Mazotta ÖTV Kaldırılsın

Çitçi-Sen imza kampanyası yürütüyor…

Mazotta ÖTV Kaldırılsın

Çiftçi-Sen, mazotta uygulanan ÖTV’nin, çiftçilerin üretimine yaptığı olumsuz etkiye dikkat çekiyor ve bu doğrultuda, bu verginin kaldırılmasını talep ediyor. Bunun için 1 ay kadar önce başlattığı imza kampanyasına hız vererek devam ediyor.

Çiftçi-Sen’in bu konuda yaptığı basın açıklamasını yayınlıyoruz:

 Mazotta ÖTV Kaldırılsın” İmza Kampanyamız Devam Ediyor!

Türkiye’de tarım yapmak zorlaşıyor. Biz küçük ve orta ölçekli çiftçiler için ise neredeyse imkânsızlaşıyor. Tarımda uygulanan göstermelik destek yetersiz kalıyor. Binbir çileyle ürettiğimiz ürünlerimizde kullandığımız üretim girdileri olan mazot, tohum, gübre, ilaç, kredi faizleri, su ve elektriğin fiyatı sürekli artıyor.

Ürün fiyatları ise yerinde sayıyor. Bir yandan şirketler üretim girdilerine zam yapıyor diğer yandan hükümet, üretim girdilerine hiçbir sektörde olmadığı kadar yüksek oranlı ÖTV ve KDV uyguluyor.

Mazotun 1 litresinin rafineri kârı, bayi kârı, nakliye, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu Payı toplamı: 1.34 TL., ÖTV+KDV toplamı ise, 1.7 TL.

Görüldüğü gibi “orantısız” vergi, sadece mazotta uygulanıyor. Bunun daha, ilacı var, gübresi var, suyu, elektriği, tohumu, yüksek kredi faizi, aleti, malzemesi var. Var oğlu var!

Bir kısmımız banka kredilerinin borç-icra kıskacında can çekişiyor, onları gören bazı meslektaşlarımız, üretime devam etmekten çekiniyor.

Kamuoyuna hükümet tarafından, her şeyin “güllük gülistanlık” olduğu gibi görüntü veriliyor, yanılsama yaratılıyor. Oysa topraklarını işletebilen çiftçi sayısı her geçen gün azalıyor.

Bilindiği üzere biz çiftçiler toprağı işler ürün üretiriz. Hayvan yetiştiririz. Yetiştirdiğimiz hayvanlardan gıdalar elde ederiz. Yaptığımız bu üretimlerle vatandaşların karnını doyurur, sırtını giydiririz. Yani bir tür kamu işi yaparız.

Biz çiftçiler, mazotun tarımsal üretimde kullanılmasını hükümetler gibi lüks tüketim olarak görmeyiz. Çünkü mazotu tüketmeyiz, mazot ile üretim yaparız. Yani üretebilmemiz için mazotun zorunlu olduğunu düşünüyoruz.

Çünkü toprağı işlemek, tarlalarımıza tohum, gübre taşımak, ilaçlama yapmak, gübre saçmak ve ürettiklerimizi nakletmek amacıyla traktörlerimizde mazot kullanırız.

Biz çiftçiler üretmek istiyoruz! Bunun için tüm Türkiye’de Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu olarak başlattığımız “Mazotta ÖTV Kaldırılsın” imza kampanyası çiftçilerimizin büyük desteğiyle devam ediyor.

Üretime devam edebilmek için kullanmak zorunda olduğumuz mazotta uygulanan ÖTV’nin kaldırılmasını bir kez daha talep ediyoruz.  Saygılarımızla

Abdullah Aysu,  Çiftçi-Sen Genel Başkanı

Ali Bülent Erdem, Çiftçi-Sen Genel Sekreteri

YORUM EKLE