1 Mayıs’a yaklaşık üç hafta kala, işçi sendikaları konfederasyonları 1 Mayıs kutlamaları için çalışmalarını hızlandırdı. 1 Mayıs gündemiyle bugün Ankara’da toplanan Türk-İş Başkanlar Kurulu, bayramı Kadıköy Meydanı’nda kutlama kararı aldı.

DİSK, KESK, TMMOB Ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak istiyor.

Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısı sonrası yayımlanan Türk-İş Başkanlar Kurulu Bildirgesi’nde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, çalışanların demokratik, ekonomik ve sosyal hak taleplerini dile getirdikleri, toplumun emekten yana tüm kesimleriyle birlik ve dayanışma içinde bulundukları önemli bir gün olduğu vurgulandı.

Bildirgede şu görüşler dile getirildi:

"Çoğulcu, özgürlükçü ve katılımcı demokratik yapının tüm kurum ve kurallarıyla kurulması ve sürdürülmesinde, sosyal devlet ve sosyal adalete dayalı bir yapının oluşturulmasında, işçi sınıfının yürüttüğü mücadelenin önemli katkısı olmuştur.

1 Mayıs, bu mücadelenin ve emeğin değerini ortaya koyan yönüyle toplumda karşılık bulmaktadır. Türk-İş Başkanlar Kurulu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün tüm illerde ve tüm emekten yana kesimlerce birlikte ve en geniş biçimiyle alanlarda barış içinde kutlanmasından yanadır.

1 Mayıs kutlamalarının merkezi düzeyde aynı yerde kutlanması yönünde geçmiş dönemde emek örgütleri birlikte karar almış ve bu kararlarını en geniş katılımla başarılı biçimde hayata geçirmiştir. Ancak bu yıl, işçi konfederasyonları arasında herhangi bir ön görüşme ve toplantı yapılmadan bazı açıklamalarda bulunulduğu ve kararlar alındığı görülmüştür.

Bu gelişmeleri değerlendiren Türk-İş Başkanlar Kurulu, 2014 yılı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün merkezi kutlamasının İstanbul Kadıköy Meydanı’nda ve ayrıca tüm illerde Türk-İş öncülüğünde ve girişimiyle yapılmasını kararlaştırmıştır."

Türk-İş, 1 Mayıs nedeniyle yapılacak kutlamalara, toplumun emek ve demokrasiden yana tüm kesimlerini davet etti; destek ve katılımlarını beklediğini vurguladı.

DİĞER KONFEDERASYONLAR "TAKSİM" DİYOR

DİSK, KESK, TMMOB Ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak istiyor.

4 örgütün, geçen yıl meydandaki düzenlemeler ve yol yapım çalışmaları nedeniyle 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmeyen Taksim Meydanı’nda bu yıl bayramın kutlanması için Valilikten randevu istediği öğrenildi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, 1 Mayıs kutlama hazırlıkları hakkında yarın DİSK Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenleyerek bilgi verecek.