Yeni bir Türkiye vizyonu

"Demokratik özerklik" konusu aslında, “Yeni bir Türkiye” vizyonuyla ilgilidir...