CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderlerinin oluşturduğu “6’lı masa”nın dördüncü toplantısı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 29 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Toplantıda 6 partinin yaptığı iş birliğinin ilke ve hedeflerini belirleyen metnin somutlaştırılması hedefleniyor.

3 KOMİSYON RAPORU DEĞERLENDİRİLECEK

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Mutabakat Metnine imza atan 6 muhalefet liderinin son toplantısında parlamenter sisteme geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği ve işbirliğinin temel ilke ve hedefleri konularında çalışacak komisyonlar kuruldu.

Söz konusu komisyonlar geçtiğimiz ay içinde her hafta toplandı.

29 Mayıs’ta yapılacak dördüncü toplantıda liderlerin bu komisyonların çalışmalarından ortaya çıkan raporları değerlendirmesi bekleniyor.

İTTİFAK KOMBİNASYONU NE OLURSA OLSUN, SANDIK GÜVENLİĞİ KOMİSYONU ÇALIŞACAK

Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, 6 siyasi parti temsilcisinin katıldığı Seçim Komisyonu toplantılarında seçim süreci boyunca yapılacak çalışmalar 24 başlıkta belirlendi. Seçim sonuçlarını izleyecek alt yapının oluşturulması, hukuki destek, sandık kurulu üyelerinin takibi gibi çalışma alanları belirleyen komisyon kararları liderlerin onayına sunulacak. Toplantıda seçim kadar önem verilen sandık güvenliği çalışmasının 6 partinin ittifak kombinasyonu ne olursa olsun devam etmesinin de kayda alınması bekleniyor.

YASAL HAZIRLIK KOMİSYONUNA YENİ GÖREVLER VERİLMESİ BEKLENİYOR

6 liderin son toplantısında parlamenter sisteme geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi kapsamında Siyasi Ahlak Yasası, Ekonomik ve Sosyal Konseye işlerlik kazandırılması ile ilgili düzenlemeler, Merkez Bankası bağımsızlığının teminat altına alınması ve uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması yönünde yasal hazırlık için de bir komisyon kurulmuştu. Bu komisyonun çalışma raporunun da toplantıda ele alınması, daha sonra komisyona yeni kurumlarla ilgili çalışma talimatı verilmesi bekleniyor.

İŞ BİRLİĞİNİN TEMEL İLKE VE HEDEFLERİ SOMUTLAŞACAK

Komisyonlar aynı zamanda ittifakın ilke ve hedefleri ile ilgili de çalışma yapıyor. Bu kapsamda pazar günü yapılacak toplantının önemli başlıklarından biri de “iş birliği yapan 6 partinin ortak söylem, tavır ve duruş sergileyeceği ilke ve değerlerin somutlaşması” olacak. Yaklaşık 2.5 sayfa olması beklenen bildirgede Kürtlerden Alevilere, muhafazakarlardan laiklik hassasiyetini dile getiren toplumun farklı kesimlerine, 85 milyonu kucaklayacak, güven veren mesajların yer alması hedefleniyor.

Temsilciler işbirliğinin temel ilkeleri için oluşturulacak metinle ilgili, “Örneğin Devri sabık yaratmayacağız diyoruz. Bu suçların cezasız kalacağı anlamına gelmiyor ama kin ve öfkeyle hareket edilmeyeceğini ifade etmek gerekiyor”, “İlkeler ve prensipler konusunda bir an önce ortaklaşma gerekiyor. Bir yola çıktık ve bu yol için nasıl bir anlaşma yaptığımızı bilmemiz lazım. Bunu yaptığımızda geçiş süreci, ekonomi çalışması gibi diğer konularda daha rahat ilerleriz” değerlendirmeleri yaptı. Bir başka temsilci ise “İlkeleri koyarsak herkes buna uygun konuşur. Bunu “Milli Hükümet programı” olarak da görmek mümkün” dedi.

6’LI MASA İTİTFAK KOMBİNASYONLARINI KONUŞMALI

Siyasi parti temsilcileri toplantı öncesi toplumun 6’lı masanın beklentilerine dönük de değerlendirmelerde bulundu. Bir siyasi parti yetkilisi, “Son seçim yasası ile parlamento ayağında ittifakı dağıtmaya çalıştılar. Artık oyların anlamsız kaldığı bir sistem getirildi ama parlamenter sisteme geçişi hedefliyorsak altılı masanın en az 360 milletvekilinin Meclis’e gireceği model ya da modelleri yine birlikte belirlemeli. 2’li, 4’lü ya da 6’lı bir ittifak olabilir ama altılı masanın parlamentoda en çok milletvekili çıkarılacak formülü birlikte konuşacağının mesajını da kamuoyuna vermesi gerekiyor. Bunun dışında ortak Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için 6’lı masanın önemi zaten devam ediyor” dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLAMA TAKVİMİ BELİRLENMELİ

6 siyasi partinin toplantısından bir başka beklenti ise cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili yeni bir mesaj daha verilmesi. Son toplantıda cumhurbaşkanı adayı ile ilgili 6 kriter belirlenmişti. Bu toplantıda da aday isminin açıklanması beklenmiyor ancak aday açıklama takviminin kamuoyu ile paylaşılması gerektiği önerisinin değerlendirilmesi bekleniyor. Gelecek Partisi’nde bu konuda, “Vatandaş Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacaksınız diye soruyor. İsim açıklamayalım ama en azından bir takvim belirlenebilir. Şu tarihte cumhurbaşkanı adayı, daha sonra cumhurbaşkanı yardımcılarını kamuoyu ile paylaşacağız dersek altılı masa gündemi kendi eline almış olur” ifadelerini kullandı.