, milyonlarca genç varken TÜGVA, tamamen kendine bağlı bir yöntemle gençleri işe yerleştirmiş, ihaleler almış, ihaleler vermiş. Niye erişim engeli getiriyorsunuz? Hatip, böyle, çok inanarak, inanıyormuş gibi yaparak Goebbels'i anlattı. Ya, vallahi, Goebbels'e girmeyeyim de çünkü siz onu mezarında ters çevirdiniz iktidar olarak. Çok samimi bir teklifte bulunuyoruz, gelin, araştırma önergemizi gerçekten kabul edin, bu listeleri hep birlikte ortaya çıkaralım, yoksa da çıkmasın. Bir kaygınız yoksa neden reddediyorsunuz.”

Meral Danış Beştaş’ın konuşması sonrası HDP’nin grup önerisi oy çokluğu ile reddedildi.

AKP’Lİ BEYAZIT: NEREDE VAKIF VARSA ORADA YARDIMLAŞMA VARDIR, TÜGVA DA BUNLARDAN BİRİDİR

HDP’nin önerisi ardından CHP’nin “bütçeden yardım alan vakıfların araştırılması” önerisine geçildi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, önerinin gerekçesini şöyle aktardı:

“TÜGVA, Türkiye'de torpilin adı, kul hakkı yeme vakfı. TÜGVA, ordudan yargıya, emniyetten akademik kadrolara kadar devlete torpille sızan bir yapı. Elinizden gelse neredeyse ilkokul sınıf başkanlığı seçimlerinde bile torpil yapacaksınız; kim bilir, belki de yapıyorsunuz. Torpil virüsü, AK Parti’nin tüm hücrelerini sarmış durumda. Türkiye'yi bu torpil hastalığından kurtarmanın tek bir yolu var, o da Cumhuriyet Halk Partisi’dir”

AKP Grubu adına konuşan Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, “Cumhuriyet Dönemi'nde de vakıflar kurulmuştur. Nerede bir vakıf varsa orada mutlaka bir yardımlaşma, bir sevgi, bir saygı, bir düşünce vardır. TÜGVA da bunlardan biridir, kurulan vakıflar da bunlardan biridir” diye konuştu.

HDP Adana Milletvekili Kemal Pekgöz ise yerinden “Araştıralım doğru her neyse” dedi. Ancak CHP’nin grup önerisi de oyçokluğu ile reddedildi.

Kaynak: ANKA