Yargı GDO’lara ‘Hayır’ dedi!

Bakanlık GDO’lu toplam 32 çeşide izin vermişti…

Yargı GDO’lara ‘Hayır’ dedi!

Bilimsel Komitenin gıda ve yem amaçlı kullanılması için uygun bulduğu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının da GDO’lu mısır, pamuk, kanola, şeker pancarı ve patates çeşitleri ile bakteri ve maya biyokütlelerini kapsayan 29 ürün için verdiği “olur”u, Ankara 3. ve 4. İdare Mahkemeleri hukuka ve mevzuata aykırı buldu!

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın çıkardığı ve 26 Ekim 2009’da yürürlüğe giren, “Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik” çerçevesinde oluşturulan “Bilimsel Komite”, mısır, soya, pamuk, kanola, şeker pancarı, patates ürünleri ile bakteri ve maya biyokütlesinden oluşan GDO’lu toplam 32 çeşide izin vermişti.

 

29 ÜRÜN İÇİN İPTAL KARARI

GDO’ya Hayır Platformu bileşenlerinden Ziraat Mühendisleri Odası, Ekoloji Kolektifi Derneği ve Tüketici Hakları Derneği de bu izinlere karşı Ankara 3, 4 ve 6. İdare Mahkemelerinde dava açmıştı. Mahkemelerden  “GDO’lu mısır, pamuk, kanola, şeker pancarı ve patates çeşitleri ile bakteri ve maya biyokütlelerini” kapsayan 29 ürün için verilen onayların, ‘hukuka ve mevzuata aykırı’ olduğu yönünde karar çıktı.

 

Kararı değerlendiren GDO’ya Hayır Platformu açıklamasında, Bakanlığın mahkemelere verdiği, “GDO’larla ilgili tesis edilen işlemlerin hukuka ve mevzuata aykırı olmadığı, GDO’lu ürünlerin AB’de kullanılan ürünler olduğu, bilimsel değerlendirme sonucu bu ürünlere izin verildiği” yönündeki savunmaya dikkat çekti. Açıklamada, Bakanlığın savunmasındaki en önemli söylemlerinden birinin de “AB’de kullanımda olan GDO’lu ürünlerle ilgili olarak şimdiye kadar herhangi bir zararın ortaya çıktığına dair bir bilgi bulunmadığı” iddiası olduğuna yer verildi. Açıklamada, platformun GDO’lu gıda ve yemlerin yol açtığı sağlık sorunlarını bilimsel verilere dayanarak kamuoyuna defalarca açıkladığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Bakanlığın savunması, bugüne kadar açıkladığımız bilimsel verileri, dolayısıyla insan ve hayvan sağlığını dikkate almadığını gösteriyor. Bakanlığın bu savunmasına rağmen yargı, GDO’lu ürünlere verilen izinleri iptal etti” denildi.

 

‘HASSASİYET ÖNEMLİ’

Açıklamada, yargı kararında, “Yeterli risk ve sosyoekonomik değerlendirme yapılmadığı, Komite değerlendirmesinde son derece dar kapsamlı ifadelere yer verildiği” vurgulandı. Kararlarda ayrıca, “Gen çeşitlerinin risk oluşturmadığı, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitliliğe herhangi bir zararının bulunmadığı yönünde Bilimsel Komite tarafından alınan kararlarda hukuka ve mevzuata uyarlık tespit edilmediği” ifadesinin yer aldığı kaydedilen açıklamada, “ Yargının GDO’lara karşı veriye dayalı olarak gösterdiği hassasiyetin son derece önemli olduğu” vurgulandı. Açıklamada, GDO’ya Hayır Platformunun, “Bilimsel veriler ışığında insan, hayvan ve çevre sağlığının korunması noktasında çalışmalarını ve mücadelesini devam ettireceği” bildirildi. (Ankara/EVRENSEL)

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2012, 23:55
YORUM EKLE