Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Adalet Bakanlığı 2022 Bütçe görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerde söz alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, yargıya dair eleştirilerde bulundu.

TİP Milletvekili Ahmet Şık, "Türkiye değil hukuk devleti bir kanun devleti bile değildir. Son 100 yıldır Türkiye hiçbir zaman bir hukuk devleti olamamıştı ama son birkaç yıldır artık yasa devleti de değildir. Yasalara ve kurumlara dayanan bir devlet hiç değildir" dedi.

'EN KISA ÖZETİ: DİKTA HEVESLİ BİR TEK ADAM, HIRS VE İHTİRASLARI'

Yargının gücü elinde tutana muhalif herkesi yutan ve yutacak olan bir 'kara delik' haline geldiğini söyleyen Şık, "Hal böyle olunca ülkenin en kısa özeti; yargının bile isteye rehinesi olduğu bir siyasal iktidar, o siyasal iktidarı esir almış dikta heveslisi bir tek adam ve o tek adamın esiri olduğu hırs ve ihtiraslarıdır" ifadelerini kullandı.

'TERÖR HUKUKU UYGULAMASIYLA YARGI, KARA DELİK HALİNE GELDİ'

İktidarın hak arayışında olan öğrencilere, yurttaşlara ve toplumun çeşitli kesimlerine yönelttiği 'terörist' suçlamalarına değinen Şık, "Herkesin bir gün 'terörist' olarak kolaylıkla yargılanabileceği tuhaf bir 'terör hukuku' uygulamasıyla yargı, gücü elinde tutana muhalif herkesi yutan ve yutacak olan bir 'kara delik” haline gelmiş durumdadır" değerlendirmesinde bulundu.

Şık, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Terör ve anti-terör söyleminin siyasal iktidar tarafından araçsal kullanımıyla ülke içinde 'terörist' olarak adlandırılan ve yurttaştan farklılaşan bir 'topluluk' üretildi. Saray Rejiminin kimin düşman kimin dost olduğu kararına bağlı olarak yürütülen bir 'düşman ceza hukuku' uygulaması yasallaştırıldı. Hukuk devletinin bütün eşitlik, özgürlük ve adalet iddialarından vazgeçilerek sıradan bir baskı aracı olarak yargı yeniden örgütlendi.

'KURULU SUÇ DÜZENİNE TARAF OLMAYAN HERKES TERÖRİST İLAN EDİLDİ'

Kurulu suç düzenine taraf olmayan herkes vatan, millet, dava, bayrak, ezan söylemleriyle terörist ilan edildi. Yurttaşların insan olmaktan kaynaklı temel hak ve özgürlükleri ihtiyaca göre kolaylıkla yok sayılan bir teferruat seviyesine düşürüldü. Ama bilmelisiniz ki siyasi muarızlarını yok etmenin aracı haline getirilen vatan, millet, dava, bayrak, ezan söylemlerinin kendisi örtük bir terörizmdir. Bunu kullanarak suç düzenini devam ettirenlerin kendisi gerçek teröristlerdir.

'ASGARİ DEMOKRASİ KOŞULLARI KALMADI'

Hukuk devletinin şartı sadece iktidarı elinde tutanların değil de tüm yurttaşların kendisini güvende hissetmesiyse eğer; hissetmeyenler için hukuk devletinin temel şartı yoktur, şart olmayınca hukuk devleti de yoktur. Muhalefetin siyasi rakip değil düşman olarak algılandığı ve yargının iktidarın emrinde bu algıya uygun kararlar aldığı, idarenin topyekün bir mobilizasyon içinde davrandığı bir rejimde asgari demokrasi koşulları da kalmamıştır."