Emniyet gazeteciye yeniden serbest

Yasak kararının yürütmenin durdurulmasına karar verildi…

Emniyet gazeteciye yeniden serbest

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin açtığı davayı karara bağlayarak, gazetecilerin emniyet müdürlüklerine girmesinin yasaklanması ve basın odalarının boşaltılması kararıyla ilgili yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme kararında, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden basına getirilen yasağın sebebini ve mevzuattaki dayanağını sorarak 7 gün içinde belgelerin tamamlanmasını istedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 25 Aralık 2013’te, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’i taraf göstererek, EGM’nin yasak kararını dava etti. TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük davanın sonucunun mahkemenin dosyaya öncelik verip vermemesiyle ilgili olduğunu söyledi. İstanbul 4. İdare Mahkemesi davayı 10 günde karara bağladı ve yürütmeyi durdurdu.

Mahkemenin vermiş olduğu kararda; Emniyet Genel Müdürlüğü’nün basına getirdiği yasaklama kararının basın, haberleşme ve seyahat hürriyeti üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının içeriği şöyle:

“Dava konusu işlemin, uygulandığı sürece, ilgililerinin basın, haberleşme ve seyahat hürriyeti üzerinde –uygulandığı dönem bakımından- etkisi tükenecek tahdit ve etki doğurduğu gözetildiğinde davalı idarenin savunması ve ara kararların cevabı alındıktan ya da kanuni savunma ve ara kararlarına cevap verme süresi geçtikten sonra yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA 2577 sayılı Kanun’un 27’inci maddesinin ilgili hükümlerine göre 31.12.2013 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.” (Hürriyet)

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2014, 17:01
YORUM EKLE