Van'da 'Yerel Yönetimler ve demokrasi' tartışılacak

Konferansta, çözüm süreci bağlamında 'yerel yönetimlerin güçlendirilme gerekliliği' konuşulacak...

Van'da 'Yerel Yönetimler ve demokrasi' tartışılacak

Çözüm süreci bağlamında önem kazanan ve tartışılması gereken meselelerden biri olan 'Türkiye’de Yerel Yönetimler', Van'da düzenlenecek konferansla tartışmaya açılacak.

Bir çok kesim tarafından dile getirilen, 'aşırı merkeziyetçi sistemden vazgeçilerek, güçlü ve özerk yerel yönetimlerin oluşturulması gerekliliği' konusunun masaya yatırılacağı konferansta,  “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”nın dahi çağın gerisinde kaldığı ve ihtiyaca cevap vermekten uzak olduğu halde Türkiye’nin bunun dahi gerisinde olmasının Türkiye'nin demokrasisi açısından nasıl bir tablo oluşturduğu tartışılacak.

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV), Van Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Uluslarararası Hukuk ve Demokrasi Derneği (MAF-DAD) ve Sosyal ve Siyasal Araştırmalar Merkezi'nin  (SAMER), Türkiye’de demokrasinin gelişimi, insan hakları standartlarının yükseltilmesi ve bu tartışmalara katkı sunmak amacıyla düzenleyeceği “Yerel Yönetimler” konulu konferans, 15-16 Haziran tarihlerinde  Van Merit Şahmaran Otel’de düzenlenecek.

Demokrasi ve Yerel Özerklik Tartışmaları, Dünyada ve Türkiye'de Yerel Yönetim Deneyimleri, AB Uyum Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler, Türkiye'de Ulus-Devlet ve Yeniden Yapılanma Sorunları, Alternatif Ekonomiler ve Yerel Yönetimler, Yerel Yönetimlerde Kadınların Siyasi Temsili, Yerel ve Bölgesel Yönetimin Temel Esasları- Yeni Anayasa Yapım Sürecinde Neler öneriliyor? Yeni Yaklaşım ve Hedefler konulu toplam 7 oturumdan oluşacak konferansta Van Büyükşehir belediye Başkanı Bekir Kaya, TOHAV Genel Başkanı Hakan Gündüz, MAF-DAD Yönetim Kurulu’ndan Prof. Dr Norman PAECH birer konuşma yapacak.

Konferansın ilk oturumu, 15 Haziran 2013 Cumartesi günü 09.00’da başlayacak. (Demokrat Haber)

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2013, 13:29
YORUM EKLE