CHP Kürt raporu hazırladı

'Toplumsal Barışı Demokrasi ile Güvence Altına Almak' başlıklı taslak rapor hazırladı...

 CHP Kürt raporu hazırladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve partinin insan haklarından sorumlu milletvekilleriyle birlikte hazırlanan "Toplumsal Barışı Demokrasi ile Güvence Altına Almak" başlıklı 224 sayfadan oluşan taslak rapor, önceki gün CHP PM üyelerine sunuldu. 

Raporda, 30 yıldır Türkiye'de yaşanan çatışmalı sürecin Türkiye'nin demokratik ilerlemesini askıya aldırdığına ve siyasi, ekonomik, sosyal tahribatların ağır bir enkaz bıraktığına dikkat çekilerek, 50 bin insanın hayatına mal olan çatışmalı sürecin milyonlarca insanın yerinden olmasına, yıkıma ve yoksulluğa neden olduğu vurgulandı.

Raporda, CHP'nin Kürt sorunu olarak adlandırılan ancak Kürt kimlikli yurttaşların temel hak ve özgürlük talepleri ile eşdeğer olan Türkiye'nin en temel siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel sorununun çözümsüzlüğünün ortaya çıkardığı tahribatların giderilmesi ve demokratik bir Türkiye'nin inşası için son iki yıldaki yasama döneminde, Meclis çatısı altında yoğun bir faaliyet içerisinde olduğu belirtildi.

Raporda, CHP'nin kanun teklifleri, araştırma komisyonu kurulması önergeleri ve farklı konularda yöneltilmiş soru önergelerine de yer verilerek, Kürt sorununun çözümü konusunda hükümete şu önerilerde bulunuldu:

"Seçim barajının yüzden 10'dan yüzde 3'e düşürülmesine, siyasi partilerin çalışmalarında Türkçe'den başka bir dil kullanmalarına yer verilsin, seçime katılan siyasi partilere aldıkları oy oranlarına göre hazineden yardım alsın, mayınlı arazilerin temizlenip topraksız köylülere dağıtılsın, korucular başka alanlarda istihdam edilsin, adları değiştirilen yerleşim yerlerinin eski adları ile birlikte kullanılsın, travma yaratan isimler değiştirilsin, Diyarbakır Cezaevi müze olsun, Newroz resmi bayram olsun, 16 Mart 1988'de Halepçe'de gerçekleştirilen El-Enfal katliamı tanınsın, Dersim arşivleri açıklansın, köye dönüş yasası yeniden düzenlensin, ifade özgürlüğü önündeki engeller kaldırılsın, yasaksız yeni toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası yapılsın, orantısız güç kullanımı engellensin, biber gazı yasaklansın, Özel Yetkili Mahkemeler kaldırılsın, tutuklama infaza dönüşmesin, yasadışı dinlemeler engellensin, gizli tanık uygulaması hukuka uygun olsun, faili meçhul cinayetlerde zaman aşımı olmasın, cezaevlerindeki hukuksuz uygulamalara son verilsin, gözaltında avukat görüşmeleri önündeki engel kaldırılsın, Cem Evleri ibadethane olarak kabul edilsin, Van afet bölgesi ilan edilsin, ifade özgürlüğü önündeki yasal engeller kaldırılsın, failin yakalanmadığı ölüm olaylarında zamanaşımı olmasın, nefret suçları para cezasına çevrilmesin ve zamanaşımına uğramasın."

ÖNERGELER AKP'NİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Raporda, Meclis Başkanlığı'na sunulan Meclis Araştırma Önergeleri'ne de yer verilerek, geçmişte yaşanan insan hakları ihlallerinin araştırılması için Meclis'e araştırma önergesinin verildiği kaydedildi. Raporda, toplumsal barış olayları ve nedenlerinin araştırılmasına ilişkin önergenin de verildiği belirtilerek, Roboski katliamının araştırılması için verilen önergenin de AKP'nin oylarıyla reddedildiğine yer verildi. Raporda, zorunlu göçün yarattığı sorunların araştırılması, faili meçhul cinayetlerin ve kayıpların araştırılması, işkence ve işkencecilerin araştırılmasına yönelik sunulan araştırma önergelerinin de AKP'nin oylarıyla reddedildiği kaydedildi. (yüksekovahaber)

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2013, 16:56
YORUM EKLE