HDP'den Meclis'e Kadın Bakanlığı için kanun teklifi

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın imzasıyla verilen kanun teklifinde Kadın Bakanlığı kurulması istendi

HDP'den Meclis'e Kadın Bakanlığı için kanun teklifi

HDP, Kadın Bakanlığı için verdiği kanun teklifinde, istihdam oranının erkeklerde yüzde 71, kadınlarda yüzde 29 civarında olduğunu; 550 milletvekilinin 471’inin erkek, sadece 79’unun kadın olduğunu bildirdi. Teklifte, 2013 yılında 231, 2014 yılında ise 295 kadının erkekler tarafından öldürüldüğüne dikkat çekilerek, kadınlara ilişkin tüm sorunların Kadın Bakanlığı kurulmasıyla çözülebileceği belirtildi.

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın imzasıyla verilen kanun teklifinde, kadınların ve LGBTİ'lerin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel tüm alanlarda uğradığı şiddet ve ayrımcılıkla mücadele edecek, kadın hak ve özgürlüklerini geliştirecek, toplumsal eşitlik ve adaleti sağlamaya dönük faaliyetlerle görevli bir Kadın Bakanlığı kurulması istendi.

'KADINLARIN EN FAZLA HAK İHLALİNE UĞRADIĞI ÜLKELERİN BAŞINDA...'

Buldan, kanun teklifinde, toplumsal ilişkilerin kadın ve erkek cinsiyetlerini eşitsiz roller ve işbölümü üzerinden tanımladığına dikkat çekerek, kadın ve erkek arasındaki hiyerarşik-eşitsiz güç ilişkilerinin sadece ideolojik değil, maddi temeller ve somut işbölümleri üzerinden de şekillenen, kadını toplumda ikincil kılan ve çok boyutlu cinsiyet ayrımcılığı pratikleriyle kuşatan geleneksel bir yapı olarak işlediğini ifade etti.

Demokrasinin güçlü olduğu gelişmiş ülkelerde, cinsiyet eşitliği sağlanmadan gerçek bir demokrasinin sağlanamayacağı bilinciyle, cinsiyetler arası eşitliği tesis etmede önemli gelişmelerin kaydedildiğini vurgulayan Buldan, Türkiye'deki tabloyu şöyle eleştirdi:

"Türkiye cinsiyet ayrımcılığından kaynaklı kadınlara yönelik şiddetin, ayrımcılığın, dışlanmanın ve bir bütün olarak hak ihlallerinin en yoğun olduğu,  bu ayrımcılığın gün geçtikçe derinleştiği ve bunun toplumsal düzlemde büyük tahribatlara yol açtığı ülkelerin başında gelmektedir. Dünya Ekonomik Forumu’nun ekonomik katılım ve fırsatlar, eğitime erişim, siyasal güçlenme, sağlık ve hayatta kalabilme olmak üzere dört temel ölçütü esas alarak her yıl hazırladığı Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Rapor’larına göre, Türkiye her yıl daha da kötüleşerek, dünyada toplumsal cinsiyet uçurumunun en derin olduğu ülkelerden başında gelmektedir. Bu ve benzeri raporlar bir yana, her gün gerçekleşen kadın katliamları, sadece 2013 yılında 231, 2014 yılında ise 295 kadının erkekler tarafından öldürülmesi, kadınların temel insan hakkı olan, yaşam hakkının dahi korunmadığını açıkça göstermektedir."

DÜNYA ÖRNEKLERİ

Hükümetin politikaları sonucu cinsiyet ayrımcılığının en belirgin görüldüğü alanlardan birinin de istihdam alanı olduğunu, istihdam oranının erkeklerde yüzde 71 iken, bu oranın kadınlarda yüzde 29 civarında olduğunu bildiren Buldan, aynı zamanda, parlamentoda yer alan kadın sayısına da değinerek, 550 milletvekilinin 471’inin erkek, sadece 79’unun kadın olduğunu belirtti.

"Türkiye’nin kadınların yaşam hakkının korunması, kadınlara karşı her türlü şiddeti önleme ve bununla mücadele başta olmak üzere bir bütün olarak cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik acil olarak, kapsamlı, etkin ve uygulanabilir bir politika belirlemesi gerekmektedir" diyen Buldan, İsveç, Norveç, Lüksemburg, Danimarka, İspanya gibi dünya örneklerinde görüldüğü, sadece kadın sorunlarıyla ilgilenen ve asıl görev ve yetki alanı toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak olan bir Kadın Bakanlığı’nın kurulması gerektiğine işaret etti.

KANUNUN AMACI

Kanun teklifinde, Kadın Bakanlığı’na bağlı olarak; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, LGBTİ’lerin Statüsü Genel Müdürlüğü, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Daire Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İletişim, Dokümantasyon ve Yayın Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kadına Yönelik Her Türlü Cinsel, Fiziksel ve Psikolojik Şiddet ile Etkin Mücadele Daire Başkanlığı, Kadın İstihdamını Denetleme ve Geliştirme Daire Başkanlığı’nın oluşturulması da istendi.

Teklifte kanunun amacı ise şu şekilde tarif edildi: "Bu Kanunun amacı, şiddet, zorlama ve cinsel istismarın önlenmesinin bir önkoşulu olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini temel siyasi ilkelerden biri haline getirmek, toplumsal cinsiyet kalıpları ile mücadele etmek, kadın ve erkek arasında eşit statünün oluşmasını teşvik etmek, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek, hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak ve bu bağlamda çalışma hayatında eşit cinsiyet dengesini, kadındostu çalışma ilkeleri ve eşit ebeveynlik koşullarını oluşturmak..."

MADDELER

Kanunun 'Görevler başlıklı bölümünde yer alan bazı maddeler ise şöyle:

"Toplumsal cinsiyet kalıpları ile mücadele etmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını geliştirmek,

Kadınların toplumsal alanda uğradığı tüm ayrımcılık türleri ile etkin mücadele etmek, bu yönde yasal düzenlemelerin ve bağlayıcı kuralların geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütmek,

LGBTİ’lerin uğradığı homofobi ve tranfobi temelli ayrımcılık, şiddet ve nefret suçlarıyla etkin mücadele etmek,

Okulöncesi eğitimden itibaren eğitimin her aşamasında cinsiyet eşitliği bilincini artırmak,

Kadın girişimciliğini desteklemek ve kadınlar için kadın kooperatifleri gibi alternatif ekonomik modeller yaratmak,  

 Kadınlar için iç ve dış ilçeler bazında özel Kadın Çalışma Destek/Danışma Merkezleri kurmak,  kadın dostu kentlerin yaratılmasına öncülük etmek,

Kadına yönelik her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi için etkin politikalar yürütmek, Kadının aile ve sosyal yaşamdan kaynaklanan sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yürütmek ve destek birimleri oluşturmak,

Şiddet mağduru kadınlar için kadın yaşam alanları/sığınma evleri açmak, şiddete maruz kalan kadınlara her türlü sosyal, psikolojik ve maddi destek sunmak..."

Kaynak: ANF

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2015, 17:16
YORUM EKLE