Adana'da DİSK, KESK, TÜMTİS, TMMOB, Adana Tabip Odası, Adana Barosu, siyasi parti, inanç örgütleri ve dernekler, 1temsili katılımla ortak 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi.

1 Mayıs açıklamasına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut, Orhan Sümer ve HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları da katıldı.

“Yaşasın İş, Ekmek, Özgürlük", "Yaşasın 1 Mayıs, Biji Yek Gulan" sloganlarının atıldığı açıklamda kolluk kuvvetlerinin katılımı 20 kişi ile sınırlaması kısa süreli tartışmaya yol açtı.

Her kurumdan bir temsilcinin katılımıyla fiziki mesafe korunarak gerçekleştirilen açıklamada ortak metnini DİSK Adana Bölge Başkanı Yaşar Hüseyin Gündoğdu okudu.

"YENİ BİR TOPLUMSAL DÜZENİ EMEK VE BİLİMLE KURACAĞIZ"

Gündoğdu, "İnsanca yaşamak için üreteceğimiz yeni bir toplumsal düzeni emek ve bilimle kuracağız" dedi.

Dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini işçi ve emekçilerin emeği ile yarattığını söyleyen Gündoğdu, “2020 1 Mayıs'ında umutlarımızla, bilincimizle ve dayanışmamızla bir aradayız" dedi.

On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunamayan düzenin küresel salgın ile beraber büyük bir uygarlık krizi yaşadığını vurgulayan Gündoğdu, "Ortak hastalığımız kapitalizm! İnsanlığın, doğanın ve yaşamın üzerine çöküyor. Bu uygarlık krizi bir kez daha gösteriyor ki, bu düzenin çarkları bizleri, dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleri insanca yaşatmak için kurulmamış” ifadelerini kullandı.

Salgın koşullarında bile zorunlu olmayan işlerde, fabrikalarda, atölyelerde, kamu kurum ve kuruşlarında, şantiyelerde işçilere çalışmanın dayatıldığını hatırlatan Gündoğdu, şöyle devam etti:

“Zorunlu işlerde gerekli önlemleri almadan bizleri çalıştıran bu düzen, bizi üretimdeki herhangi bir araç gereçten farksız basit bir meta olarak görüyor. Artık daha net görüyoruz ki, insani ihtiyaçlarımız için üretmiyoruz, insanca yaşamak için üretmiyoruz, toplumun geniş kesimlerine daha iyi bir yaşam kurmak için üretmiyoruz. Sadece ve sadece sermayenin bu akıldışı düzeninin çarkları dönsün diye üretiyoruz. İşte 2020 1 Mayısı bu gerçekliğin en çıplak haliyle görüldüğü ve bunun karşısında işçi sınıfının başka bir dünya, yeni bir toplumsal düzen iradesinin dünya çapında haykırıldığı bir kırılma anı olarak tarihe geçecek. Biz yeni bir toplumsal düzen istiyoruz” dedi.

KATILAN KURUMLAR

DİSK, KESK, TÜMTİS, TMMOB, Adana Tabip Odası, Adana Barosu, Emekli Sen, ÇHD, İHD, CHP, HDP, EMEP, SOL Parti, ESP, Halkevleri, SYKP, TÖP, Yeşiller Sol Parti, HDK, Anadolu Halklar Derneği, PSAKD, DAB. KHK Platformu. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı, Seyhan Belediye Başkanı, CHP ve HDP milletvekilleri.

Hatay'da da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsili olarak ortak 1 Mayıs kutlaması yaptı.

Kaynak: Evrensel