Roboski aileleri ve dostları dün akşam saat 21:00 da 6-7 Eylül pogromu için sinevizyon gösterimi gerçekleştirdi.

Sinevizyon gösterimi öncesinde Roboski aileleri ve dostları adına Barış aktivisti İbrahim Yaylalı 6-7 Eylül pogromu üzerine değerlendirme yazısını okudu. Ardından sinevizyon gösterimi yapıldı. Daha sonra etkinlik iki haftada bir yapılan film gösterimi ile tamamlandı. (Beritan filmi gösterildi).

Demokrat Haber yazarı, barış aktivisti İbrahim Yaylalı'nın okuduğu metin şöyle:

Roboski aileleri ve dostları adına

TC devletinin tarihi katliam ve provokasyonlarla doludur. Bunlardan biri de 6-7 eylül tarihinde gerçekleşmiştir. İstanbul’da 1955 yılında gerçekleşen bu büyük linç talan hareketi, başta Rum halkı olmak üzere diğer azınlıklara uygulanmıştır. Ben de aslında burada azınlık tanımlaması içerisinde yer alan Rum halkından bir bireyim. Biz de karadeniz'de benzer şeyleri yaşadık. O süreçleri ve yaşananları iyi biliyorum.

Demokrat parti 1955 yılında iktidarda bulunmaktadır. Ekonomi zor durumdadır ve enflasyon had safhada bulunmaktadır. O dönemde gazeteler sürekli sansür ile çıkmaktadır. Menderes hükümetinin azınlıklara karsı baştaki göstermelik liberal politikası da ekonomi ile birlikte bozulur. O dönemde basın üzerinde cok yoğun baskı da mevcuttur.

Aslında o günün gazete, gazeteci siyaset ilişkilerine baktığımız zaman bu günü daha iyi anlamaktayız. DP hükümeti bugün bildiğimiz AKP hükümetinin bire bir versiyonudur. Bakın büyük gazete Hürriyet yine hükümetin silahşörlüğünü o günlerde de yapmaktadır. (Yazıda Hürriyet gazetesi İstanbul daki Rum azınlığın aralarında bağış toplayarak Kıbrıs Rumlarnın sözde enoses çetelerine gönderdiğini yazıyordu).

Burjuvazi için bunalım dönemleri vatan millet edebiyatının en cok gündeme aldığı dönemlerdir. Menderes hükümeti de en acımasızca bu durumu kullanabildiğini süreci takip ettiğimizde anlıyoruz.

Provakasyonun toplumu harekete geçirecek 2 aşaması hayata geçirildi,

1) Selanikte Atatürk evinin yakılmasının organizasyonu idi.

2) Bu haberin en hızlı şekilde istanbulda yayılmasını sağlamaktı. Bunun için öncelikle DP yakın İstanbul Ekspres gazetesi ve Kıbrıs Türktür derneğini DP ve Mit harekete geçirdi. Gazetenin normal satışı 29000 iken o gün ikici basıma 200000'in üzerinde basım oldu. Sonra devreye ırkçı dernek olan Kıbrıs Türktür derneği devreye girdi. Provakasyon hızla toplumsallaştırılmaya başlandı. 6 Eylül'de eşi görülmemiş 100 binlerce örgütlü güruh İstanbul'da basta Beyoğlu olmak üzere bir çok yerde Rumlar ve diğer azınlıklara saldırmaya basladılar. İşyerleri yagmalandı, evleri yakıldı. Her yerde insanlara tecavüz edilmeye baslandı. Tam bir pogrom her tarafta uygulanmaya baslandı.

6-7 Eylül pogmonunda;

15 kişi öldürülmüş, 300 kişi yaralanmış 400 den fazla kadın tecavüze uğramıstır. 4.214 ev, 1.004 işyeri, 73 kilise, bir sinagog, iki manastır, 26 okul ile aralarında fabrika, otel, bar gibi yerlerin bulunduğu 5.317 mekân saldırıya uğramıştır. (1) Maddi hasarın, o günün değerine göre 150 milyon - 1 milyar Türk Lirası arasında olduğu tahmin edilmektedir. Katliamda yağmalanan işyerlerinin yüzde 59 Rumlara yüze 17 si Ermenilere ve yüzde 12 yahudilere aittir [2].

Bu iki günlük yağma ve pogromun nedeni iki şeye dayanıyordu. Birincisi İttihat Terakki döneminden beri buradaki azınlıkların bulundukları yerleri terk etmesini sağlama, tekleştirme politikası. İkincisi de bu azınlığın elinde bulunan sermayenin yağmalanmasıdır. Bu saldırı meyvesini vermiş çoğu azınlık üyesi buradan kaçmak zorunda kalmıstır. Kaçamayan ise 60’larda devlet tarafından zorunlu göçe uğratılmıştır.

Biz Roboski aileleri ve dostları olarak öncelikle Rum halkına ve diğer azınlıklara bu pogromu uygulayanları kınıyoruz. TC devleti ve bu zamana kadar ki hükümetlerinin hepsinin bu ırkçı temelden yararlandıklarını bilmekteyiz. Bunlar her fırsatta halklara karşı pogrom ve soykırımlarda birleşirken, biz halklar olarak katliamcılara karşı yeterince birlikte hareket edemiyoruz. Bu vesilesiyle bunun değişmesi gerektiğini vurguluyoruz.

Kendi doneminde önlenemeyen her katliam bir sonrasına gebe haline gelmektedir. Bu yüzden Roboski katliamının açığa cıkarılması cok onemlidir.

Yaşasın halkların eşit birlikteliği!

1)Wikipeida 6-7 eylüğl olayları

2)Wikipedia 6-7 eylül olayları