Türkiye Hekim Meclisi hükümeti ‘yok saydı’

Sağlık alanına ilişkin Kanun Hükmündeki Kararnameye tepki büyük…

Türkiye Hekim Meclisi hükümeti ‘yok saydı’

Hekimler, AKP hükümetinin gece yarısı kararı ile çıkardığı sağlık alanına ilişkin KHK'ya karşı süresiz grev uyarısında bulundu. Dün Ankara'da toplanan Türkiye Hekim Meclisi, tüm sağlık çalışanlarına "süresiz g(ö)reve hazır olun" çağrısı yaptı.

 

ANKARA- Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, dün Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Hekim Meclisi toplantısının ardından bugün bir basın toplantısı düzenledi.

 

TTB Genel Merkezi'ndeki toplantıya Merkez Konsey Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, İkinci Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Osman Öztürk ve Prof. Dr. Mehmet Zencir katıldı.

 

663 SAYILI KHK YOK HÜKMÜNDE

 

Sözlerine "Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi kararını oy birliğiyle verdi" diye başlayan TTB Merkez Konsey Başkanı Bilaloğlu, 663 saylı KHK'nın yok hükmünde olduğunu söyledi, "Mesleğimizi toplum ve birey yararına uygulamaya ve geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

 

Bilaloğlu, TTB'nin çağrısıyla dün yapılan Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi toplantısına Türkiye'nin dört bir yanından 450 hekimin katıldığını belirtti. Toplantıda 2 Kasım gece yarısı yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin oylandığını kaydeden Bilaloğlu, şöyle dedi:

 

"Esas olarak kamu sağlık hizmetlerinin piyasaya açılması, ticarileştirilmesi, özelleştirilmesini, kamu sağlık kurumlarının birer ticarethaneye dönmesini hedefleyen; TTB Yasası'nın 'tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini' tanımlayan 1. Maddesini ilga eden 663 Sayılı KHK, oybirliğiyle reddedilerek 'yok hükmünde' olduğu kararına varıldı."

 

Dr. Bilaloğlu, toplantıda 663 Sayılı KHK'ye karşı yürütülecek mücadele programının da karar altına alındığını belirterek, toplantıda konuşan hekimlerin şu vurgularını aktardı:

 

"663 Sayılı KHK'nin hiçbir biçimde kabul edilemez. Hekimlik mesleğinin toplum ve birey yararına uygulanıp geliştirilmesinden hiçbir koşul altında vazgeçilemeyecek. Bütün sağlık çalışanları ile birlikte hareket edilmesi gerekir. TTB, diğer sağlık meslek örgütleri ve sağlık alanında örgütlü sendikalarla mücadeleyi ortaklaştırmalı, illerde ortak platformlar/meclisler oluşturulmalı. Türkiye'deki hiçbir hekimi, hiçbir sağlık çalışanını dışarıda bırakmayacak bir mücadele çizgisi izlenmeli. İllerde Hekim Meclisleri hızla kurulmalı. KHK'nın olumsuzlukları topluma anlatılmalı. Siyasi partiler, meslek örgütleri, sendikalar, hasta hakları dernekleri mücadele sürecine dahil edilmeli. Mücadelen iş yerleriyle sınırlı kalmayıp, alanlara, meydanlara, sokaklara taşmalı. Bütün toplumu kapsayacak bir Birleşik Mücadele Programı oluşturulmalı."

 

'G(Ö)REVE HAZIR OLUN'

 

TTB Merkez Konsey Başkanı Bilaloğlu, Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi'nin ortak görüşünü ise şöyle açıkladı:

 

"Bütün hekimlere ve bütün sağlık çalışanlarına, önümüzdeki günlerden başlamak üzere, 663 Sayılı KHK'ya karşı gerektiğinde SÜRESİZ G(ö)REV de dahil olmak üzere üretimden gelen gücümüzün sonuç alıncaya kadar kullanılması için vakit geçirilmeksizin hazırlıklara başlanması çağrısının yapılması oldu." (etha)

YORUM EKLE