Belediyelerin 2020 yılı faaliyetlerini denetleyen Sayıştay’ın İstanbul’daki AKP’li ilçe belediyelerine ilişkin denetim raporlarında çarpıcı bulgulara yer verildi.

AKP’li Beyoğlu, Çekmeköy, Sultangazi ve Zeytinburnu Belediyesi’ni denetleyen Sayıştay denetçileri birçok usulsüzlük tespit etti.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin Veremle Savaş Derneği’ne aktarması ‘zorunlu olduğu halde’ milyonlarca lirayı göndermediği açığa çıktı.

Sayıştay’ın Beyoğlu Belediyesi 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda yer alan bilgilere göre, belediyelerin tahsil ettikleri eğlence vergisi hasılatının yüzde 10’unu verem savaşı için ayırıp belediye sınırları içerisinde yer alan Verem Savaş Derneği teşkilatına verilmesi gerekiyor.

Ancak, Sayıştay denetçilerinin yaptığı incelemede AKP’li Belediye Beyoğlu Belediyesi’nin 2 milyon 685 bin 515 TL’yi Veremle Savaş Derneği’ne aktarmadığı tespit edildi.

Belediye yöneticileri, Sayıştay denetçilerine Verem Savaş Derneği’ne ayrılan payların İller Bankası payından kesilerek aktarıldığı ifade etse de yapılan ödemeye ilişkin bir bilgi veya belge sunamadı.

Denetim raporuna göre, Beyoğlu Belediyesi tarafından tahsil edilen çevre ve temizlik vergisinin yüzde 20’sinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) aktarılması gerekiyor.

Ancak Sayıştay denetçileri, AKP’li Beyoğlu Belediyesi tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergisinin yüzde 20’si ve bunlara ait gecikme zammı olan 21 milyon 451 bin TL’nin İBB’ye aktarılmadığı tespit etti.

Sayıştay, AKP’li belediyenin ruhsatsız olduğu tespit edilen işyerlerine idari para cezası uygulanmadığını da belirledi.

Raporda, “2020 mali yılına ilişkin hesap ve işlemlerin incelenmesi kapsamında İdareden temin edilen verilere göre, belediye sınırları içerisinde 608 adet işyeri ruhsatsız faaliyetten dolayı mühürlenmiştir. Ancak, İdare tarafından tespit edilen ruhsatsız işyerlerine idari para cezası uygulanmadığı tespit edilmiştir” denildi.

SULTANGAZİ

AKP’li Sultangazi Belediyesi’ni de denetleyen Sayıştay denetçileri usulsüz atama tespit etti. Sayıştay’ın raporunda, “Sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin müdür olarak görevlendirildiği” belirtildi.

Raporda, yapılan atamanın usulsüz olduğu ifade edilerek, “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen kişi, müdür olarak görevlendirilmiştir. Müdürlük görevi, genel esaslara göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli bir görevdir. Kendisine bütçeyle ödenek tahsis edilen, harcama biriminin en üst yöneticisi olan ve ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasında birinci derece sorumluluk atfedilen müdürlük görevinin süreli sözleşmeler ile istihdam edilen sözleşmeli personel eliyle gördürülmesi mümkün değildir” denildi.

ZEYTİNBURNU

AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nin de kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde olmadığı halde elektrik dağıtım şirketine taşınmaz tahsisi yaptığı belirtildi. Sayıştay’ın denetim raporunda, “Zeytinburnu Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan muhtelif taşınmazların trafo inşası, mevcut trafoların büyütülmesi ve yenilenmesi amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adına kamu kurumu ve kuruluşu olmayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (BEDAŞ) tahsis edilmiştir denildi. Denetçiler, yapılan bu tahsis işleminin de mevzuata aykırı olduğunu vurguladı.

ÇEKMEKÖY

Sayıştay’ın Çekmeköy Belediyesi 2020 Yılı Denetim Raporu’nda da belediyenin ihaleyle alması gereken elektrik enerjisi için ihale düzenlemediği belirtildi. AKP’li belediye Sayıştay’a ihale için hazırlıklara başladığını bildirdi.